Sotsiaalmeedia spetsialist

Õppeaeg:
2 aastat
Õppekava maht:
120 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub K-L iga 3-4 nädala tagant

Sotsiaalmeedia spetsialistina meeldib Sulle jutustada lugusid, mis loevad.

Majanduskoolis õpid Sa nägema Facebooki ja Instagrami kui turunduskanalit, mis lisaks like-dele ka reaalselt raha sisse toob. Õpid kirjutama lugusid, mis köidavad inimesi ja tead, mida tahavad näha ettevõtte sihtrühmad. Õpetame Sulle, kuidas meeletutest infokogumitest selekteerida välja oluline ja seda oma tarbeks ära kasutada. Peagi oskad kasutada Photoshopi, et kujundada pilkupüüdvaid postitusi ning töötled ise videoklippe.

Peale kooli leiad tööd erinevates sektorites tegutsevates organisatsioonides. Sinu tööks on erinevate võrgustike (näiteks Facebook, blogid jms) juhtimine ja strateegiline arendamine. Sotsiaalmeedia spetsialistina oskad koguda andmeid ning nende põhjal koostada analüüse ja suunata tegevusi. Sa oskad mõelda väljaspool kasti ning tegutseda kiiremalt kui konkurendid.


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Turundusotsuste elluviimine
  • E-turunduskommunikatsiooni juhtimine
  • Sotsiaalmeediakanalite haldamine
  • Andmete kogumine ja analüüsimine.

Valikõpingud:

  • Fotograafia
  • Andmebaaside loomine, pilvetehnoloogiad
  • Erialane inglise keel
  • Nõustamine (klienditeenindus, meeskonna juhtimine)

Õppemoodulid

Õppekava rakenduskava

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Õppeajast veerand on praktika töökeskkonnas.

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi ehk üks nädal õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.


Sisseastumine

Sisseastumisel arvestatakse vestluse tulemust. Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.
Õpingute alustamiseks on vajalik inglise keele oskus vähemalt algtasemel A2.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.