Nooremprojektijuht

Õppeaeg:
2 aastat
Õppekava maht:
120 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub K-L iga 3-4 nädala tagant

Nooremprojektijuhina oled Sa tõeline meeskonnamängija, kes oskab probleemidele metoodiliselt läheneda.

Majanduskoolis õpid Sa planeerima projektide ajakavasid ja eelarveid. Enne projektiga alustamist kogud Sa kõikvõimalikku vajalikku informatsiooni ning haldad riske ja võimalusi. Muidugi õpid projekte ellu viima ning analüüsima, et siis lõpptulemust hinnata järgmiste projektide tarbeks.

Peale kooli lõpetamist ootavad Sind ettevõtted väga erinevatest sektoritest. Sa töötad projektigrupi liikmena või juhid ise väikeprojekte.


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Projekti kohandamine keskkonnaga
 • Inimeste juhtimine projektis
 • Projektijuhtimise protsesside läbiviimine

Valikõpingud:

 • Erialane inglise keel nooremprojektijuhi tegevuses ja suhtluses
 • Erialane vene keel nooremprojektijuhi tegevuses ja suhtluses
 • Personalitöö
 • Terviseedendus
 • Veebilehtede haldamine ja kujundamine
 • Ettevõtlusõpe
 • Intellektuaalse omandi kaitse, autoriõigused
 • Andmekaitse

Õppekava rakenduskava

Nooremprojektijuhi kutsestandard

Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist.
Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga.
Kutseandjaks on Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon (EPMA).

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Mõlemal õppeaastal tuleb läbida 10-nädalane praktika ettevõttes.

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi ehk üks nädal õppuri tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.


Sisseastumine

Sisseastumisel arvestatakse vestluse tulemust. Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.
Õpingute alustamiseks on vajalik inglise keele oskus vähemalt algtasemel A2.

Loe lisa  vastuvõtueeskirjast.


Seotud lood

Miks tulla õppima projektijuhtimist?