Ärikorralduse spetsialist

Õppeaeg:
2 aastat
Õppekava maht:
120 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Õhtune õpe:
õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile E-N ajavahemikul 17:15-21:00
Sessioonõpe:
õppetöö 2-3 päeval, kas T-K või N-L iga 2-3 nädala tagant (õpe eesti keeles)

Õhtuses õppes toimub õpe ka vene keeles (vene õppekeelega rühmas toimub õppetöö 60% ulatuses eesti keeles)

Ärikorralduse spetsialistina oskad Sa näha suurt pilti.

Majanduskoolis õpid aru saama äriprotsessidest erinevates ettevõtetes. Sinust saab täpne ja analüütiline spetsialist, kes oskab näha parendamiskohti.

Peale kooli lõpetamist oled kaasatud ettevõtte juhtimisprotsessidesse ning toetad neid – olenemata, millega täpselt ettevõtte tegeleb. Sinust saab spetsialist või esmatasandi juht. Sa oled tuttav ettevõtte erinevate tegevusvaldkondadega: turundustegevus, müügitöö, tootmis- või teenindusprotsess, klienditeenindus või ostuprotsess. Sinu igapäevatööks saab olema tegevuste ja ressursside kasutamise korraldamine, turundustegevuse planeerimine ja rakendamine, müügitöö korraldamine, majandusarvestus, klientide teenindamine, tootmis-, teenindus- või ostuprotsessi korraldamine jm. Sinu töös on olulised suhtlemis-, meeskonnatöö- ja juhtimisoskus.

Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Müügi ja turunduse korraldamine
 • Tootmise korraldamine
 • Hanke- ja ostutoimingute korraldamine
 • Klienditeeninduse korraldamine
 • Juhtimine
 • Majandusarvestus

Valikõpingud:

 • Erialane vene keel ärikorraldusega seotud tegevuses ja suhtluses
 • Erialane soome keel ärikorraldusega seotud tegevuses ja suhtluses
 • Veebilehtede haldamine ja kujundamine
 • Isiksuse ja sotsiaalpsühholoogia
 • Sotsiaalmeedia kampaaniate juhtimine
 • Investeerimise põhialused
 • Projektijuhtimine
 • Erialane eesti keel ärikorraldusega seotud tegevuses ja suhtluses
 • Ametikeel ja retoorika

 

Õppekava rakenduskava

Ärikorralduse spetsialisti kutsestandard

Ärikorralduse spetsialisti õppekava ja rakenduskava 2021 ja varem sisseastunutele.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.

Praktika

Õppeajast ¼ on praktika töökeskkonnas.

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Sisseastumine

Sisseastumisel arvestatakse vestluse tulemust. Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.
Õpingute alustamiseks on vajalik inglise keele oskus vähemalt algtasemel A2.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.