Ekspordispetsialist

Õppeaeg:
Õppetöö algab oktoobris ja kestab aprilli lõpuni.
Õppekava maht:
45 EKAP; 1170 tundi
Kontaktõpe:
E-N ajavahemikul 17.30 - 20.40

Ekspordispetsialistina korraldad ettevõttes ja juhid erinevaid rahvusvahelisi turundus- ja müügiprojekte.

Täiendkoolitusel omandad vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada ekspordispetsialistina nii tootmis-, teenindus- kui vahendusettevõttes.

Ekspordispetsialisti õppekavale ootame õppima kõiki, kelle eesmärgiks on ennast täiendada rahvusvahelise turunduse ja müügi valdkonnas.


Vaata ekspordispetsialisti täienduskoolituse infotundi


Õppekava maht on 1170 tundi, millest:

  • kontaktõpe koolis on 360 tundi
  • iseseisev töö kodus 810 tundi

Sisseastumine

Täiendava vastuvõtu raames toimub avalduste esitamine kuni 11.08.2024 elektrooniliselt kooli kodulehel.

Sisseastumisavalduse täienduskoolitusele saad esitada siin (LINK).

Ekspordispetsialisti õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu. Kursusele registreerides tuleb esitada CV ja osalemise soovi põhjendus. Õppijate vastuvõtt kursusele toimub vestlusel saadud tulemuse paremusjärjestuse alusel.

Tutvu täienduskoolituse vastuvõtueeskirjaga.


EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt. 1 EKAP vastab 26 tunnile tööle ehk ühele nädalale õppuri tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.