Raamatupidaja

Õppeaeg:
2 aastat
Õppekava maht:
120 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub 1-2 korda kuus, kas T-N või N-L iga 2-3 nädala tagant. Vastavalt õppeteema sisule ja õpiväljunditele võib kontakttunde läbi viia e-õppena

EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt. 1 EKAP vastab 26 tunnile tööle ehk ühele nädalale õppuri tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Raamatupidajana meeldib Sulle kord ning analüüs.

Raamatupidamine ei ole pelgalt numbrite maailm. See on võti ettevõtete mõistmiseks, nende kasvu toetamiseks ja majanduse edendamiseks.

Raamatupidaja ametikohal on arvutioskus, täpsus, vastutustunne ja analüütiline mõtlemine mitte üksnes eelistatud, vaid hädavajalikud omadused. Tallinna Majanduskool pakub põhjalikku ettevalmistust raamatupidamise valdkonnas, kus õppijad saavad põhjaliku ülevaate ettevõtluskeskkonnast. Meie õppekava keskendub finantsarvestuse, maksuarvestuse ning juhtimisarvestuse põhjalikule tundmaõppimisele.

Lisaks akadeemilistele teadmistele paneme suurt rõhku meeskonnatööle, probleemide lahendamise oskustele ja eetilistele tõekspidamistele, mis on äärmiselt olulised tänapäeva ärimaailmas.

Raamatupidaja eriala lõppeb 5.taseme kutseeksamiga ja läbinutena on teile avatud tee töötamiseks erinevates ettevõtetes, pakkudes raamatupidamise teenust või asutades oma ettevõtte.

Edasi on võimalik minna õppima majandusarvestust või finantsarvestust kõrg- ja ülikoolidesse või jätkata Tallinna Majanduskoolis maksuspetsialisti jätkuõppekaval, avardades seeläbi oma erialast pädevust ja karjäärivõimalusi.


Vaata raamatupidaja eriala infotundi.


Õppekava

Õppekava ainemoodulid:

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Ettevõtluskeskkond
 • Finantsarvestus
 • Maksuarvestus
 • Juhtimisarvestus
 • Praktika

Valikõpingud:

 • Personalitöö
 • Erialane inglise keel B1 tase
 • Auditeerimise ja sisekontrolli alused
 • Mittetulundusühingute ja sihtasutuste raamatupidamine
 • FIE raamatupidamine
 • Rahvusvaheline maksundus
 • Krüptoraha
 • Majandusarvestuse praktikum I ja II
 • Majandusmatemaatika
 • Majandusstatistika

Raamatupidamise õppekava rakenduskava


Raamatupidamise eriala õppekava ja rakenduskava 2023 ja varem sisseastunutele.

Raamatupidaja õppekava ja rakenduskava 2021 ja varem sisseastunutele.


Raamatupidaja kutsestandard


Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Praktika maht kokku on 30 EKAPit (585 tundi). Praktika algab I õppeaasta veebruaris ja jätkub II õppeaasta novembris.

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri 2024/2025. õppeaastal


Sisseastumine

Vastuvõtt kutsehariduse erialadele toimub infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 01.05.–18.06.2024 aadressil www.sais.ee.


Sisseastumisel arvestatakse sisseastumistesti ja vestluse tulemust.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.


Seotud lood

Miks tulla õppima raamatupidamist või maksundust?