Ostu- ja hankespetsialist (jätkuõpe)

Õppeaeg:
1 aasta
Õppekava maht :
60 EKAP
Õppekava tase :
5. taseme kutseõppe jätkuõpe
Sessioonõpe:
õppetöö toimub kord kuus kolmapäevast laupäevani

Ostu- hankespetsialistina oskad läbi viia korrektseid hanketoiminguid ja leida parimaid pakkumisi.

Ostu- ja hankespetsialistiks saad õppida kui oled saanud kutsehariduse transpordi ja logistika või ärinduse, halduse kutsealal. Samuti saad õppima tulla kui oled vastavad kompetentsid saanud töö käigus.

Majanduskoolis õpid korraldama ostu- ja hanketoiminguid arvestades ettevõtte olemust. Teeme Sulle selgeks kõiksugu olulised regulatsioonid. Kuna oled meeskonnas oluline, siis aitame Sul saada paremaks meeskonnamängijaks ja õpid meiega koos kasutama vajalikke tehnoloogilisi vahendeid.

Kooli lõpetanuna oskad juhtida töörühmasid, võtma vastutust hangete läbiviimise eest. Oled suurepärane enda suulises- ja kirjalikus väjendusoskuses. Loomulikult oled ja väga täpne, sest seda ju ostu- ja hankespetsialistilt oodatakse.


Õppekava moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Hanke- ja ostutegevuse kavandamine ja korraldamine

Valikõpingud:

  • erialane inglise keel
  • keskkonnajuhtimine ja innovatsioonipartnerlus
  • kutsealaga seotud IT oskuste arendamine
  • meeskonna juhtimine ja arendamine
  • finantsarvestuse alused
  • ametikeel ja retoorika

Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse lõpueksamiga.

Õppeajast veerand  on praktika töökeskkonnas.

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppekava rakenduskava.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Sisseastumine

Ostu-ja hankespetsialisti erialale saavad õppima asuda need, kellel on vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kutse järgmistel kutsealade: transport ja logistika ning ärindus, haldus või vastavate kompetentside olemasolu.