Vastuvõtt kutsehariduse erialadele

Vastuvõtu info

Sisseastumine 2022/23 õppeaastaks toimus infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 20.06.-20.07.2022 (kuni kell 17:00) aadressil www.sais.ee.

Sisseastumiskatsed toimusid 21.07-4.08.2022.

Vastuvõtuga seotud info:

Annika Roosileht, õppetöökoordinaator, telefon: 512 1340

Anne-Mari Hamburg, õppekonsultant, telefon: 5649- 5128

Nadežda Demidova, õppeinfosüsteemi spetsialist, telefon: 5628 1687

Marta Vaidla, õppetöökoordinaator, telefon: 5621 5658

Tasuta õppimine

Kõikidel erialadel toimus 2022/23 õppeaastal vastuvõtt riigieelarvest finantseeritavatele ning õpilase jaoks tasuta õppekohtadele vastuvõtuarvu piires, mis on välja toodud

vastuvõtueeskirjas 2022/2023.

Õppimine õppeteenustasu eest

Täiendavalt võetakse õppima riigieelarvevälisele õppekohale, kus õpilasel on kohustus tasuda õppimise eest õppeteenustasu, kuni viis õpilast igasse õpperühma.

Õppeteenustasu riigieelarvevälisel õppekohal 2022/2023 õppeaastal on 1700 eurot, mille maksmine toimub 10-kuulise perioodi jooksul (september-juuni) igakuiselt 170 eurot.

Riigieelarvevälisel õppekohal õppija, kes on täitnud esimese kursuse lõpuks õppekava 100%, viiakse üle teisele kursusele, riigieelarvelisele, tasuta õppekohale.

Kooli vastuvõtmiseks peab õpilaskandidaat

  • omama vähemalt keskharidust ja sellele vastavat kvalifikatsiooni;
  • esitama sisseastumisavalduse ja muud nõutavad dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS perioodil 20.06-20.07.2022 (kuni kell 17:00);
  • täitma vastuvõtutingimused, mis on eeskirjaga kehtestatud.

Jätkuõppesse õppima asumiseks

  • on vaja laadida haridust tõendav dokument SAISi koos muude nõutud dokumentidega, mis on nimetatud vastuvõtueeskirjas.

Sisseastumisavalduste esitamine elektrooniliselt

Toimub sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 20.06-20.07.2022 aadressil www.sais.ee.

Õpilaste vastuvõtmiseks toimuvad sisseastumitestid ja vestlused.

Täiendav vastuvõtt

Täiendav õpilaste vastuvõtt korraldatakse nendele erialadele, kus põhivastuvõtujärgselt on vastu võetud vähemalt 24 õpilast, kuid õpperühmas on täitmata õppekohad.

Õppeosakond, ruum B212
E-post: oppeosakond@tmk.edu.ee
Telefon: 5698 4705