Raamatukogu

Tammsaare tee 147
raamatukogu@tmk.edu.ee
telefon 650 7870

Raamatukoguspetsialist Heli Priimets
heli.priimets@tmk.edu.ee

Alates veebruarikuust 2020 on raamatukogu avatud järgmiselt:
T-R:
10.00-14.00
14.30-17.30

L:
10.00-14.00
14.30-17.00

P ja E on raamatukogu suletud.

Tallinna Majanduskooli raamatukogu esmane ülesanne on toetada oma tegevusega kooli õppetööd ning üldist arengut, komplekteerides õppe- ja teaduskirjandust lähtuvalt kooli eripärast ja õppekavadest.

Raamatukogus on üle 30600 teavikut, sealhulgas õppekirjandus (trükitud väljaanded), auvised, CD-ROMid, DVDd, perioodika (eesti- ja võõrkeelsed ajakirjad ja ajalehed), õpetajate koostatud õppematerjalid ja e-väljaanded. Kõikidest mahakantud teavikutest säilitatakse arhiivkogus üks eksemplar.

Teavikute arvelevõtmine ja laenutamine toimub elektroonilise raamatukogude info- ja kataloogisüsteemi RIKS vahendusel.

Lugejatele on kasutamiseks lugemissaal ja kojulaenutus. Lugemissaalis ja kojulaenutuses on teavikud paigutatud avariiulitele. Kogude hoidmiseks on raamatukogul kaks hoidlat.

Head külastamist!