Väikeettevõtja

Õppeaeg:
2 aastat
Õppekava maht:
120 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub 2-3 päeval, kas T-K või N-L iga 2-3 nädala tagant

Väikeettevõtjana saad olla iseenda ülemus ning töökohtade looja.

Majanduskoolis õpid Sa looma ettevõtte, mis kestab ja tulu sisse toob. Alustame algusest ja loome üheskoos äriplaani, millele toetudes paneme paika Sinu ettevõtte tegevusplaanid. Sa õpid strateegiliselt planeerima ja tead arvestada nii seadusandluse, maksusüsteemide kui personaliga. Koolis õpid tundma ettevõtlusega seotud riske ning nägema uusi võimalusi.

Peale kooli lõpetamist saad iseseisvalt viia oma ettevõtte uutesse kõrgustesse – Sa mõistad eksporti ning suudad edukalt turustada oma tooteid ja teenused nii koduses Eestis kui välismaal.
Sa tead, kuidas arendada oma tooteid ja protsesse ning sead endale aina kõrgemaid eesmärke.


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Aritegevuse kavandamine ja käivitamine
 • Äritegevuse korraldamine ja arendamine
 • Tootearendus
 • Finantsjuhtimine ja majandusarvestus
 • Eksporditegevuste arendamine.

Valikõpingud:

 • Erialane vene keel ettevõtlusega seotud tegevuses ja suhtluses
 • Erialane soome keel ettevõtlusega seotud tegevuses ja suhtluses
 • Erialane eesti keel ettevõtlusega seotud tegevuses ja suhtluses
 • Turundusuuringute läbiviimine
 • Internetiturunduse korraldamine

Õppekava rakenduskava

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Õppeajast ¼ on praktika töökeskkonnas.

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.


Sisseastumine

Sisseastumisel arvestatakse vestluse tulemust. Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.
Õpingute alustamiseks on vajalik inglise keele oskus vähemalt algtasemel A2.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.