Vastuvõtt tasemeõppe erialadele

Tallinna Majanduskooli sisseastumisavalduste vastuvõtt toimub sisseastumise infosüsteemis SAIS perioodil  01.05.-18.06.2024.

Vastuvõtuga seotud kontaktid:

  • Ärinduse õppetooli õppetöökoordinaator, telefon: 512 1340
  • Administratiivtöö õppetooli õppetöökoordinaator, telefon: 5649 5128
  • Turunduse õppetooli õppetöökoordinaator, telefon: 5621 5658
  • Sisseastumise infosüsteemi SAIS ja VÕTA spetsialist, telefon: 5628 1687

Tasuta õppimine

Kõikidel erialadel toimub 2024/25 õppeaastal vastuvõtt riigieelarvest finantseeritavatele ning õpilase jaoks tasuta õppekohtadele vastuvõtuarvu piires.


Õppimine õppeteenustasu eest

Täiendavalt võetakse õppima riigieelarvevälisele õppekohale, kus õpilasel on kohustus tasuda õppimise eest õppeteenustasu, kuni viis õpilast igasse õpperühma.

Riigieelarvevälisel õppekohal õppija, kes on täitnud esimese kursuse lõpuks õppekava 100%, viiakse üle teisele kursusele, riigieelarvelisele, tasuta õppekohale.


Kooli vastuvõtmiseks peab õpilaskandidaat

  • omama vähemalt keskharidust ja sellele vastavat kvalifikatsiooni;
  • esitama sisseastumisavalduse ja muud nõutavad dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS vastuvõtuperioodil;
  • täitma vastuvõtutingimused, mis on eeskirjaga kehtestatud.

Jätkuõppesse õppima asumiseks

  • on vaja esitada haridust tõendav dokument SAISi koos muude nõutud dokumentidega, mis on nimetatud vastuvõtueeskirjas.

Sisseastumisavalduste esitamine elektrooniliselt

Elektrooniliselt toimub avalduste sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu alates 01.05.2024 aadressil www.sais.ee.

Õpilaste vastuvõtmiseks toimuvad sisseastumitestid ja vestlused, täpsemalt leiate info: vastuvõtueeskiri 2024/2025. õppeaastal kutseõppe tasemeõppe erialadele


Täiendav vastuvõtt

Täiendav õpilaste vastuvõtt korraldatakse nendele erialadele, kus põhivastuvõtujärgselt on vastu võetud vähemalt 24 õpilast, kuid õpperühmas on täitmata õppekohad.


Tutvu järgmiste dokumentidega:

Õppekorralduseeskiri alates 01.09.2024

Praktikakorralduse eeskiri alates 01.09.2024

Vastuvõtueeskiri 2024/2025. õppeaastal kutseõppe tasemeõppe erialadele


Õppeosakond, ruum B203
E-post: oppeosakond@tmk.edu.ee
Telefon: 5698 4705