Õppetoetused

Õppetoetuse taotlusi saab esitada Tahvlis 15. septembrist kuni 25. septembrini (kaasa arvatud) sügissemestriks ja 1. veebruarist kuni 25. veebruarini kevadsemestriks.

Tallinna Majanduskooli õpilastel on võimalik taotleda eritoetust, mis rahaline toetus neile, kelle majanduslik olukord takistab õpingute jätkamist.

Eritoetust on õigus taotleda õpilastel, kes:

on olukorras, kus majanduslikud asjaolud takistavad tema õpingute jätkamist. Majanduslik olukord tuleb tõendada dokumentaalselt (vt soovituslike dokumentide näidisloetelu õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord õpilastele Tallinna Majanduskoolis lisa1). Eritoetust võib taotleda alates esimesest õppesemestrist.

Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord