Raamatukogu

Tammsaare tee 147
raamatukogu@tmk.edu.ee
telefon 650 7870
Ruum B218

Raamatukoguspetsialist Heli Priimets
heli.priimets@tmk.edu.ee

Raamatukogu on avatud
T – R 10.00 – 14.00 ja 14.30 – 17.30
L 10.00 – 14.00 ja 14.30 – 17.00
P, E on raamatukogu suletud


Raamatud palume tagastada raamatukogu seinas paikneva ava kaudu.

Selleks, et kontrollida, kas raamatud “on jõudnud” raamatukokku, on võimalik saata e-kiri heli.priimets@tmk.edu.ee või jälgida oma laenutusi RIKSWEB-is https://riks.tmk.edu.ee/?action=10 (Selleks on vajalik RIKSWEB-i sisse logida.)

Raamatute laenamiseks saatke kas e-kiri või reserveerige raamatud RIKSWEB-i kaudu. Samuti on võib eelnevalt helistada telefonil 6507870.


Tallinna Majanduskooli raamatukogu esmane ülesanne on toetada oma tegevusega kooli õppetööd ning üldist arengut, komplekteerides õppe- ja teaduskirjandust lähtuvalt kooli eripärast ja õppekavadest.

Raamatukogus on üle 30600 teavikut, sealhulgas õppekirjandus (trükitud väljaanded), auvised, CD-ROMid, DVDd, perioodika (eesti- ja võõrkeelsed ajakirjad ja ajalehed), õpetajate koostatud õppematerjalid ja e-väljaanded. Kõikidest mahakantud teavikutest säilitatakse arhiivkogus üks eksemplar.

Teavikute arvelevõtmine ja laenutamine toimub elektroonilise raamatukogude info- ja kataloogisüsteemi RIKS vahendusel.

Lugejatele on kasutamiseks lugemissaal ja kojulaenutus. Lugemissaalis ja kojulaenutuses on teavikud paigutatud avariiulitele. Kogude hoidmiseks on raamatukogul kaks hoidlat.

Head külastamist!