TMK õpilase profiil

 

Õpin töö- ja pereelu kõrvalt, talun pinget.

Planeerin õppimiseks aja iga nädal.

Minu õppimine toimub järgmiselt:

 1. Õhtune õpe: Osalen koolis esmaspäevast neljapäevani ajavahemikus 17.15-21.30 tunniplaani järgi, mis tehakse teatavaks üheks semestriks (augustikuus I semestriks ja detsembrikuus II semestriks).
 2. Sessioonõpe: Osalen sessioonidel 2-3 korda kuus. Tean, et tunniplaan tehakse teatavaks 2 nädalat enne sessiooni algust. Sessiooni ajal osalen koolis loengutundides ajavahemikus 8.30-21.00.
 3. Tean, et õppepäevadel ei saa osaleda distantsilt (kodust).
 4. Ühe õppeteema loengutest pean osa võtma 75% (haiguse tõttu saan puududa kuni 25% loengutest).
 5. Puudutud õppetundide kohta võtan õppeks vajaliku info kaasõpilastelt.
 6. Olen valmis tegema mitmeid kodutöid järgmiseks sessiooniks. Iseseisva töö maht on 2/3 õppeteema mahust (näiteks: 1 EKAP (kutsehariduse arvestuspunkt) = koolis õpe 10 ja kodus 16 akadeemilist tundi).
 7. Olen teadlik, et minu teadmisi ja oskusi kontrollitakse tunnikontrollide, kontrolltööde ja rühmatööde jms kaudu.
 8. Olen valmis sooritama ühel sessioonil mitme teema arvestusi.
 9. Tean, et ühes õppeteemas on võimalus arvestust sooritada kolmel kooli poolt väljapakutud ajal.
 10. Sooritan praktika ettevõttes. Vastavalt kutseharidusstandardile on praktika maht 25% õppekava mahust (2-aastane õpe – min 30 EKAPit / 585 astronoomilist tundi).
 11. Õhtune õpe: Tean, et praktikat tuleb sooritada samal perioodil, kui õhtuti toimuvad õppetunnid.
 12. Sessioonõpe: Tean, et praktikat tuleb sooritada sessioonivahelistel päevadel ehk praktikaperioodil toimuvad ka sessioonid.
 13. Leian sobiva praktikaettevõtte, korraldan praktikalepingu sõlmimise, täidan praktikapäevikut ja esitan praktika lõppedes praktikaaruande hindamisele.
 14. Õppeaasta lõpuks sooritan kogu õppemahust, mis on 60 EKAPit vähemalt 45 EKAPit, et saaksin jätkata õpinguid järgmisel kursusel.
 15. Lõpukursusel õppides olen kooli määratud tähtajaks sooritanud kõik õpingud, sh praktikad.
 16. Kooli lõpetamiseks sooritan kutseeksami, kutseeksami puudumisel lõpueksami (kutseharidusstandard).
 17. Loen e-kirju nende saabumisel, et olla kursis õppeinfoga.