Avalik teave

Avalik teave on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites. Avaliku teabe mõiste määratleb avaliku teabe seadus.
Vasakpoolsest menüüst leiate informatsiooni Tallinna Majanduskooli tegevuse kohta, sh põhimääruse, arengukava, aastaaruanded ning teabenõude esitamise vormi.