Väikeettevõtja

Õppeaeg:
1.5 aastat
Õppekava maht:
90 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub 2-3 päeval, kas T-K või N-L iga 2-3 nädala tagant

EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt. 1 EKAP vastab 26 tunnile tööle ehk ühele nädalale õppuri tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Väikeettevõtjana saad olla iseenda ülemus ning töökohtade looja.

Majanduskoolis õpid Sa looma ettevõtet, mis kestab ja tulu sisse toob. Alustame algusest ja loome üheskoos äriplaani, millele toetudes paneme paika Sinu ettevõtte tegevusplaanid. Sa õpid strateegiliselt planeerima ja tead arvestada nii seadusandluse, maksusüsteemide kui personaliga. Koolis õpid tundma ettevõtlusega seotud riske ning nägema uusi võimalusi.

Peale kooli lõpetamist saad iseseisvalt viia oma ettevõtte uutesse kõrgustesse – Sa mõistad eksporti ning suudad edukalt turustada oma tooteid ja teenused nii koduses Eestis kui välismaal.
Sa tead, kuidas arendada oma tooteid ja protsesse ning sead endale aina kõrgemaid eesmärke.


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Äritegevuse kavandamine
 • Äritegevuse käivitamine
 • Äritegevuse korraldamine
 • Äritegevuse arendamine
 • Majandusarvestus
 • Juhtimine

Valikõpingud:

 • Erialane vene keel ettevõtlusega seotud tegevuses ja suhtluses
 • Erialane soome keel ettevõtlusega seotud tegevuses ja suhtluses
 • Veebilehtede haldamine ja kujundamine
 • Isiksuse ja sotsiaalpsühholoogia
 • Sotsiaalmeedia kampaaniate juhtimine
 • Investeerimise põhialused
 • Projektijuhtimine
 • Ametikeel ja retoorika
 • Turundusuuringute läbiviimine
 • Internetiturunduse korraldamine
 • Intellektuaalse omandi kaitse ja autoriõigused
 • Läbirääkimised

Õppekava rakenduskava

Väikeettevõtja kutsestandard

Väikeettevõtja õppekava ja rakenduskava 2021 ja varem sisseastunutele.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Praktika maht on 23 EKAPit. I õppeaastal 10 EKAPit ja II õppeaastal 13 EKAPit.

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri 2024/2025. õppeaastal


Sisseastumine

Vastuvõtt kutsehariduse erialadele toimub infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 01.05.–18.06.2024 aadressil www.sais.ee.

Sisseastumisel arvestatakse vestluse tulemust. Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.


Seotud lood

Mis on Sinu äriidee? Õpetaja Rain Arro teekond ettevõtjaks