Raamatukogu

Tammsaare tee 147
raamatukogu@tmk.edu.ee
telefon 650 7870

Raamatukoguspetsialist Heli Priimets
heli.priimets@tmk.edu.ee

Alates 18. maist on raamatukoguspetsialist TMK raamatukogus teisipäeviti ja neljapäeviti  10.00 – 17.30 ning laupäeviti 10.00 – 14.00.

Raamatud palume tagastada raamatukogu seinas paikneva ava kaudu.

Selleks, et kontrollida, kas raamatud “on jõudnud” raamatukokku, on võimalik saata e-kiri heli.priimets@tmk.edu.ee või jälgida oma laenutusi RIKSWEB-is https://riks.tmk.edu.ee/?action=10 (Selleks on vajalik RIKSWEB-i sisse logida.)

Raamatute laenamiseks saatke kas e-kiri või reserveerige raamatud RIKSWEB-i kaudu. Samuti on võib eelnevalt helistada telefonil 6507870. Soovitud raamatud saab raamatukogust kätte teisipäeval, neljapäeval või laupäeval.

 

Tallinna Majanduskooli raamatukogu esmane ülesanne on toetada oma tegevusega kooli õppetööd ning üldist arengut, komplekteerides õppe- ja teaduskirjandust lähtuvalt kooli eripärast ja õppekavadest.

Raamatukogus on üle 30600 teavikut, sealhulgas õppekirjandus (trükitud väljaanded), auvised, CD-ROMid, DVDd, perioodika (eesti- ja võõrkeelsed ajakirjad ja ajalehed), õpetajate koostatud õppematerjalid ja e-väljaanded. Kõikidest mahakantud teavikutest säilitatakse arhiivkogus üks eksemplar.

Teavikute arvelevõtmine ja laenutamine toimub elektroonilise raamatukogude info- ja kataloogisüsteemi RIKS vahendusel.

Lugejatele on kasutamiseks lugemissaal ja kojulaenutus. Lugemissaalis ja kojulaenutuses on teavikud paigutatud avariiulitele. Kogude hoidmiseks on raamatukogul kaks hoidlat.

Head külastamist!