Vastuvõtt

Tallinna Majanduskooli vastuvõtueeskiri 2020/2021. õppeaastal

Vastuvõtu info

Sisseastumine infosüsteemi SAIS kaudu toimub ajavahemikul 01.07.-17.07.2020 aadressil www.sais.ee

E-R 10.00-16.00
Õppeosakond, ruum B 212
E-post: oppeosakond@tmk.edu.ee
Telefon: +372 512 1340

Tasuta õppimine

Kõikidel erialadel toimub 2020/2021. õppeaastal vastuvõtt riigieelarvest finantseeritavatele ning õpilase jaoks tasuta õppekohtadele vastuvõtuarvu piires, mis on välja toodud vastuvõtueeskirjas 2020/2021.

Õppimine õppeteenustasu eest

Täiendavalt võetakse õppima riigieelarvevälisele õppekohale, kus õpilasel on kohustus tasuda õppimise eest õppeteenustasu, kuni viis õpilast igasse õpperühma.

Õppeteenustasu riigieelarvevälisel õppekohal 2020/2021 õppeaastal on 1700 eurot, mille maksmine toimub 10 kuulise perioodi jooksul (september-juuni) igakuiselt 170 eurot.

Riigieelarvevälisel õppekohal õppija, kes on täitnud esimese kursuse lõpuks õppekava 100%, viiakse üle teisele kursusele, riigieelarvelisele, tasuta õppekohale.

Kooli vastuvõtmiseks peab õpilaskandidaat

  • omama vähemalt keskharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni;
  • esitama sisseastumisavalduse ja muud nõutavad dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS perioodil 01.-17.07.2020;
  • täitma vastuvõtutingimused, mis on eeskirjaga kehtestatud.

Jätkuõppesse õppima asumiseks

  • on vaja laadida haridust tõendav dokument SAISi koos hinnetelehega ja muude nõutud dokumentidega, mis on nimetatud sisseastumiseeskirjas 2020/2021.

Sisseastumisavalduste esitamine elektrooniliselt

toimub sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 01.07.-17.07.2020 aadressil www.sais.ee

Soovi korral saab avaldusi sisestada SAISi koolis esmaspäeviti kell 14-16 ning teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 10-14 kuupäevadel 01.07.-15.07.2020.

Õpilaste vastuvõtmiseks toimuvad sisseastumiseksamid, testid ja vestlused 22.07.-7.08.2020.

Täiendav vastuvõtt

Täiendav õpilaste vastuvõtt korraldatakse kuni 5. augustini vajadusel nendele erialadele, kus põhivastuvõtujärgselt on vastu võetud vähemalt 24 õpilast, kuid õpperühmas on täitmata õppekohad. Info täiendava vastuvõtu kohta avaldatakse kooli kodulehel.