Vastuvõtt

Sisseastumiseksamite ajakava 2020/2021 õppeaastaks!

Vastuvõtueeskiri 2020/2021 õppeaastal

Vastuvõtu info

Sisseastumine infosüsteemi SAIS kaudu toimub ajavahemikul 01.07.-21.07.2020 aadressil www.sais.ee

Täiendava vastuvõtu korras saab avaldusi esitada kuni 5.08 (k.a) meeskonnajuhi ning ostu- ja hankespetsialisti erialadele. Täiendava vastuvõtu vestlused toimuvad 7.08 algusega kell 10.00.


Õppeosakond, ruum B 212
E-post: oppeosakond@tmk.edu.ee
Telefon: +372 650 7862, +372 650 7863, +372 650 7864

Tasuta õppimine

Kõikidel erialadel toimub 2020/2021. õppeaastal vastuvõtt riigieelarvest finantseeritavatele ning õpilase jaoks tasuta õppekohtadele vastuvõtuarvu piires, mis on välja toodud vastuvõtueeskirjas 2020/2021.

Õppimine õppeteenustasu eest

Täiendavalt võetakse õppima riigieelarvevälisele õppekohale, kus õpilasel on kohustus tasuda õppimise eest õppeteenustasu, kuni viis õpilast igasse õpperühma.

Õppeteenustasu riigieelarvevälisel õppekohal 2020/2021 õppeaastal on 1700 eurot, mille maksmine toimub 10 kuulise perioodi jooksul (september-juuni) igakuiselt 170 eurot.

Riigieelarvevälisel õppekohal õppija, kes on täitnud esimese kursuse lõpuks õppekava 100%, viiakse üle teisele kursusele, riigieelarvelisele, tasuta õppekohale.

Kooli vastuvõtmiseks peab õpilaskandidaat

  • omama vähemalt keskharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni;
  • esitama sisseastumisavalduse ja muud nõutavad dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS perioodil 01.-21.07.2020;
  • täitma vastuvõtutingimused, mis on eeskirjaga kehtestatud.

Jätkuõppesse õppima asumiseks

  • on vaja laadida haridust tõendav dokument SAISi koos hinnetelehega ja muude nõutud dokumentidega, mis on nimetatud sisseastumiseeskirjas 2020/2021.

Sisseastumisavalduste esitamine elektrooniliselt

toimub sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 01.07.-21.07.2020 aadressil www.sais.ee

Õpilaste vastuvõtmiseks toimuvad sisseastumiseksamid, testid ja vestlused 22.07.-7.08.2020.

Täiendav vastuvõtt

Täiendav õpilaste vastuvõtt korraldatakse kuni 5. augustini nendele erialadele, kus põhivastuvõtujärgselt on vastu võetud vähemalt 24 õpilast, kuid õpperühmas on täitmata õppekohad. Vastuvõtuvestlus toimub 7. augustil kell 10.00.