Sisseastujale

Miks tulla õppima Tallinna Majanduskooli?

 1. Akrediteeritud õppekavad
  Kutseõppe õppekavade ja õppetöö läbiviimise kvaliteedile annab hinnangu nende akrediteerimine.
 2. Lai erialavalik
  2020. aastal on Tallinna Majanduskoolis võimalik alustada õpinguid 16 erineval kutseõppe õppekaval sessioon- või õhtuses õppes.
 3. Lõpetajate kõrge tööhõive ja keskmisest kõrgem palk
  Uuringutest on selgunud, et ligikaudu 80% lõpetanutest töötab õpitud erialal. Samuti on Majanduskooli lõpetajate keskmine palk 13% kõrgem kui teistel kutsekoolide lõpetajatel.
  Meil on väga hea koostöö kutse- ja ametiliitude, tööandjate ja praktikaettevõtetega. Tööandjad on vilistlastega olnud enamasti rahul või väga rahul. Meie vilistlasi iseloomustatakse kui kohusetundlikke, täpseid, iseseisvaid, kannatlikke, arenemisvõimelisi, motiveerituid, efektiivselt tööaega kasutavaid ja meeldivaid kolleege ning häid meeskonnaliikmeid.
 4. 8 erialal lõppevad õpingud kutseeksamiga, mille sooritamisel saad kutsetunnistuse
  Kvaliteedispetsialisti, personalispetsialisti, nooremprojektijuhi, väikeettevõtja, ärikorralduse spetsialisti, kinnisvaramaakleri, raamatupidaja ja sekretäri erialadel lõpetad kooli 5. taseme kutseeksamiga. Kutseeksami kulud katab kool.