Õppetoetused

Õppetoetuse taotlusi saab esitada ÕISis 15. septembrist kuni 25. septembrini (kaasa arvatud) sügissemestriks ja 1. veebruarist kuni 25. veebruarini kevadsemestriks.

Õppetoetuste liigid:

  1. Põhitoetus – rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katteks (päevases õppes õppijatele, kes lõpetavad 2020 kevadel).
  2. Eritoetus – rahaline toetus neile, kelle majanduslik olukord takistab õpingute jätkamist.

Põhitoetust on õigus taotleda õpilasel, kes:

  1. õpib kutseõppe tasemeõppe õppekaval täiskoormusega statsionaarses õppes (päevases õppes);
  2. ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
  3. ei viibi akadeemilisel puhkusel.

Eritoetust on õigus taotleda õpilastel, kes:

on olukorras, kus majanduslikud asjaolud takistavad tema õpingute jätkamist. Majanduslik olukord tuleb tõendada dokumentaalselt (vt soovituslike dokumentide näidisloetelu õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord õpilastele Tallinna Majanduskoolis lisa 3). Eritoetust võib taotleda alates esimesest õppesemestrist, õppides mittestatsionaarses õppevormis, ei või olla õppevõlgnevusi.

Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord