Õppimine Tallinna Majanduskoolis

 1. Tallinna Majanduskoolis toimub õhtune õpe esmaspäevast neljapäevani ajavahemikus 17.15-21.30 tunniplaani järgi, mis tehakse teatavaks üheks semestriks (augustikuus I semestriks ja detsembrikuus II semestriks).
 2. Majanduskooli sessioonõpe toimub sessioonidel 2-3 korda kuus ning tunniplaan tehakse teatavaks 2 nädalat enne sessiooni algust. Sessiooni ajal toimub õppetöö ajavahemikus 8.30-21.00.
 3. Õppepäevadel ei saa Sa osaleda distantsilt (kodust).
 4. Ühe õppeteema loengutest on vajalik osa võtta vähemalt 75% (haiguse tõttu on Sul võimalik puududa kuni 25% loengutest).
 5. Ole valmis tegema mitmeid kodutöid järgmiseks sessiooniks, sest majanduskoolis on iseseisva töö maht on 2/3 õppeteema mahust (näiteks, kui õppeaine on 1 EKAP ehk kutsehariduse arvestuspunkti, siis tähendab see õpet koolis 10 akadeemilisttundi ja kodus 16 akadeemilist tundi.
 6. Sinu teadmisi ja oskusi kontrollitakse tunnikontrollide, kontrolltööde ja rühmatööde jms kaudu.
 7. Ole valmis, et Sul tuleb sooritada ühel sessioonil mitme teema arvestusi.
 8. Ühes õppeteemas on Sul võimalus arvestust sooritada kolmel kooli poolt väljapakutud ajal.
 9. Tallinna Majanduskooli õppes on suur maht praktikal, mis tuleb sooritada mõnes ettevõttes. Vastavalt kutseharidusstandardile on praktika maht 25% õppekava mahust.
 10. Kui õpid õhtuses õppes, siis tuleb praktika sooritada samal perioodil, kui õhtuti toimuvad õppetunnid.
 11. Kui õpid sessioonõppes, siis tuleb praktika sooritada sessioonivahelistel päevadel ehk praktikaperioodil toimuvad ka sessioonid.
 12. Kui leiad sobiva praktikaettevõtte, korraldad praktikalepingu sõlmimise, täidad praktikapäevikut ja esitad praktika lõppedes praktikaaruande hindamisele.
 13. Selleks, et saaksid jätkata õpinguid järgmisel kursusel, tuleb Sul õppeaasta lõpuks sooritad kogu õppemahust, mis on  60 EKAPit vähemalt 45 EKAPit.
 14. Lõpukursusel õppides on Sul vaja majanduskooli poolt määratud tähtajaks sooritada kõik õpingud, sh praktikad.
 15. Kooli lõpetamiseks tuleb Sul sooritada kutseeksam, kutseeksami puudumisel lõpueksam.
 16. Palume iga õppeteema lõppedes ja kord aastas Sinu tagasisidet õppetööle (õpetajale teema õpetamise osas, praktika korraldusele ja juhendajale) ja kooli õppekeskkonnale.