Raamatukogu

Tammsaare tee 147
raamatukogu@tmk.edu.ee
telefon 650 7870

Raamatukoguspetsialist Heli Priimets
heli.priimets@tmk.edu.ee

Alates 2. detsembrist 2019 on raamatukogu avatud
E-R:
10.00-12.00
12.20-14.00
14.40-16.00
16.20-17.30

Tallinna Majanduskooli raamatukogu esmane ülesanne on toetada oma tegevusega kooli õppetööd ning üldist arengut, komplekteerides õppe- ja teaduskirjandust lähtuvalt kooli eripärast ja õppekavadest.

Raamatukogus on üle 30600 teavikut, sealhulgas õppekirjandus (trükitud väljaanded), auvised, CD-ROMid, DVDd, perioodika (eesti- ja võõrkeelsed ajakirjad ja ajalehed), õpetajate koostatud õppematerjalid ja e-väljaanded. Kõikidest mahakantud teavikutest säilitatakse arhiivkogus üks eksemplar.

Teavikute arvelevõtmine ja laenutamine toimub elektroonilise raamatukogude info- ja kataloogisüsteemi RIKS vahendusel.

Lugejatele on kasutamiseks lugemissaal ja kojulaenutus. Lugemissaalis ja kojulaenutuses on teavikud paigutatud avariiulitele. Kogude hoidmiseks on raamatukogul kaks hoidlat.

Iga kuu viimasel esmaspäeval on raamatukogu korrastuspäevaks suletud.
Head külastamist!