Raamatupidaja

Õppeaeg:
2 aastat
Õppekava maht:
120 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub 2-3 päeval, kas T-K või N-L iga 2-3 nädala tagant

Õppetöö toimub ka vene keeles (vene õppekeelega rühmas toimub õppetöö 60% ulatuses eesti keeles)

Raamatupidajana meeldib Sulle kord ning analüüs.

Majanduskoolis õpid Sa tundma ettevõtluskeskkonda. Siin õpid tundma finantsarvestust, maksuarvestust ning täiendad neid juhtimisarvestusega. Siin õpid korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud täpne info majandusüksuse finantsseisundust ja tulemustest. Sa juhindud Euroopa Liidu standarditest, kutse-eetikast ja aruandluse põhimõtetest. Õpetame Sulle, kuidas saada ka iseenda ülemuseks alustades oma ettevõttes raamatupidamisteenuse pakkumisega.

Peale kooli lõpetamist on Sul võimalik töötada erinevates ettevõttetes, pakkuda raamatupidamise teenust või asutada enda ettevõte. Pakkudes raamatupidamise teenust on Sul võimalus olla oma aja peremees ning valida endale meelepärased kliendid. Sinu põhilised tööülesanded on seotud maksudeklaratsioonide täitmisega ja statistiliste aruannetega (nt majandusaasta aruannetega). Sinu töö on vastusrikas ning oskad töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas. Oskad planeerida oma tööd ja aega ning oled saanud suurepäraseks suhtlejaks.

Lisaks on Sul võimalik minna edasi õppima majandusarvestust või finantsarvestust kõrg- ja ülikoolidesse või jätkata Tallinna Majanduskoolis maksuspetsialisti jätkuõppekaval.


Õppekava 2020/2021 sisseastujale

Õppekava peamised ainemoodulid:

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Ettevõtluskeskkond ja ettevõtte rahandus
 • Finantsarvestus
 • Maksuarvestus
 • Juhtimisarvestus

Valikõpingud:

 • Erialane inglise keel B tasemel
 • Erialane inglise/vene/soome keel A tasemel
 • Auditeerimise alused
 • Riigihanked
 • Rahvusvaheline maksundus
 • Füüsilisest isikust ettevõtja raamatupidamine
 • Personalitöö
 • Projektijuhtimine, projekti finantsjuhtimine
 • Sihtasutuste ja mittetulundusühingute raamatupidamine

Õppekava rakenduskava

Raamatupidaja kutsestandard

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Teise õppeaasta sügisel ja kevadel tuleb läbida 10 nädalased praktikad töökohal.


Sisseastumine

Sisseastumisel arvestatakse sisseastumistesti ja vestluse tulemust.
Õpingute alustamiseks on vajalik inglise keele oskus vähemalt algtasemel A2.

Vene õppekeelega õpperühma kandideerijatel arvestatakse eesti keele teise keelena riigieksamit, sisseastumistesti ja vestluse tulemust.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.


Õppekava 2019/2020 sisseastujale

Õppekava peamised ainemoodulid:

 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • Ettevõtluskeskkond ja ettevõtte rahandus
 • Finantsarvestus
 • Maksuarvestus
 • Juhtimisarvestus

Valikõpingud:

 • Organisatsioonikäitumine
 • Uurimistöö alused
 • Erialane inglise keel B1 tasemel
 • Erialane eesti keel B1 tasemel (vene õppekeelega rühmas)
 • Erialane vene keel A2 tasemel (eesti õppekeelega rühmas)
 • Erialane soome keel A2 tasemel (eesti õppekeelega rühmas)
 • Personalitöö
 • Projektijuhtimine, projekti finantsjuhtimine
 • Sisekontroll ja audit
 • Auditeerimise alused
 • Rahvusvaheline maksundus
 • Riigihanked

Õppekava rakenduskava

Raamatupidaja kutsestandard