Turundusspetsialist

Õppeaeg:
2,5 aastat
Õppekava maht:
150 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub 2-3 päeval, kas T-K või N-L iga 2-3 nädala tagant

Õppetöö toimub ka vene keeles (vene õppekeelega rühmas toimub õppetöö 60% ulatuses eesti keeles)

Turundusspetsialistina oled julgete ideedega loomeinimene, kes tunneb ennast ka mugavalt numbrite maailmas.

Majanduskoolis valmistame Sind ette, et saaksid särada nii turunduse, müügi, juhtimise kui ka projektijuhtimisega seotud valdkondades. Õpetame Sulle konkurentidest eristumist ja koolitame Sinust osava kliendisuhete juhtija. Õpid tundma internetiturunduse tagamaid ning hakkad peagi orienteeruma ROI, BTL, B2B lühendite rägastikus. Sinust saab osav läbirääkija ja esineja.

Peale kooli lõpetamist võid leida tööd nii avalikus, era- ja kolmandas sektoris kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides. Sinu tööks saab olema turunduseelarvete koostamine, kampaaniate juhtimine, turu-uuringute koostamine ja nendest saadud andmete analüüsimine. Saad muretult hakkama nii iseseivalt töötades, ent oskad olla ka osav meeskonnamängija.


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Turu määratlemine, eristumine ja positsioneerimine
  • Internetiturunduse haldamine
  • Turundussuhtluse korraldamine
  • Turunduskampaania planeerimine ja läbiviimine
  • Kliendisuhete juhtimine

Valikõpingud:

  • Ekspordikorraldus
  • Müügikorraldus
  • Vene keel A2
  • Soome keel A2

Õppemoodulid

Õppekava rakenduskava

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.


Sisseastumine

Sisseastumisel arvestatakse vestluse tulemust. Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.

Õpingute alustamiseks on vajalik inglise keele oskus vähemalt algtasemel A2.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.