Maksuspetsialist (jätkuõpe)

Õppeaeg:
1 aasta
Õppekava maht:
60 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõppe jätkuõpe raamatupidajatele
Õppevorm:
Sessioonõpe. Õppetöö toimub 2-3 päeval, kas T-N või N-L iga 2-3 nädala tagant. Vastavalt õppeteema sisule ja õpiväljunditele võib kontakttunde läbi viia e-õppena

EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt. 1 EKAP vastab 26 tunnile tööle ehk ühele nädalale õppuri tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Maksuspetsialistina tunned end hästi nii valdkonna õiguslikus kui ka majanduslikus raamistikus.

Maksuspetsialistiks saad õppida, kui oled eelnevalt omandanud raamatupidamise või maksuarvestuse eriala või Sul on vähemalt raamatupidaja 5. taseme kutsetunnistus või on Sul raamatupidajana töötamise kogemus. Sinu eelnevale haridusele ja kogemusele lisanduvad koolist teadmised maksuõigusest ja -menetlusest laiemalt. Nii on näiteks kaudsed ja otsesed maksud, rahvusvahelise maksustamise põhimõtted, maksumenetlus ja ka tollinduse alused need teemad, millega meie juures igapäevaselt tegeled. Üheskoos uurime maksualaseid aktuaalseid küsimusi ning kõrvale ei jää ka maksualaste süütegude menetlemine.

Peale maksuspetsialisti jätkuõppe lõpetamist on Sul võimalus jätkata rakenduskõrghariduse tasemel õpinguid Sisekaitseakadeemias, töötada nii avalikus kui ka erasektoris, alustada oma karjääri Maksu- ja Tolliametis, nõustada ettevõtjaid nii tööandja kui ka töövõtjana või olla veelgi parem oma senisel töökohal.


Õppekava

Õppekava ainemoodulid:

  • Klientide nõustamine
  • Maksumenetluse läbiviimine

​Valikõpingud:

  • Erialane inglise keel B2 tasemel
  • Tolli järelevalve
  • Finantsaudit
  • Rahapesu ja selle tõkestamise meetmed
  • Huvipoolte nõustamine
  • Pilvetehnoloogiad

Maksuspetsialisti eriala rakenduskava


Maksuspetsialisti õppekava ja õppekava rakenduskava 2023 ja varem sisseastunutele.


Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Praktika maht on 17 EKAPit.

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri 2024/2025. õppeaastal


Sisseastumine

Vastuvõtt kutsehariduse erialadele toimub infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 01.05.–18.06.2024 aadressil www.sais.ee.


Maksuspetsialisti õppekaval võib õppima asuda isik, kes on lõpetanud majandusarvestuse või raamatupidaja eriala või sooritanud Raamatupidaja 5. taseme või Raamatupidaja assistendi 1. kutseeksami.

Sisseastumiseks SAIS keskkonnas on tarvis esitada eelneva hariduse tõend ning portfoolio, mis kinnitab Sinu omandatud oskusi ja vastavalt vastuvõtueeskirjas toodud lisadokumendid.

Portfoolio faili pealkirja tuleb kindlasti märkida oma nimi. Portfoolio esitamine on vajalik kui kandidaati tutvustav taustainfo, kus kandidaat põhjendab oma soovi õppida valitud õppekaval.

Sisseastumiskatseteks on vestlus, mille käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.


Seotud lood

Miks tulla õppima raamatupidamist või maksundust?