Ärikorralduse spetsialist

Õppeaeg:
2 aastat
Õppekava maht:
120 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö 2-3 päeval, kas T-K või N-L iga 2-3 nädala tagant (õpe eesti keeles)

EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt. 1 EKAP vastab 26 tunnile tööle ehk ühele nädalale õppuri tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Täiendav vastuvõtt ärikorralduse spetsialisti erialale toimub infosüsteemi SAIS kaudu kuni 09.08.2024 kell 23.59 aadressil www.sais.ee.


Ärikorralduse spetsialistina oskad Sa näha suurt pilti.

Majanduskoolis õpid aru saama äriprotsessidest erinevates ettevõtetes. Sinust saab täpne ja analüütiline spetsialist, kes oskab näha parendamiskohti.

Peale kooli lõpetamist oled kaasatud ettevõtte juhtimisprotsessidesse ning toetad neid – olenemata, millega täpselt ettevõtte tegeleb. Sinust saab spetsialist või esmatasandi juht. Sa oled tuttav ettevõtte erinevate tegevusvaldkondadega: turundustegevus, müügitöö, tootmis- või teenindusprotsess, klienditeenindus või ostuprotsess. Sinu igapäevatööks saab olema tegevuste ja ressursside kasutamise korraldamine, turundustegevuse planeerimine ja rakendamine, müügitöö korraldamine, majandusarvestus, klientide teenindamine, tootmis-, teenindus- või ostuprotsessi korraldamine jm. Sinu töös on olulised suhtlemis-, meeskonnatöö- ja juhtimisoskus.


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Müügi ja turunduse korraldamine
 • Tootmise korraldamine
 • Hanke- ja ostutoimingute korraldamine
 • Klienditeeninduse korraldamine
 • Juhtimine
 • Majandusarvestus

Valikõpingud:

 • Erialane vene keel ärikorraldusega seotud tegevuses ja suhtluses
 • Erialane soome keel ärikorraldusega seotud tegevuses ja suhtluses
 • Veebilehtede haldamine ja kujundamine
 • Isiksuse ja sotsiaalpsühholoogia
 • Sotsiaalmeedia kampaaniate juhtimine
 • Investeerimise põhialused
 • Projektijuhtimine
 • Ametikeel ja retoorika

Õppekava rakenduskava

Ärikorralduse spetsialisti kutsestandard

Ärikorralduse spetsialisti õppekava ja rakenduskava 2021 ja varem sisseastunutele.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Praktikamaht on 30 EKAPit. I õppeaastal 15 EKAP ja II õppeaastal 15 EKAP.

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri 2024/2025. õppeaastal


Sisseastumine

Täiendav vastuvõtt ärikorralduse spetsialisti erialale toimub infosüsteemi SAIS kaudu kuni 09.08.2024 kell 23.59 aadressil www.sais.ee.

Sisseastumisel arvestatakse vestluse tulemust. Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.


Seotud lood

Miks tulla õppima ettevõtlust ja ärikorraldust?

Ärikorralduse õpilane Joanna