Sisseastujale

Miks tulla õppima Tallinna Majanduskooli?

 1. Akrediteeritud õppekavad
  Kutseõppe õppekavade ja õppetöö läbiviimise kvaliteedile annab hinnangu nende akrediteerimine.
 2. Lai erialavalik
  2019. aastal on Tallinna Majanduskoolis võimalik alustada õpinguid 17 erineval kutseõppe õppekaval, päevases, sessioon- või õhtuses õppes.
 3. Lõpetajate kõrge tööhõive ja keskmisest kõrgem palk
  Uuringutest on selgunud, et ligikaudu 80% lõpetanutest töötab õpitud erialal. Samuti on Majanduskooli lõpetajate keskmine palk 13% kõrgem kui teistel kutsekoolide lõpetajatel.
  Meil on väga hea koostöö kutse- ja ametiliitude, tööandjate ja praktikaettevõtetega. Tööandjad on vilistlastega olnud enamasti rahul või väga rahul. Meie vilistlasi iseloomustatakse kui kohusetundlikke, täpseid, iseseisvaid, kannatlikke, arenemisvõimelisi, motiveerituid, efektiivselt tööaega kasutavaid ja meeldivaid kolleege ning häid meeskonnaliikmeid.
 4. Võimalus sooritada kutseeksam
  Kooli lõpetamisel on võimalik sooritada kvaliteedispetsialisti, personalispetsialisti, nooremprojektijuhti, väikeettevõtja, ärikorralduse spetsialisti, kinnisvaramaakleri, raamatupidaja ja sekretäri 5. taseme kutseeksam. Kutseeksami kulud katab kool.
 5. Õppetoetused
  Õppetoetust võivad taotleda kõik statsionaarse õppevormi õpilased. Lisaks saavad statsionaarses õppes õppivad õpilased taotleda õppetöö perioodil ka sõidukulude hüvitamist.
 6. Õpilaskodu
  Soovijatel on võimalik õppimise ajal elada Tallinna Majanduskooli õpilaskodus, mis asub aadressil Nõmme tee 5. Esmakursuslastele määratakse õpilaskodus koht sisseastumiseksamite lõppedes vestlusel. Toad on õpilaskodus kahe- ja kolmekohalised. Õpilaskodu kohamaksumus on 75 eurot kuus.