Õigusalane täienduskoolitus ettevõtjatele

Õppeaeg:
September - juuni
Õppekava maht:
45 EKAP; 1170 tundi
Kontaktõpe:
reedeti ja laupäeviti üle 1-2 nädala, ajavahemikul 8.30 - 20.40. Vastavalt õppeteema sisule ja õpiväljunditele võib kontakttunde läbi viia e-õppena.
Sessioonõpe:
Õppetöö toimub sessioonigraafiku alusel

Õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu. Vastuvõtul võetakse arvesse kandidaadi kogemust ettevõtluse alal. Kursusele registreerunutega toimub vestlus, mille järel tehakse otsus õppegruppi arvamise kohta.

Õppekava on suunatud ettevõtjate õigusalaste pädevuste ning ettevõtte õiguspärasuse ja tõhususe tõstmiseks läbi õigusteadmiste omandamise.


Vaata täienduskoolituse infotundi


Õppekava maht on 1170 tundi, millest:

  • kontaktõpe koolis on 368 tundi
  • iseseisev töö kodus 802 tundi

Täienduskoolitusega soovime anda võimaluse omandada teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad koolituse läbinutel analüüsida ettevõtte õiguslikku olukorda ja otsustada, millal kaasata spetsialiste väljastpoolt ettevõtet. Samuti, kuidas vältida seadustega vastuollu minemist ning lahendada lihtsamaid probleemolukordi.

Täienduskoolitusel õpitakse õigusteaduse põhireegleid ning õigusliku regulatsiooni süsteemi, keskendutakse era-, sh lepinguõigusele. Teadmiseid saadakse ka maksuõigusest, täitemenetlusest, kohtumenetlustest ning riigihankeõigusest.

Erinevatel teemadel koolitavad näiteks advokaadid Aldo Vassar, Evelin Pärn-Lee, Mark Uska, Siim Mõistlik, Urmas Kukk ning kohtunik Liili Lauri ja kohtutäitur Risto Sepp.


Sisseastumine

Täiendava vastuvõtu raames toimub avalduste esitamine kuni 11.08.2024 elektrooniliselt kooli kodulehel.

Sisseastumisavalduse täienduskoolitusele saad esitada siin (LINK).

Õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu. Kursusele registreerides tuleb esitada CV ja portfoolio.

Pane tähele! Portfoolio faili pealkirja tuleb kindlasti märkida oma nimi. Portfoolio esitamine on vajalik kui kandidaati tutvustav taustainfo, kus kandidaat põhjendab oma soovi õppida valitud õppekaval.

Vajadusel toimub kandidaadiga lisaks vestlus, ent peamiselt teeb vastuvõtukomisjon otsuse õppija kooli vatsuvõtmise kohta dokumentide põhjal (avaldus, CV, portfoolio).

Tutvu täienduskoolituse vastuvõtueeskirjaga.


Seotud lood

Vaata ka ettevõtjatele suunatud õigusalase täienduskoolituse tutvustavat podcasti.