Ostu- ja hankespetsialist (jätkuõpe)

Õppeaeg:
1 aasta
Õppekava maht :
60 EKAP
Õppekava tase :
5. taseme kutseõppe jätkuõpe
Sessioonõpe:
õppetöö toimub kord kuus K-L

Ostu- ja hankespetsialistina oskad läbi viia korrektseid hanketoiminguid ja leida parimaid pakkumisi.

Ostu- ja hankespetsialistiks saad õppida kui oled saanud kutsehariduse transpordi ja logistika või ärinduse, halduse kutsealal. Samuti saad õppima tulla, kui oled vastavad kompetentsid saanud töö käigus.

Majanduskoolis õpid korraldama ostu- ja hanketoiminguid arvestades ettevõtte olemust. Teeme Sulle selgeks kõiksugu olulised regulatsioonid. Kuna oled meeskonnas oluline, siis aitame Sul saada paremaks meeskonnamängijaks ja õpid meiega koos kasutama vajalikke tehnoloogilisi vahendeid.

Kooli lõpetanuna oskad juhtida töörühmasid ning võtta vastutust hangete läbiviimise eest. Oled suurepärane enda suulises- ja kirjalikus väljendusoskuses. Loomulikult oled ka väga täpne, sest seda ju ostu- ja hankespetsialistilt oodatakse.


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Hanke- ja ostutegevuse kavandamine ja korraldamine

Valikõpingud:

  • Erialane inglise keel
  • Keskkonnajuhtimine ja innovatsioonipartnerlus
  • Kutsealaga seotud IT oskuste arendamine
  • Meeskonna juhtimine ja arendamine
  • Finantsarvestuse alused
  • Ametikeel ja retoorika

Õppekava rakenduskava

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Õppeajast veerand on praktika töökeskkonnas.

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.


Sisseastumine

Ostu-ja hankespetsialisti erialale saavad õppima asuda need, kellel on vähemalt 5. kvalifikatsioonitaseme kutse järgmistel kutsealade: transport ja logistika ning ärindus, haldus või vastavate kompetentside olemasolu. Sisseastumiseks on tarvis esitada eelneva hariduse tõend ning portfoolio, mis kinnitab Sinu omandatud oskusi ja vastavalt vastuvõtueeskirjas toodud lisadokumendid (lk 11).

Õpingute alustamiseks on vajalik inglise keele oskus vähemalt algtasemel A2.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.


Seotud lood

Miks tulla õppima ostu- ja hankespetsialistiks?