Virtuaalassistent

Õppeaeg:
september - mai
Õppekava maht:
30 EKAP; 780 tundi
Kontaktõpe:
kontaktõpe toimub ainult e-õppena
Sessioonõpe:
õppetöö toimub üle nädala T-K ja L

Virtuaalassistendina korraldad distantsilt ettevõte teabehaldust, haldad elektroonset kirjavahetust, planeerid kohtumisi ja lähetusi. Lisaks võivad virtuaalassistendi tööülesanded hõlmata graafilise disaini, ajaveebi kirjutamise, raamatupidamise, personalitöö, sotsiaalmeedia ja turundusteenuste pakkumist. Ettevõtte jaoks on virtuaalassistendi palkamise eeliseks paindlikkus sõlmida lepinguid just nende teenuste jaoks, mida ta vajab.

Täiendkoolitusel omandad teadmised, oskused, hoiakud ja väärtused, mis võimaldavad töötada ning pakkuda assisteerimise teenust distantsilt.

Virtuaalassistendi õppekavale on oodatud õppima kõik, kes töötavad assisteerival ametikohal ning kelle tegevuseks on toetada organisatsiooni juhtimistegevust erinevates tugiprotsessides
ning sooviksid omandada lisaoskusi töötamaks virtuaalselt.

Õppekava maht on 780 tundi, millest:

  • kontaktõpe on 240 tundi
  • iseseisev töö kodus 540 tundi

Sisseastumine

2024/25. õppeaastaks toimub sisseastumisavalduste vastuvõtt perioodil 01.05.-18.06.2024 kooli kodulehe kaudu. Avalduste esitamise lingid avaldame Tallinna Majanduskooli kodulehel 01.05.2024.

Õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu. Kursusele registreerides tuleb esitada CV ja portfoolio.

Pane tähele! Portfoolio faili pealkirja tuleb kindlasti märkida oma nimi. Portfoolio esitamine on vajalik kui kandidaati tutvustav taustainfo, kus kandidaat põhjendab oma soovi õppida valitud õppekaval.

Sisseastumiskatseteks on vestlus, mille käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni. Õppijate vastuvõtt kursusele toimub vestlusel saadud tulemuse paremusjärjestuse alusel.

Tutvu täienduskoolituse vastuvõtueeskirjaga.


EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt. 1 EKAP vastab 26 tunnile tööle ehk ühele nädalale õppuri tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.