Ostu- ja hankespetsialist (jätkuõpe)

Õppeaeg:
1 aasta
Õppekava maht :
60 EKAP
Õppekava tase :
5. taseme kutseõppe jätkuõpe
Sessioonõpe:
õppetöö toimub kord kuus K-L

EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt. 1 EKAP vastab 26 tunnile tööle ehk ühele nädalale õppuri tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Ostu- ja hankespetsialistina oskad läbi viia korrektseid hanketoiminguid ja leida parimaid pakkumisi.

Ostu- ja hankespetsialistiks saad õppida kui oled saanud kutsehariduse transpordi ja logistika või ärinduse, halduse kutsealal. Samuti saad õppima tulla, kui oled vastavad kompetentsid saanud töö käigus.

Majanduskoolis õpid korraldama ostu- ja hanketoiminguid arvestades ettevõtte olemust. Teeme Sulle selgeks kõiksugu olulised regulatsioonid. Kuna oled meeskonnas oluline, siis aitame Sul saada paremaks meeskonnamängijaks ja õpid meiega koos kasutama vajalikke tehnoloogilisi vahendeid.

Kooli lõpetanuna oskad juhtida töörühmasid ning võtta vastutust hangete läbiviimise eest. Oled suurepärane enda suulises- ja kirjalikus väljendusoskuses. Loomulikult oled ka väga täpne, sest seda ju ostu- ja hankespetsialistilt oodatakse.


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Hanke- ja ostutegevuse kavandamine ja korraldamine

Valikõpingud:

  • Kvaliteedijuhtimissüsteemi haldamine
  • Lepinguõiguse eriosa
  • Erialane inglise keel ostu- ja hankespetsialisti tegevuses ja suhtluses
  • Keskkonnajuhtimine ja innovatsioonipartnerlus
  • Finantsarvestuse alused
  • Meeskonna juhtimine ja arendamine

Õppekava rakenduskava

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Praktika maht on 18 EKAPit.

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri


Sisseastumine

Vastuvõtt kutsehariduse erialadele toimub infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 01.05.–18.06.2024 aadressil www.sais.ee.

Ostu-ja hankespetsialisti erialale saavad õppima asuda need, kellel on vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kutse järgmistel kutsealade: transport ja logistika ning ärindus, haldus või vastavate kompetentside olemasolu. Sisseastumiseks on tarvis esitada eelneva hariduse tõend ning portfoolio, mis kinnitab Sinu omandatud oskusi ja vastavalt vastuvõtueeskirjas toodud lisadokumendid (lk 11).

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri 2024/2025. õppeaastal


Seotud lood

Miks tulin õppima ostu- ja hankespetsialistiks 

Triin Sõstar: Maailmas toimuv seab ostujuhtidele väljakutseid

Miks tulla õppima ostu- ja hankespetsialistiks?