Kinnisvaramaakler

Õppeaeg:
september - mai
Õppekava maht:
48 EKAP; 1248 tundi
Kontaktõpe:
T-N või N-L sessioonigraafiku alusel. Vastavalt õppeteema sisule ja õpiväljunditele võib kontakttunde läbi viia e-õppena.

Kinnisvaramaaklerina aitad leida inimestel unelmate kodu, sobiva kontoripinna või maha müüa olemasoleva kinnisvara.

Tallinna Majanduskooli kinnisvaramaakleri täienduskoolitus pakub teile suurepärast võimalust omandada vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad teil mitte ainult kinnisvaramaaklerina edukalt tegutseda, vaid ka kinnisvara haldamise, investeerimise, arendamise ja hindamisega seotud valdkondades edasi liikuda.

Tallinna Majanduskoolis on kõik vajalikud tehnilised võimalused õppetöö läbiviimiseks. Vastavalt õppeteema sisule ja õpiväljunditele viiakse kontakttunde osaliselt läbi ka e-õppena. Õppekava on koostatud lähtuvalt kinnisvaramaakleri kutsestandardist tase 5, tagades kõrgetasemelise ja asjakohase õppekava.


Vaata kinnisvaramaakleri täienduskoolituse infotundi


Õppekava maht on 1248 tundi, millest:

  • kontaktõpe koolis on 384 tundi
  • iseseisev töö kodus 864 tundi

Sisseastumine

2024/25. õppeaastaks toimub sisseastumisavalduste vastuvõtt perioodil 01.05.-18.06.2024 kooli kodulehe kaudu. 

Sisseastumisavalduse täienduskoolitusele saad esitada siin (LINK).

Õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu. Kursusele registreerides tuleb esitada CV ja portfoolio.

Pane tähele! Portfoolio faili pealkirja tuleb kindlasti märkida oma nimi. Portfoolio esitamine on vajalik kui kandidaati tutvustav taustainfo, kus kandidaat põhjendab oma soovi õppida valitud õppekaval.

Sisseastumiskatseteks on vestlus, mille käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni. Õppijate vastuvõtt kursusele toimub vestlusel saadud tulemuse paremusjärjestuse alusel.

Tutvu täienduskoolituse vastuvõtueeskirjaga.


2023/24. õppeaastal alustanud täienduskoolituse õppekava.


EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt. 1 EKAP vastab 26 tunnile tööle ehk ühele nädalale õppuri tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.