Kvaliteedispetsialist

Õppeaeg:
2 aastat
Õppekava maht:
120 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub 2-3 päeval, kas T-K või N-L iga 2-3 nädala tagant

EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt. 1 EKAP vastab 26 tunnile tööle ehk ühele nädalale õppuri tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Kvaliteedispetsialist hoolitseb organisatsiooni tõhususe ja tulemuslikkuse eest.

Ühiskonnas toimuvad sotsiaal-majanduslikud muutused ning kõikidel organisatsioonidel nii era- kui avalikus sektoris on vaja pidevalt muutustega kohaneda.

Organisatsioonid vajavad üha enam kvaliteedijuhtimist ning kvaliteedispetsialiste, kelle ülesandeks on tunda ning hallata organisatsiooni töökorraldust ning oskust seda analüüsida ja arendada.

Kvaliteedispetsialistina oled Sa ettevõttes nõuandja-selgitaja ning juhi konsultant. Klientidele aga oled firma esindaja, kelle poole pöörduda teenuste või toodetega seotud probleemide ja ettepanekutega. Kvaliteedispetsialist koos kvaliteedijuhiga panustavad organisatsiooni liikmete koostöö parendusse, et kliendid saaksid oma vajadustele ja ootustele vastavaid tooteid või teenuseid.

Majanduskoolis õpid Sa juhtima muutusi ning suunama väga erinevat juhtimisinfot, püstitama ja mõõtma eesmärke, analüüsima ja süstematiseerima tegevusi tulemuslikkuse arendamiseks. Saad tuttavaks erinevate õigusaktide, standardite ja hindamismeetoditega. Oskad korraldada koolitusi ja siduda organisatsiooni erinevad osad tervikuks, et organisatsioon suudaks pidevalt pakkuda konkurentsivõimelist teenust või toodet. Oled meeskonnamängija, kes tunneb kutseetikat ja on nutikas juht.

Kvaliteedispetsialistina saad töötada väga erinevates valdkondades ja organisatsioonides nii era- kui avalikus sektoris. Sa töötad koos juhtkonnaga, analüüsid toimuvat ning otsid pidevalt uusi võimalusi organisatsiooni protsesside, toodete ja teenuste arendamiseks. Olenevalt organisatsioonist, võid töötada ka arendus- või turundusosakondades.

Majanduskoolist saadud kutsetunnistus kinnitab Sinu teadmisi ja oskusi kvaliteedispetsialistina!


Vaata kvaliteedispetsialisti eriala infotundi


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Kvaliteedijuhtimissüsteemi haldamine
 • Organisatsioonile kohalduvate nõuete ja kliendisuhete süsteemi ohjamine
 • Organisatsioonisiseste muudatusprojektide juhtimine
 • Andmete kogumine ja analüüsimine
 • Sise- ja väliskommunikatsiooni juhtimine ning koolituste korraldamine

Valikõpingud:

 • Huvipoolte nõustamine
 • Trendid ja muudatuste mõjud kvaliteedijuhtimise valdkonnas
 • Töötajatele suunatud siseleht ja kriisikommunikatsioon
 • Pilvetehnoloogiad
 • Kultuuride vahelised erinevused
 • Asjakohased suhtlemistehnikad
 • Personalitöö alused
 • Veebilehtede haldamine ja kujundamine
 • Erialase vene keele kasutamine A2 tasemel
 • Erialase soome keele kasutamine A2 tasemel

Õppekava rakenduskava

Kvaliteedispetsialisti kutsestandard

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Praktika maht kahe õppeaasta peale kokku on 36 EKAPit. I õppeaastal 18 EKAPit ja II õppeaastal 18 EKAPit.

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri 2024/2025. õppeaastal


Sisseastumine

Vastuvõtt kutsehariduse erialadele toimub infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 01.05.–18.06.2024 aadressil www.sais.ee.

Sisseastumisel arvestatakse vestluse tulemust. Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.
Õpingute alustamiseks on vajalik inglise keele oskus vähemalt algtasemel A2.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.