Miks tulla õppima Tallinna Majanduskooli?

Sisseastujale, kes soovib õppida tasemeõppe erialal!

  1. Tallinna Majanduskoolis on õppimine tasuta.
  2. Tallinna Majanduskool on riigikool ja kõik õppekavad on läbinud kutseõppe kvaliteedihindamise. Kõik erialad on kutsehariduse kõrgeima, 5. taseme erialad.
  3. Lai erialavalik. 2023. aastal on Tallinna Majanduskoolis võimalik alustada õpinguid 15 erineval tasemeõppe õppekaval sessioon- või õhtuses õppes.
  4. Lõpetajate kõrge tööhõive ja keskmisest kõrgem palk. Uuringutest on selgunud, et ligikaudu 80% lõpetanutest töötab õpitud erialal. Samuti on Tallinna Majanduskooli lõpetajate keskmine palk 13% kõrgem kui teistel kutsekoolide lõpetajatel. Meil on väga hea koostöö kutse- ja ametiliitude, tööandjate ja praktikaettevõtetega. Tööandjad on vilistlastega olnud enamasti rahul või väga rahul. Meie vilistlasi iseloomustatakse kui kohusetundlikke, täpseid, iseseisvaid, kannatlikke, arenemisvõimelisi, motiveerituid, efektiivselt tööaega kasutavaid ja meeldivaid kolleege ning häid meeskonnaliikmeid.
  5. 9 erialal lõppevad õpingud kutseeksamiga, mille sooritamisel saad kutsetunnistuse. Kvaliteedispetsialisti, personalispetsialisti, nooremprojektijuhi, väikeettevõtja, ärikorralduse spetsialisti, raamatupidaja, sekretäri, õigusassistendi ning ostu-ja hankespetsialisti erialadel lõpetad kooli 5. taseme kutseeksamiga. Kutseeksami kulud katab kool.