Ostu- ja hankespetsialist (jätkuõpe)

Õppeaeg:
1 aasta
Õppekava maht :
60 EKAP
Õppekava tase :
5. taseme kutseõppe jätkuõpe
Sessioonõpe:
õppetöö toimub kord kuus K-L

EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt. 1 EKAP vastab 26 tunnile tööle ehk ühele nädalale õppuri tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Täiendav vastuvõtt ostu- ja hankespetsialisti erialale toimub infosüsteemi SAIS kaudu kuni 09.08.2024 aadressil www.sais.ee.


Ostu- ja hankespetsialistina oskad läbi viia korrektseid hanketoiminguid ja leida parimaid pakkumisi.

Majanduskoolis õpid korraldama ostu- ja hanketoiminguid arvestades ettevõtte olemust. Teeme Sulle selgeks olulised regulatsioonid. Kuna oled meeskonnas oluline, siis aitame Sul saada paremaks meeskonnamängijaks ja õpid meiega koos kasutama vajalikke tehnoloogilisi vahendeid.

Kooli lõpetanuna oskad juhtida töörühmasid ning võtta vastutust hangete läbiviimise eest. Oled suurepärane enda suulises- ja kirjalikus väljendusoskuses. Loomulikult oled ka väga täpne, sest seda ju ostu- ja hankespetsialistilt oodatakse.

Ostu- ja hankespetsialistiks saad õppida kui oled saanud kutsehariduse transpordi ja logistika või ärinduse, halduse alal.

Pane tähele! Samuti saad õppima tulla, kui oled vastavad kompetentsid omandanud töö käigus.


Vaata ostu- ja hankespetsialisti eriala infotundi


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Hanke- ja ostutegevuse kavandamine ja korraldamine

Valikõpingud:

  • Kvaliteedijuhtimissüsteemi haldamine
  • Lepinguõiguse eriosa
  • Erialane inglise keel ostu- ja hankespetsialisti tegevuses ja suhtluses
  • Keskkonnajuhtimine ja innovatsioonipartnerlus
  • Finantsarvestuse alused
  • Meeskonna juhtimine ja arendamine

Õppekava rakenduskava

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Praktika maht on 18 EKAPit.

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri


Sisseastumine

Täiendav vastuvõtt ostu- ja hankespetsialisti erialale toimub infosüsteemi SAIS kaudu kuni 09.08.2024 aadressil www.sais.ee.

Ostu-ja hankespetsialisti erialale saad õppima asuda siis, kui oled omandanud vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kutse järgmistel kutsealade: transport ja logistika ning ärindus, haldus.

Pane tähele! Kui Sa ei ole eelnevalt nimetatud erialade kutset omandanud, siis saad õppima asuda, kui oled vastavad kompetentsid omandanud töö käigus.

Sisseastumiseks on vajalik esitada eelneva hariduse tõend ning portfoolio, mis kinnitab Sinu omandatud oskusi ja vastavalt vastuvõtueeskirjas toodud lisadokumendid (lk 11).

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri 2024/2025. õppeaastal


Seotud lood

Miks tulin õppima ostu- ja hankespetsialistiks 

Triin Sõstar: Maailmas toimuv seab ostujuhtidele väljakutseid

Miks tulla õppima ostu- ja hankespetsialistiks?