Turundusspetsialist

Õppeaeg:
2,5 aastat
Õppekava maht:
150 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub 2-3 päeval, kas T-K või N-L iga 2-3 nädala tagant

EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt. 1 EKAP vastab 26 tunnile tööle ehk ühele nädalale õppuri tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Turundusspetsialistina oled julgete ideedega loomeinimene, kes tunneb ennast ka mugavalt numbrite maailmas.

Majanduskoolis valmistame Sind ette, et saaksid särada nii turunduse, müügi, juhtimise kui ka projektijuhtimisega seotud valdkondades. Õpetame Sulle konkurentidest eristumist ja koolitame Sinust osava kliendisuhete juhtija. Õpid tundma internetiturunduse tagamaid ning hakkad peagi orienteeruma ROI, BTL, B2B lühendite rägastikus. Sinust saab osav läbirääkija ja esineja.

Peale kooli lõpetamist võid leida tööd nii avalikus, era- ja kolmandas sektoris kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides. Sinu tööks saab olema turunduseelarvete koostamine, kampaaniate juhtimine, turu-uuringute koostamine ja nendest saadud andmete analüüsimine. Saad muretult hakkama iseseivalt töötades, ent oskad olla ka osav meeskonnamängija.


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Turu määratlemine, eristumine ja positsioneerimine
  • Internetiturunduse haldamine
  • Turundussuhtluse korraldamine
  • Turunduskampaania planeerimine ja läbiviimine
  • Kliendisuhete juhtimine

Valikõpingud:

  • Ekspordikorraldus
  • Müügikorraldus
  • Vene keele kasutamine A2 tasemel turundusalases tegevuses ja suhtluses
  • Vene keele kasutamine B1 tasemel turundusalases tegevuses ja suhtluses

Õppekava rakenduskava

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Praktika maht kogu õppeaja peale kokku on 38 EKAPit. I õppeaastal 10 EKAPit, II õppeaastal 16 EKAPit  ja III õppeaastal 12 EKAPit.

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri


Sisseastumine

Sisseastumisel arvestatakse vestluse tulemust. Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.