Õigusalane täienduskoolitus ettevõtjatele

Õppeaeg:
Septembrist juunini
Õppekava maht:
45 EKAP; 1170 tundi
Kontaktõpe:
reedeti ja laupäeviti üle nädala, ajavahemikul 8.30 - 20.30
:
Õppetöö toimub järgmistel kuupäevadel: 22-23.09; 13-14.10; 03-04.11; 24-25.11; 08-09.12; 05-06.01; 19-20.01; 02-03.02; 16-17.02; 01-02.03; 15-16.03; 05-06.04; 19-20.04; 10-11.05; 24-25.05; 07-08.06.

Õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu. Vastuvõtul võetakse arvesse kandidaadi kogemust ettevõtluse alal. Kursusele registreerunutega toimub vestlus, mille järel tehakse otsus õppegruppi arvamise kohta.

Õppekava on suunatud ettevõtjate õigusalaste pädevuste ning ettevõtte õiguspärasuse ja tõhususe tõstmiseks läbi õigusteadmiste omandamise.

Õppekava maht on 1170 tundi, millest:

  • kontaktõpe koolis on 368 tundi
  • iseseisev töö kodus 802 tundi

Täienduskoolitusega soovime anda võimaluse omandada teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad koolituse läbinutel analüüsida ettevõtte õiguslikku olukorda ja otsustada, millal kaasata spetsialiste väljastpoolt ettevõtet. Samuti, kuidas vältida seadustega vastuollu minemist ning lahendada lihtsamaid probleemolukordi.

Täienduskoolitusel õpitakse õigusteaduse põhireegleid ning õigusliku regulatsiooni süsteemi, keskendutakse era-, sh lepinguõigusele. Teadmiseid saadakse ka maksuõigusest, täitemenetlusest, kohtumenetlustest ning riigihankeõigusest.

Erinevatel teemadel koolitavad näiteks advokaadid Aldo Vassar, Evelin Pärn-Lee, Mark Uska, Siim Mõistlik, Urmas Kukk ning kohtunik Liili Lauri ja kohtutäitur Risto Sepp.


Sisseastumine

2023/24. õppeaastaks toimub sisseastumisavalduste vastuvõtt perioodil 01.06.-23.08.2023.

Esita avaldus õppeinfosüsteemis JUHAN.

Õigusalasel täienduskoolitusel ettevõtjatele õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu. Kursusele registreerides tuleb esitada CV ja osalemise soovi põhjendus. Õppijate vastuvõtt kursusele toimub vestlusel saadud tulemuse paremusjärjestuse alusel. Tutvu täienduskoolituse vastuvõtueeskirjaga.


Seotud lood

Vaata ka ettevõtjatele suunatud õigusalase täienduskoolituse tutvustavat podcasti.