Jätkusuutlikkuse spetsialist

Õppeaeg:
Sessioonõpe septembrist juunini
Õppekava maht:
60 EKAP; 1560 tundi
Kontaktõpe:
Õppesessioonid toimuvad: 13.-16.09; 11.-14.10; 08.-11.11; 06.-09.12; 10.-13.01; 07.-10.02; 06.-09.03;10-13.04; 08.-11.05; 05.-08.06

Jätkusuutlikkuse spetsialistina väärtustad jätkusuutlikku elustiili ja ettevõtlust ning näed vajadust kaasa aidata mõttelaadi muutusele kogu ühiskonnas.

Täiendkoolitusel omandad teadmised, oskused, hoiakud ja väärtused, mis võimaldavad töötada jätkusuutlikkuse spetsialistina nii era- kui avaliku sektori ametikohtadel, kus on vaja sisuliselt tegeleda jätkusuutlikkust mõjutavate teemadega, analüüsida andmeid, koostada raporteid ning juhtida muutusi nii organisatsiooni sees kui väljas.

Õppima on oodatud erinevate valdkondade esindajad (näiteks finantsjuhid, finantsistid, pearaamatupidajad, personalispetsialistid, büroojuhid, turundusspetsialistid, kommunikatsioonispetsialistid, aga ka ettevõtete juhid), kelle töölauale kuuluvad või hakkavad kuuluma jätkusuutlikkusega ja rohepöördega seotud teemad ning kes soovivad teemat paremini tundma õppida, et neid teadmisi integreerida enda olemasolevatesse tööülesannetesse.

Õppekava maht on 1560 tundi, millest:

  • kontaktõpe koolis on 480 tundi
  • iseseisev töö kodus 1080 tundi

Sind koolitavad:

Terje Alliksoo on alates 2010.aastast kvaliteedi-ja keskkonnajuhtimise maailmas tegev. Juhtimisvaldkondadesse panustamine on saanud tema kireks. Pidevalt ennast täiendades ja uusi kogemusi omandades on jätkusuutlikkuse valdkond just see, mis ühendab kõik tema lemmikteemad andes võimaluse muutusi luua ning aidata ka õppijatel näha sama kirjut pilti nagu ta ise on näinud ja õppinud.

Annika Alt, kellel on pikaaegne töökogemus kvaliteedijuhtimise valdkonnas erinevatest ettevõtetest ning sektoritest. Täna on ta ennast täiendamas tööstusökoloogia erialal TalTechis ning heal meelel jagamas oma teadmisi ja kogemusi valdkondades, mis aitavad kestlikkuse valdkonna entusiastidel lahti mõtestada seosed majandusliku edu, sotsiaalse heaolu ning keskkonnahoidliku mõtteviisi vahel.

Kevin Hövelson, kes on viimastel aastatel pühendunud erinevate hoonete energiatõhususe auditite koostamisele ning osalenud erinevate lahenduste realiseerimisel ja lähteülesannete koostamisel. Tänu sellele on nii mõnigi Eesti tööstus, kool ja haigla suutnud oma energiakulusid märkimisväärselt vähendada. Kevin usub, et tema omandatud teadmistest ja kogemuslugudest on lisaks eriala spetsialistidele õppida ka kõigil teistel.

Evelin Kütt, kes on laia kommunikatsiooni- ja turunduskogemusega taastuvenergia spetsialist.

Karin Lindroos on akadeemilise taustaga ning tegelenud majandusgeograafia ja keskkonnavaldkonna õpetamisega üle 20 aasta, põimides neid valdkondi omavahel, aegajalt praktiseerides ka era- ja avalikus sektoris. Karin peab oluliseks tasakaalu inimese heaolu, majandustegevuse ja keskkonna vahel ning harmoonilist arengut, ja just see on teda motiveerinud keskenduma jätkusuutlikusele.

Evelin Roop on alates 2022. aastast tegelenud jätkusuutlikkusega seotud projektide juhtimisega LHV pangas. Ta on lõpetanud keskkonnakorralduse eriala Tallinna Tehnikaülikoolis ning omab kogemust nii ohtlike ainete keskkonnariski hindamises kui ka hoonete energiatõhususe valdkonnas. Jätkusuutlikkus on olnud tema pikaajaliseks huviks ning ta on pühendunud keskkonnahoidliku ja ressursitõhusa majanduse edendamisele, et tagada põlvkondadeülene ühiskondlik heaolu.

Regina Salmu, kellel on aastate pikkune kommunikatsiooni juhtimise kogemus nii eraettevõtetes kui ka riigiametites.

Adreanne Allas

Liis Narusk

Sisseastumine

2023/24. õppeaastaks toimub sisseastumisavalduste vastuvõtt perioodil 01.06.-04.08.2023.

Esita avaldus õppeinfosüsteemis JUHAN.

Jätkusuutlikkuse spetsialisti õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu. Kursusele registreerides tuleb esitada CV. Õppijate vastuvõtt kursusele toimub vestlusel saadud tulemuse paremusjärjestuse alusel. Tutvu täienduskoolituse vastuvõtueeskirjaga.


Seotud lood


EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt. 1 EKAP vastab 26 tunnile tööle ehk ühele nädalale õppuri tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.