Andmekaitsespetsialist (jätkuõpe)

Õppeaeg:
1 aasta
Õppekava maht:
45 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõppe jätkuõpe ärinduse ja halduse kutsealadel
Õppevorm:
Sessioonõpe. Õppetöö toimub 2-3 päeval, üldjuhul kas T-K või N-L iga 2-3 nädala tagant

EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt. 1 EKAP vastab 26 tunnile tööle ehk ühele nädalale õppuri tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Andmekaitsespetsialistina oled ettevõtte või asutuse kontaktisik kõigis andmekaitse küsimustes.

Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt on asutustel ja ettevõtetel teatud tingimustel vajalik määrata andmekaitsespetsialist. Seda nõuet kohaldatakse kõigile avaliku sektori asutustele ja organitele (olenemata sellest, milliseid andmeid nad töötlevad), samuti teistele organisatsioonidele, kes oma põhitegevuse raames jälgivad füüsilisi isikuid süstemaatiliselt ja suures ulatuses või kes töötlevad isikuandmete eriliike suures ulatuses. Ka juhul, kui isikuandmete kaitse üldmäärusega andmekaitsespetsialisti määramist tingimata ei nõuta, võivad organisatsioonid mõnikord leida, et vabatahtlik nimetamine tuleb kasuks.

Andmekaitsespetsialist jälgib andmekaitsenormide rakendamist, tegeleb personali teadlikkuse tõstmise ja koolitamisega valdkonnas, viib läbi vastavaid auditeid. Lisaks annab ta nõu seoses andmekaitsealase mõjuhinnanguga ja teeb koostööd Andmekaitse Inspektsiooniga, olles tööandja kontaktisikuks.

Peale andmekaitsespetsialisti jätkuõppe lõpetamist on Sul võimalus töötada nii avalikus kui ka erasektoris andmekaitsespetsialistina.


Õppekava

Õppekava ainemoodulid:

  1. Isikuandmete nõuete kohaldamise monitoorimine
  2. Mõjuhinnangu läbiviimine ja riskide hindamine
  3. Andmekaitsealase teabe haldamine ja IKT võimaluste rakendamine
  4. Küberturbe põhialused ja haldamine

​Valikõpingud:

Projektijuhtimine

Erialane vene keel andmekaitsespetsialisti tegevuses ja suhtluses

Erialane inglise keel andmekaitsespetsialisti tegevuses ja suhtluses

Huvipoolte nõustamine

Veebilehtede haldamine ja kujundamine

Õppekava rakenduskava

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Praktika maht on 15 EKAPit.

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri


Sisseastumine

Andmekaitsespetsialisti erialale saad asuda õppima, kui Sul on vähemalt 4. kvalifikatsiooni taseme kutse ärinduse, halduse kutsealadel või vastavate kompetentside, töökogemuse ja keskhariduse olemasolu. Kui Sul ei ole omandanud haridust ärindus/haldus valdkonnas, siis tuleb sisseastumisel SAIS keskkonnas esitada portfoolio.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.


Täiendav info

Andmekaitsespetsialist | Andmekaitse Inspektsioon