Müügijuht

Õppeaeg:
Õppetöö algab oktoobris ja kestab aprilli lõpuni.
Õppekava maht:
48 EKAP; 1248 tundi
Kontaktõpe:
E-N ajavahemikul 17.15 - 20.30

Müügijuhi õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu. Kursusele registreerunutega toimub vestlus, mille järel tehakse otsus õppegruppi vastuvõtmise kohta.

Müügijuhina korraldad meeskonnas ja viid ka ise läbi müügi- ning kliendihaldustegevusi lähtudes ettevõtte segmendipõhistest müügi-, haldus-, teenindus- ning turundusstrateegiatest.

Õpingute käigus omandad teadmised ja oskused:

  • müügikorraldusest
  • müügimeeskonna juhtimisest
  • tarbimispsühholoogiast ja turundusest
  • isiklikust müügist ja läbirääkimistest
  • kliendihaldusest

Õppekava maht on 1248 tundi, millest:

  • kontaktõpe koolis on 384 tundi
  • iseseisev töö kodus 864 tundi

Sisseastumine

2023/24. õppeaastaks toimub sisseastumisavalduste vastuvõtt perioodil 01.06.-23.08.2023.

Esita avaldus õppeinfosüsteemis JUHAN.

Kommunikatsioonispetsialisti õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu. Kursusele registreerides tuleb esitada CV ja osalemise soovi põhjendus. Õppijate vastuvõtt kursusele toimub vestlusel saadud tulemuse paremusjärjestuse alusel. Tutvu täienduskoolituse vastuvõtueeskirjaga.


Seotud lood

Tutvustame Äripäeva raadios Müügijuhi täienduskoolituse kursust