Turundusspetsialist

Õppeaeg:
2,5 aastat
Õppekava maht:
150 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Statsionaarne õpe:
õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile E-R ajavahemikus 8:30-20:30
Sessioonõpe:
õppetöö toimub iga kolme nädala tagant kahel või kolmel päeval, kas E-T või N-L

Õppetöö toimub ka vene keeles (vene õppekeelega rühmas toimub õppetöö 60% ulatuses eesti keeles)

Turundusspetsialistina oled julgete ideedega loomeinimene, kes tunneb ennast ka mugavalt numbrite maailmas.

Majanduskoolis valmistame Sind ette, et saaksid särada nii turunduse, müügi, juhtimise kui ka projektijuhtimisega seotud valdkondades. Õpetame Sulle konkurentidest eristumist ja koolitame Sinust osava kliendisuhete juhtija. Õpid tundma internetiturunduse tagamaid ning hakkad peagi orienteeruma ROI, BTL, B2B lühendite rägastikus. Sinust saab osav läbirääkija ja esineja.

Peale kooli lõpetamist võid leida tööd nii avalikus, era- ja kolmandas sektoris kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides. Sinu tööks saab olema turunduseelarvete koostamine, kampaaniate juhtimine, turu-uuringute koostamine ja nendest saadud andmete analüüsimine. Saad muretult hakkama nii iseseivalt töötades, ent oskad olla ka osav meeskonnamängija.


 Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Turu määratlemine, eristumine ja positsioneerimine
  • Internetiturunduse haldamine
  • Turundussuhtluse korraldamine
  • Turunduskampaania planeerimine ja läbiviimine
  • Kliendisuhete juhtimine

Valikõpingud:

  • Ekspordikorraldus
  • Müügikorraldus
  • Vene keel A2
  • Soome keel A2

Praktika

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppemoodulid.

Õppekava rakenduskava.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Sisseastumise tingimused

Sisseastumisel arvestatakse emakeele riigieksami* (ainult statsionaarsesse õppesse kandideerimisel), sisseastumistesti ja vestluse tulemust.

Vene õppekeelega õpperühma kandideerijatel arvestatakse eesti keele teise keelena riigieksamit, sisseastumistesti ja vestluse tulemust.

*Kellel ei ole emakeele riigieksam sooritatud, saab selle teha kohapeal. Kõrgharidusega isik emakeele riigieksamit sooritama ei pea.


Seotud lood

Majanduskooli õpilased särasid Noorel Meistril
Turundusspetsialistiks Suurbritannias praktiseerides
Isikuandmete kaitse ja tehnoloogia avatud loeng