Raamatukogu

Tallinna Majanduskooli raamatukogu avatud järgmiselt:

T – R 10.00 – 14.00 ja 14.30 – 18.00
L 10.00 – 14.00 ja 14.30 – 17.00
P, E on raamatukogu suletud

Tammsaare tee 147
raamatukogu@tmk.edu.ee
telefon 5649 4736
Ruum B218

Raamatukoguspetsialist Heli Priimets
heli.priimets@tmk.edu.ee

Vaata raamatukogu tutvustavat videot.


Tallinna Majanduskooli raamatukogu esmane ülesanne on toetada oma tegevusega kooli õppetööd ning üldist arengut, komplekteerides õppe- ja teaduskirjandust lähtuvalt kooli eripärast ja õppekavadest.

Raamatukogus on üle 30600 teaviku, sealhulgas õppekirjandus (trükitud väljaanded), auvised, CD-ROMid, DVDd, perioodika (eesti- ja võõrkeelsed ajakirjad ja ajalehed), õpetajate koostatud õppematerjalid ja e-väljaanded. Kõikidest mahakantud teavikutest säilitatakse arhiivkogus üks eksemplar.

Teavikute arvelevõtmine ja laenutamine toimub elektroonilise raamatukogude info- ja kataloogisüsteemi RIKS vahendusel.

Raamatuid on võimalik tagastada koolimaja lahtioleku aegadel raamatukogu seinas asuva ava kaudu.

Tutvu raamatukogu uute raamatute nimekirjaga.

Head külastamist!


Käesolev aasta on raamatukogude teema-aasta ja see kuulutati avatuks 12. jaanuari keskpäeval Viljandimaal asuvas 1860. aastal tegevust alustanud Tarvastu raamatukogus.

Eestis tegutseb kokku üle 800 rahva-, kooli-, teadus- ja erialaraamatukogu, millest 315 on kooliraamatukogud. Raamatukogud on kirjandus-, kultuuri- ja õpikeskused.

Raamatukogud pole enam ammu üksnes raamatute laenamise kohaks. Lugejatele pakutakse palju eriilmelisi teenuseid, mis aitavad kujundada lugemisharjumusi ja toetavad elukestvat õpet. Raamatukogud pakuvad ligipääsu infole ja teadmistele.

Teema-aasta lõpuks loodab raamatukogude kogukond, et tuleviku raamatukogude roll on paremini lahti mõtestatud, raamatukogude muutunud ülesanded ja funktsioonid on jõudnud üldsuseni.

Raamatukogude teema-aasta tegemistes osaleb meiegi raamatukogu. Ennekõike keskendume meie raamatukogus teenuste tutvustamisele õpilastele ja õpetajatele ning lugejate informeerimisele raamatukokku jõudnud uudiskirjandusest.

Tutvu ka Tallinna Majanduskooli elektronkataloogi RIKSWEB uudiskirjanduse rubriigiga. Uudiskirjanduse nimekiri täieneb, kuna lisame jooksvalt raamatukokku ostetud raamatuid elektronkataloogi.

Vaata ka raamatukogude teema-aasta avamise ülekannet Tarvastu raamatukogust.

Tutvu raamatukogu teema-aasta tegemistega nende veebikodus.

Raamatukogude teema-aasta kutsus ellu Kultuuriministeerium ja seda veab koostöös 870 raamatukoguga Eesti Rahvusraamatukogu.