Raamatupidaja

Õppeaeg:
2 aastat
Õppekava maht:
120 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub 2-3 päeval, kas T-K või N-L iga 2-3 nädala tagant

Õppetöö toimub ka vene keeles (vene õppekeelega rühmas toimub õppetöö 60% ulatuses eesti keeles)

Raamatupidajana meeldib Sulle kord ning analüüs.

Majanduskoolis õpid Sa tundma ettevõtluskeskkonda. Siin õpid tundma finantsarvestust, maksuarvestust ning täiendad neid juhtimisarvestusega. Siin õpid korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud täpne info majandusüksuse finantsseisundust ja tulemustest. Sa juhindud Euroopa Liidu standarditest, kutse-eetikast ja aruandluse põhimõtetest. Õpetame Sulle kuidas saada ka iseenda ülemuseks alustades oma ettevõttes raamatupidamisteenuse pakkumisega.

Peale kooli lõpetamist on Sul võimalik töötada erinevates ettevõttetes või asutada enda ettevõtte ning pakkuda raamatupidamise teenust. Pakkudes raamatupidamise teenust on Sul võimalus olla oma aja peremees ning valida endale meelepärased kliendid. Sinu põhilised tööülesanded on seotud maksudeklaratsioonide täitmisega ja statistiliste aruannetega (nt majandusaasta aruannetega). Sinu töö on vastustikas ning oskad töötad nii iseseisvalt kui grupi teiste liikmetega üheskoos. Oskad planeerida oma tööd ja aega ning oled saanud suurepäraseks suhtlejaks.

Lisaks on Sul võimalik minna edasi õppima majandusarvestust või finantsarvestust kõrg- ja ülikoolidesse või jätkata Tallinna Majanduskoolis maksuspetsialisti jätkuõppekaval.


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • Ettevõtluskeskkond ja ettevõtte rahandus
 • Finantsarvestus
 • Maksuarvestus
 • Juhtimisarvestus

Valikõpingud:

 • Organisatsioonikäitumine
 • Uurimistöö alused
 • Erialane inglise keel B1 tasemel
 • Erialane eesti keel B1 tasemel (vene õppekeelega rühmas)
 • Erialane vene keel A2 tasemel (eesti õppekeelega rühmas)
 • Erialane soome keel A2 tasemel (eesti õppekeelega rühmas)
 • Personalitöö
 • Projektijuhtimine, projekti finantsjuhtimine
 • Sisekontroll ja audit
 • Auditeerimise alused
 • Rahvusvaheline maksundus
 • Riigihanked

Õppemoodulid

Õppekava rakenduskava

Raamatupidaja kutsestandard

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Mõlemal õppeaastal tuleb läbida 10-nädalane praktika ettevõttes.

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.


Sisseastumine

Sisseastumisel arvestatakse sisseastumistesti ja vestluse tulemust.
Õpingute alustamiseks on vajalik inglise keele oskus vähemalt algtasemel A2.

Vene õppekeelega õpperühma kandideerijatel arvestatakse eesti keele teise keelena riigieksamit, sisseastumistesti ja vestluse tulemust.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.