Liikluskorraldus

Tallinna Majanduskooli õpilastel on võimalik oma auto parkida vabade parkimiskohtade olemasolul kooli autoparklasse, kus parkimine on tasuta.

Parkimiskohti on Tallinna Majanduskooli territooriumil kokku 133, millest õpilaste kasutuses on 87. Paraku tipptundidel parkimiskohti kõigile õpilastele ei jätku, mistõttu tuleb enne loengute algamist varuda piisavalt aega, et vajadusel lähiümbruses tasuta või tasuline vaba parkimiskoht leida. Parkimiskoha otsimiseks saab kasutada tasuta GPS-põhiseid mobiilirakendusi.

Vabade parkimiskohtade puudumine majanduskooli parklas ei vabanda liiklusseaduse rikkumist, mistõttu on põhjendatud sanktsioonide rakendamine reeglitepõhise liikluskorralduse tagamiseks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti poolt. Tallinna Majanduskool ise sanktsioone ei rakenda ja nende menetlemisse ei sekku.

Kooli territooriumil on liiklemine reguleeritud liikluskorraldusvahenditega, et tagada inimeste ja sõidukite sujuv ja ohutu liiklemine.

Kooli liiklusala võivad kasutada naaberkooli lapsevanemad eriõiguse alusel (teeservituut), kuid neil puudub õigus meie territooriumil peatuda, parkida või takistada muul viisil meie kooliperel vabalt liigelda.

Kooli territooriumil parkimiskoormuse vähendamiseks on soovitatav kaaluda alternatiivseid transpordivõimalusi (tasuta ühistransport, jalgratas jne).

Jalgratta parkimiseks on Tallinna Majanduskoolis loodud kõik võimalused. Parkla asub peauksest vasakul, see on kaitstud otseste sademete eest, valida võib tasuta nutiparkla või tavaparkla oma lukustussüsteemiga.

Täpsemat informatiooni saab kooli infolauast.

Turvalist liiklemist!