Õigusalane täienduskoolitus ettevõtjatele

Õppeaeg:
Septembrist juunini
Õppekava maht:
45 EKAP; 1170 tundi
Kontaktõpe:
reedeti ja laupäeviti üle nädala, ajavahemikul 8.30 - 20.30

Õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu. Vastuvõtul võetakse arvesse kandidaadi kogemust ettevõtluse alal. Kursusele registreerunutega toimub vestlus, mille järel tehakse otsus õppegruppi arvamise kohta.

Õppekava on suunatud ettevõtjate õigusalaste pädevuste ning ettevõtte õiguspärasuse ja tõhususe tõstmiseks läbi õigusteadmiste omandamise.

Õppekava maht on 1170 tundi, millest:

  • kontaktõpe koolis on 368 tundi
  • iseseisev töö kodus 802 tundi

Sisseastumine

2022/23. õppeaastaks on õppegrupp komplekteeritud.


Seotud lood

Vaata ka ettevõtjatele suunatud õigusalase täienduskoolituse tutvustavat podcasti.