Sündmusturunduse projektijuht

Õppeaeg:
Septembrist aprillini
Õppekava maht:
30 EKAP
Kontaktõpe:
Õhtune õpe kahel õhtul nädalas T-K, ajavahemikul 17.15 - 20.30

Koolitusel saad nii kasulikke teadmisi kui praktilisi nõuandeid selle kohta, kuidas erinevaid sündmusi korraldada. Mida peab sündmuse korraldamisel meeles pidama? Kuidas valida koostööpartnereid? Kust leida ideid? Kuidas koostada erinevate sündmuste programme arvestades eelarvelisi vahendeid? Kuidas ideed pakkumisteks vormistada ja kuidas oma ideid esitleda?

Kursuse lõpuks on iga õppija korraldanud sündmuse,  millele annavad õppetöö lõpus tagasisidet koolitust läbi viinud õpetajad.

Õppekava maht on 780 tundi, millest:

  • kontaktõpe koolis on 240 tundi
  • iseseisev töö 540 tundi

Sisseastumine

2023/24. õppeaastaks toimub sisseastumisavalduste vastuvõtt perioodil 01.06.-04.08.2023.

Esita avaldus õppeinfosüsteemis JUHAN.

Sündmusturunduse projektijuhi õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu. Kursusele registreerides tuleb esitada CV ja osalemise soovi põhjendus. Õppijate vastuvõtt kursusele toimub vestlusel saadud tulemuse paremusjärjestuse alusel. Tutvu täienduskoolituse vastuvõtueeskirjaga.


Seotud lood