Vastuvõtt kutsehariduse erialadele

Vastuvõtu info

19.07-03.08.2023 on avatud võimalus kandideerida täiendava vastuvõtu raames veel nendele erialadele, kus on suurim tõenäosus vabale õppekohale õppima pääsemiseks.

Täiendava vastuvõtu valikus on 6 eriala, millele vastuvõtt on avatud kuni 03.08 kella 16.00:

Sekretär (tasemeõpe 1 aasta)

Nooremprojektijuht (tasemeõpe 2 aastat)

Andmekaitsespetsialist (jätkuõpe 1 aasta)

Maksuspetsialist (jätkuõpe 1 aasta)

Meeskonnajuht (jätkuõpe 1 aasta)

Ostu- ja hankespetsialist (jätkuõpe 1 aasta)

Täiendava vastuvõtu vestlused toimuvad 04.08 järgmiselt:

Kell 9.00 – õppekorralduse tutvustus

Kell 9.45 – vestlused kandidaatidega

Esita avaldus sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu aadressil www.sais.ee


Tallinna Majanduskooli esmane sisseastumine kutsehariduse erialadele on 2023/24 õppeaastaks lõppenud. Avalduse õpingute alustamiseks esitas kokku ligi 1800 õpihuvilist.

Kui esitasid õppima asumiseks avalduse perioodil 01.06-18.07.2023, toimuvad sisseastumiseksamid, testid ja vestlused vahemikus 20.07.-04.08.2023. Tutvu kindlasti ka sisseastumiseksamite ajakavaga.


Vastuvõtuga seotud kontaktid:

Ärinduse õppetooli õppetöökoordinaator, telefon: 512 1340

Administratiivtöö õppetooli õppetöökoordinaator, telefon: 5649 5128

Turunduse õppetooli õppetöökoordinaator, telefon: 5621 5658

Õppeinfosüsteemi SAIS ja VÕTA spetsialist, telefon: 5628 1687


Tasuta õppimine

Kõikidel erialadel toimub 2023/24 õppeaastal vastuvõtt riigieelarvest finantseeritavatele ning õpilase jaoks tasuta õppekohtadele vastuvõtuarvu piires, mis on välja toodud

vastuvõtueeskirjas 2023/2024.

Õppimine õppeteenustasu eest

Täiendavalt võetakse õppima riigieelarvevälisele õppekohale, kus õpilasel on kohustus tasuda õppimise eest õppeteenustasu, kuni viis õpilast igasse õpperühma.

Õppeteenustasu riigieelarvevälisel õppekohal 2023/24 õppeaastal on 1900 eurot, mille maksmine toimub 10-kuulise perioodi jooksul (september-juuni) igakuiselt 190 eurot.

Riigieelarvevälisel õppekohal õppija, kes on täitnud esimese kursuse lõpuks õppekava 100%, viiakse üle teisele kursusele, riigieelarvelisele, tasuta õppekohale.

Kooli vastuvõtmiseks peab õpilaskandidaat

  • omama vähemalt keskharidust ja sellele vastavat kvalifikatsiooni;
  • esitama sisseastumisavalduse ja muud nõutavad dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS perioodil 01.06-16.07.2023 (kuni kell 17.00);
  • täitma vastuvõtutingimused, mis on eeskirjaga kehtestatud.

Jätkuõppesse õppima asumiseks

  • on vaja laadida haridust tõendav dokument SAISi koos muude nõutud dokumentidega, mis on nimetatud vastuvõtueeskirjas.

Sisseastumisavalduste esitamine elektrooniliselt

Toimub sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 01.06-16.07.2023 aadressil www.sais.ee.

Õpilaste vastuvõtmiseks toimuvad sisseastumitestid ja vestlused perioodil 20.07.-04.08.2023.

Täiendav vastuvõtt

Täiendav õpilaste vastuvõtt korraldatakse nendele erialadele, kus põhivastuvõtujärgselt on vastu võetud vähemalt 24 õpilast, kuid õpperühmas on täitmata õppekohad.

Õppeosakond, ruum B203
E-post: oppeosakond@tmk.edu.ee
Telefon: 5698 4705