Kutsehariduse erialale sisseastuja KKK

Kust leida ja kellelt küsida infot Tallinna Majanduskooli sisseastumise kohta?

Sisseastujale on kogu info kooli kodulehel “Sisseastumine”- “Vastuvõtt”. Seal on avaldatud Tallinna Majanduskooli vastuvõtueeskiri 2024/2025 õppeaastal. Palun vajuta „vastuvõtueeskiri 2024/2025“ – see on link ja dokument avaneb.

Kui oled tutvunud õpilaste vastuvõtueeskirjaga ja tekkis täpsustavaid küsimusi, palun pöördu:

 • Vastuvõtudokumentide või vastuvõtuprotseduuride teemal oppeosakond@tmk.edu.ee või telefonil 5698 4705
 • Eriala sisulised küsimused (õppeteemad, õpetamine) palume võimalusel saata kirjalikult õppetooli juhtidele

Turunduse õppetooli juht on Triin Rum, triin.rum@tmk.edu.ee, tel 5628 1690, kelle juhtida on järgmiste erialadega õppetool:

 • turundusspetsialist
 • sotsiaalmeedia spetsialist
 • digiturundusspetsialist
 • sündmusturunduse projektijuhi täienduskoolitus
 • kommunikatsioonispetsialisti täienduskoolitus
 • jätkusuutlikkuse spetsialisti täienduskoolitus

Ärinduse õppetooli juht on Indrek Jänes, indrek.janes@tmk.edu.ee, tel 521 3244, kelle juhtida on järgmiste erialadega õppetool:

 • väikeettevõtja
 • ärikorralduse spetsialist
 • nooremprojektijuht
 • meeskonnajuht
 • ostu- ja hankespetsialist
 • personalispetsialist
 • kvaliteedispetsialist
 • müügijuhi täienduskoolitus
 • ekspordispetsialisti täienduskoolitus
 • kategooriaspetsialisti täienduskoolitus

Administratiivtöö õppetooli juht on Anne-Ly Kandelin, anne-ly.kandelin@tmk.edu.ee, tel 5649 5159, kelle juhtida on järgmiste erialadega õppetool:

 • õigusassistent
 • sekretär
 • raamatupidaja
 • maksuspetsialist
 • järelevalveametniku täienduskoolitus
 • kinnisvaramaakleri täienduskoolitus
 • õigusalane täienduskoolitus kohalike omavalitsuse teenistujatele
 • õigusalane täienduskoolitus ettevõtjatele
 • virtuaalassistendi täienduskoolitus

Mis on nõutavad eeltingimused Tallinna Majanduskoolis õppima asumiseks?

5. taseme esmaõppe erialadel saad õppima asuda, kui Sul on vähemalt keskharidus.

Jätkuõppesse astumise eelduseks on vähemalt keskharidus ja 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavad kompetentsid, mille oled omandanud näiteks oma töökohal töötades.


Kas õppimine on tasuta või tasuline?

Õppimine on tasuta. Täiendavalt võetakse igale erialale tasulistele õppekohtadele õppima teatud arv õpilasi. Õppeteenustasu on 190 € kuus, kokku õppeaasta 1900 €. Tasulised kohad pakutakse pingerea alusel õpperühma vastuvõtuga välja jäänud kandidaatidele.


Mis taseme hariduse ma lõpetamisel saan? Kas kõrghariduse?

Lõpetamisel saad kutseerihariduse ehk 5. taseme kutsehariduse.


Millised on edasiõppimise võimalused?

Esmaõppe lõpetanul on võimalik õpinguid jätkata 5. taseme jätkuõppes, rakenduskõrgkoolis või bakalaureuseõppes.


Millised on väljundid tööturul?

5. taseme kutseõppe lõpetajad on hinnatud keskastme spetsialistid ja ametnikud, kes täidavad keerulisemaid tööülesandeid ja juhivad oma vastutusalas tööprotsesse.
Näiteks võid tööle asuda telekommunikatsiooni spetsialistina, müügikorraldajana või õigusassistendina. Lisaks on Sul võimalik alustada ettevõtlusega ning oma teadmisi ja oskusi edasi arendada ka täiendõppes.


Mitmele erialale saab Tallinna Majanduskoolis kandideerida?

Tallinna Majanduskoolis saad kandideerida ühele erialale. Küll aga avame täiendava vastuvõtu, mille raames on võimalik kandideerida erialadele, mille rühmades on veel vabu õppekohti.


Kas venekeelse gümnaasiumi lõpetajad saavad õppida eestikeelses rühmas?

Jah, kui eesti keele oskus on väga hea ehk on täitnud vastuvõtueeskirja punktidest 1.3.3, või 1.4.


Olen pärast venekeelse gümnaasiumi lõpetamist omandanud kõrghariduse eesti keeles. Tahan õppida Tallinna Majanduskoolis eesti rühmas. Kas pean tegema lisatesti eesti keeles?

Ei pea. Kandideerijad, kes enne Tallinna Majanduskooli astumist on omandanud kutse- või kõrghariduse eesti keeles (eriala on lõpetatud), vabastatakse eesti keele eksami sooritamisest. Pooleli jäänud eestikeelsed õpingud ei vabasta eesti keele oskuse testist.


Kas Tallinna Majanduskoolis saab õppida ka pärast 9. klassi lõpetamist?

Ei saa, kandideerimiseks peab olema omandatud vähemalt keskharidus.


Kui olen SAISi kaudu avalduse teinud, kas ja millal tuleb esitada paberdokumendid ja pilt?

SAIS lisab Sinu haridusdokumendid automaatselt. Kui oled lõpetanud kaua aega tagasi, siis SAISis Sinu haridusandmeid ei ole ning Sul tuleb ise haridust tõendavad dokumendid SAISi üles laadida. Selleks on loodud SAISis vastavad kohad. Majanduskoolile pole haridust tõendavaid dokumente paberkandjal ja pilti esitada.


Avalduse olek SAISis?

Kui oled SAISis kinnitanud oma avalduse, on SAISis avalduse olek “esitatud”. Seni, kui avaldus *on Sinu poolt kinnitamata, näidatakse avalduse olekuks “esitamata”. Pärast seda, kui vastuvõtukomisjoni töötaja kontrollib ja kinnitab avalduse, on kandidaat “lubatud sisseastumiskatsetele”. Avalduse nõuetele vastavuse kontrollimine võtab mõningase aja, palume sellega arvestada.


Kuidas toimub sessioonõpe?

Sessioon- ehk kaugõpe toimub olenevalt erialast.
Sessioonide toimumise ajad selguvad augusti viimasel nädalal. Tunniplaan valmib nädal/kaks enne sessiooni algust. Sessiooni jooksul toimuvad auditoorsed tunnid ja arvestused.


Kuidas toimub õhtune õpe?

Õhtune õpe toimub üldjuhul esmaspäevast neljapäevani kella 17.15-21:30


Mida kujutab endast sisseastumistest?

Sisseastumistest toimub kahel erialal: raamatupidaja ja õigusassistendi sisseastujatele. Sisseastumistestiga selgitatakse kandidaadi teadmiseid ja silmaringi, mis õppimisel on toetavaks eelduseks. Raamatupidaja eriala test sisaldab ka matemaatilisi ülesandeid ja õigusassistendi eriala test loogika ja seostamise ülesandeid. Test on valikvastustega ja etteantud ajaraamiga.


Mis eesmärk on sisseastumisvestlusel?

Eriala spetsialistidest, tööandja ja kooli esindajatest koosnev vastuvõtukomisjon selgitab vestluse kaudu Sinu motivatsiooni eriala õppimiseks ja aja pühendamise võimalust õpingutes osalemiseks.


Kas pärast lõpetamist saan kõrgkooli teisele või kolmandale kursusele?

Iga kõrgkool ja ülikool on seadnud omad nõuded sisseastujatele. Eelnev haridus on kindlasti tunnustus, et oled õppijana sihikindel.

Sisseastumisel kõrgkooli või ülikooli teisele või kolmandale kursusele ei ole tõenäoline. Pigem arvestab järgmine kool VÕTA kaudu Sinu õpinguid osana eelseisvatest õpingutest. Kui suures osas, sellele vastab iga kool ise. Küll aga on meie lõpetajad suundunud edasi nii ülikoolidesse, rakenduskõrgkoolidesse, sealhulgas spetsiaalselt meie lõpetajatele loodud alustel, näiteks Ettevõtluskõrgkooli Mainor (õppetasu eest).


Kes meid õpetama hakkavad?

Tallinna Majanduskoolis on õpetajaid ligi 200. Suurem osa õpetajaskonnast moodustub oma ala spetsialistidest, kes on oma valdkonna praktikud erinevatest organisatsioonidest/ettevõtetest. Õpe on väga praktilise kallakuga niinimetatud “otse tööpõllult” toodud oskuste ja teadmiste edasiandmine.


Kui palju on koolis õpilasi?

Õpilaste arv jääb vahemikku 1500-1700. Kõik õppijad on täiskasvanud, kes õpivad töö- ja pereelu kõrvalt.


Mis vanuses on majanduskoolis õppijad? Kas rohkem on neid, kes õpivad juba teist eriala?

Majanduskoolis õpivad inimesed vanuses 19 kuni 60. Umbes pooltel õpingute alustajatel on juba eelnevalt omandatud mõni eriala, kas mõnes kutsekoolis, kõrgkoolis või ülikoolis.


Kas minu varasemaid õppimisi või töötamist võetakse arvesse õppekava täitmisel?

Jah võetakse, kui nende kaudu saab tõestatud õppekavas nõutav oskus/teadmine. Kooli kodulehel on “Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise kord ja tingimused” ehk VÕTA kord, millest kool lähtub. Leitav kodulehelt: Õppetöö – VÕTA 


Kas ma saan eksternina õppida?

Ei saa, sest meie erialadel on õpe korraldatud viisil, mis eeldab osalemist loengutes ja praktikumides ning panustamist rühmatöödes. Õppetööst puudumine on erandlik ja peab olema põhjendatud.


Kas praktikat saab teha ka välismaal?

Jah, praktikat saab sooritada ka välismaal. Õpilane võib ise leida omale praktikakoha mõnes teises riigis, aga ka kooli kaudu on võimalik sooritada osa oma praktikast Erasmus+ programmi toel mõnes välisriigis. Täpsema info välismaal praktika sooritamise kohta leiad kooli kodulehelt: Õppetöö – Praktika välismaal.


Kas õppimine toimub koolis kontaktõppena või distantsõppena?

Õpe toimub koolis kontaktõppena, millest 1/3 võib toimuda distantsõppena (see tähendab ettesalvestatud videoloenguid koos ülesannetega). Erandina võib olla 1-2 õppeteemat (õppeainet) 100% e-õppena (distantsõppena).