Virtuaalassistent

Õppeaeg:
september kuni mai
Õppekava maht:
30 EKAP; 780 tundi
Kontaktõpe:
kontaktõpe toimub ainult e-õppena; õppetöö korralduse avaldame kooli kodulehel augusti kuu alguses

Virtuaalassistendina korraldad distantsilt ettevõte teabehaldust, haldad elektroonset kirjavahetust, planeerid kohtumisi ja lähetusi. Lisaks võivad virtuaalassistendi tööülesanded hõlmata graafilise disaini, ajaveebi kirjutamise, raamatupidamise, personalitöö, sotsiaalmeedia ja turundusteenuste pakkumist. Ettevõtte jaoks on virtuaalassistendi palkamise eeliseks paindlikkus sõlmida lepinguid just nende teenuste jaoks, mida ta vajab.

Täiendkoolitusel omandad teadmised, oskused, hoiakud ja väärtused, mis võimaldavad töötada ning pakkuda assisteerimise teenust distantsilt.

Virtuaalassistendi õppekavale on oodatud õppima kõik, kes töötavad assisteerival ametikohal ning kelle tegevuseks on toetada organisatsiooni juhtimistegevust erinevates tugiprotsessides
ning sooviksid omandada lisaoskusi töötamaks virtuaalselt.

Õppekava maht on 780 tundi, millest:

  • kontaktõpe on 240 tundi
  • iseseisev töö kodus 540 tundi

Sisseastumine

2023/24. õppeaastaks toimub sisseastumisavalduste vastuvõtt perioodil 01.06.-04.08.2023.

Esita avaldus õppeinfosüsteemis JUHAN.

Virtuaalassistendi õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu. Kursusele registreerides tuleb esitada CV ja osalemise soovi põhjendus. Õppijate vastuvõtt kursusele toimub vestlusel saadud tulemuse paremusjärjestuse alusel. Tutvu täienduskoolituse vastuvõtueeskirjaga.


EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt. 1 EKAP vastab 26 tunnile tööle ehk ühele nädalale õppuri tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.