Vastuvõtt kutsehariduse erialadele

Vastuvõtu info

Sisseastumine 2021/22 õppeaastaks toimub infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 21.06.-18.07.2021 aadressil www.sais.ee

Kuni 5.08 kella 12.00 on avatud täiendav vastuvõtt järgmistele erialadele:

Nooremprojektijuht (sessioonõpe 2 aastat).

Meeskonnajuht (jätkuõpe 1 aasta)

Ostu- ja hankespetsialist (jätkuõpe 1 aasta)

E-turundusspetsialist (jätkuõpe 1 aasta).

Ärikorralduse spetsialist (õhtune õpe 2 aastat, õpe toimub eesti keeles).

Ärikorralduse spetsialist (õhtune õpe 2 aastat, õpe toimub osaliselt vene keeles).

Sekretär (sessioonõpe 1 aasta).

Esita avaldus enne 5.08 kella 12.00 aadressil www.sais.ee

Täiendava vastuvõtu vestlused toimuvad 6.08 algusega kell 10.00.


Õppeosakond, ruum B212
E-post: oppeosakond@tmk.edu.ee
Telefon: 5698 4705

Tasuta õppimine

Kõikidel erialadel toimub 2021/22 õppeaastal vastuvõtt riigieelarvest finantseeritavatele ning õpilase jaoks tasuta õppekohtadele vastuvõtuarvu piires, mis olid välja toodud

vastuvõtueeskirjas 2021/2022.

Õppimine õppeteenustasu eest

Täiendavalt võetakse õppima riigieelarvevälisele õppekohale, kus õpilasel on kohustus tasuda õppimise eest õppeteenustasu, kuni viis õpilast igasse õpperühma.

Õppeteenustasu riigieelarvevälisel õppekohal 2021/2022 õppeaastal oli 1700 eurot, mille maksmine toimub 10 kuulise perioodi jooksul (september-juuni) igakuiselt 170 eurot.

Riigieelarvevälisel õppekohal õppija, kes on täitnud esimese kursuse lõpuks õppekava 100%, viiakse üle teisele kursusele, riigieelarvelisele, tasuta õppekohale.

Kooli vastuvõtmiseks peab õpilaskandidaat

  • omama vähemalt keskharidust ja sellele vastavat kvalifikatsiooni;
  • esitama sisseastumisavalduse ja muud nõutavad dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS perioodil 21.06-18.07.2021;
  • täitma vastuvõtutingimused, mis on eeskirjaga kehtestatud.

Jätkuõppesse õppima asumiseks

  • on vaja laadida haridust tõendav dokument SAISi koos hinnetelehega ja muude nõutud dokumentidega, mis on nimetatud sisseastumiseeskirjas.

Sisseastumisavalduste esitamine elektrooniliselt

Toimub sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 21.06-18.07.2021 aadressil www.sais.ee

Õpilaste vastuvõtmiseks toimuvad sisseastumiseksamid, testid ja vestlused.

Täiendav vastuvõtt

Täiendav õpilaste vastuvõtt korraldatakse nendele erialadele, kus põhivastuvõtujärgselt on vastu võetud vähemalt 24 õpilast, kuid õpperühmas on täitmata õppekohad.