Vastuvõtt kutsehariduse erialadele

Vastuvõtu info

Sisseastumine 2023/24 õppeaastaks toimub infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 01.06.-16.07.2023 (kuni kell 17.00) aadressil www.sais.ee.

Õpilaste vastuvõtmiseks toimuvad sisseastumiseksamid, testid ja vestlused 20.07.-04.08.2023.

Vastuvõtuga seotud info:

Annika Roosileht, ärinduse õppetooli õppetöökoordinaator, telefon: 512 1340

Anne-Mari Hamburg, administratiivtöö õppetooli õppetöökoordinaator, telefon: 5649 5128

Marta Vaidla, turunduse õppetooli õppetöökoordinaator, telefon: 5621 5658

Nadežda Demidova, õppeinfosüsteemi SAIS ja VÕTA spetsialist, telefon: 5628 1687

Tasuta õppimine

Kõikidel erialadel toimub 2023/24 õppeaastal vastuvõtt riigieelarvest finantseeritavatele ning õpilase jaoks tasuta õppekohtadele vastuvõtuarvu piires, mis on välja toodud

vastuvõtueeskirjas 2023/2024.

Õppimine õppeteenustasu eest

Täiendavalt võetakse õppima riigieelarvevälisele õppekohale, kus õpilasel on kohustus tasuda õppimise eest õppeteenustasu, kuni viis õpilast igasse õpperühma.

Õppeteenustasu riigieelarvevälisel õppekohal 2023/24 õppeaastal on 1900 eurot, mille maksmine toimub 10-kuulise perioodi jooksul (september-juuni) igakuiselt 190 eurot.

Riigieelarvevälisel õppekohal õppija, kes on täitnud esimese kursuse lõpuks õppekava 100%, viiakse üle teisele kursusele, riigieelarvelisele, tasuta õppekohale.

Kooli vastuvõtmiseks peab õpilaskandidaat

  • omama vähemalt keskharidust ja sellele vastavat kvalifikatsiooni;
  • esitama sisseastumisavalduse ja muud nõutavad dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS perioodil 01.06-16.07.2023 (kuni kell 17.00);
  • täitma vastuvõtutingimused, mis on eeskirjaga kehtestatud.

Jätkuõppesse õppima asumiseks

  • on vaja laadida haridust tõendav dokument SAISi koos muude nõutud dokumentidega, mis on nimetatud vastuvõtueeskirjas.

Sisseastumisavalduste esitamine elektrooniliselt

Toimub sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 01.06-16.07.2023 aadressil www.sais.ee.

Õpilaste vastuvõtmiseks toimuvad sisseastumitestid ja vestlused perioodil 20.07.-04.08.2023.

Täiendav vastuvõtt

Täiendav õpilaste vastuvõtt korraldatakse nendele erialadele, kus põhivastuvõtujärgselt on vastu võetud vähemalt 24 õpilast, kuid õpperühmas on täitmata õppekohad.

Õppeosakond, ruum B203
E-post: oppeosakond@tmk.edu.ee
Telefon: 5698 4705