Väikeettevõtja

Õppeaeg:
2 aastat
Õppekava maht:
120 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub iga kolme nädala tagant kahel või kolmel päeval, kas E-T või N-L

Õppetöö toimub ka vene keeles (vene õppekeelega rühmas toimub õppetöö 60% ulatuses eesti keeles)

Väikeettevõtjana saad olla iseenda ülemus ning töökohtade looja.

Majanduskoolis õpid Sa looma ettevõtte, mis kestab ja tulugi sisse toob. Alustame algusest ja loome üheskoos äriplaani, millele toetudes paneme paika Sinu ettevõtte tegevusplaanid. Sa õpid strateegiliselt planeerima ja tead arvestada nii seadusandluse, maksusüsteemide kui personaliga. Koolis õpid tundma ettevõtlusega seotud riske ning nägema uusi võimalusi.

Peale kooli lõpetamist saad iseseisvalt viia oma ettevõtte uutesse kõrgustesse – Sa mõistad eksporti ning suudad edukalt turustada oma tooteid ja teenused nii koduses Eestis kui välismaal. Sa tead, kuidas arendada oma tooteid ja protsesse ning sead endale aina kõrgemaid eesmärke.


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

  • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • äritegevuse kavandamine ja käivitamine
  • äritegevuse korraldamine ja arendamine
  • tootearendus
  • finantsjuhtimine ja majandusarvestus
  • eksporditegevuste arendamine.

Valikõpingud:

  • vene keel ettevõtlusega seotud tegevuses ja suhtluses
  • soome keel ettevõtlusega seotud tegevuses ja suhtluses
  • turundusuuringute läbiviimine
  • internetiturunduse korraldamine

Praktika

Õppeajast ¼ on praktika töökeskkonnas.

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppemoodulid.

Õppekava rakenduskava.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Sisseastumise tingimused

Sisseastumisel arvestatakse kõigil kandideerijatel sisseastumistesti ja vestluse tulemust.