Maksuspetsialist (jätkuõpe)

Õppeaeg:
1 aasta
Õppekava maht:
60 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõppe jätkuõpe raamatupidajatele
Õppevorm:
Sessioonõpe. Õppetöö toimub 2-3 päeval, kas T-K või N-L iga 2-3 nädala tagant

Maksuspetsialistina tunned end hästi nii valdkonna õiguslikus kui ka majanduslikus raamistikus.

Maksuspetsialistiks saad õppida, kui oled eelnevalt omandanud raamatupidamise või maksuarvestuse eriala või Sul on vähemalt raamatupidaja V taseme kutsetunnistus või on Sul raamatupidajana töötamise kogemus. Sinu eelnevale haridusele ja kogemusele lisanduvad koolist teadmised maksuõigusest ja -menetlusest laiemalt. Nii on näiteks kaudsed ja otsesed maksud, rahvusvahelise maksustamise põhimõtted, maksumenetlus ja ka tollinduse alused need teemad, millega meie juures igapäevaselt tegeled. Üheskoos uurime maksualaseid aktuaalseid küsimusi ning kõrvale ei jää ka maksualaste süütegude menetlemine.

Peale maksuspetsialisti jätkuõppe lõpetamist on Sul võimalus jätkata rakenduskõrghariduse tasemel õpinguid Sisekaitseakadeemias, töötada nii avalikus kui ka erasektoris, alustada oma karjääri Maksu- ja Tolliametis, nõustada ettevõtjaid nii tööandja kui ka töövõtjana või olla veelgi parem oma senisel töökohal.


Õppekava

Õppekava ainemoodulid:

  • Klientide nõustamine ja dokumenteerimine
  • Maksumenetluse läbiviimine

​Valikõpingud:

  • Erialane vene keel B2 tasemel
  • Erialane inglise keel B2 tasemel
  • Tolli järelvalve
  • Muudatused raamatupidamises
  • Sisekontroll
  • Rahapesu ja selle tõkestamine

Õppekava rakenduskava

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Õppemahust veerand on praktika töökeskkonnas. Praktika teemad leiad õppekavast ja praktika üldise korralduse praktikakorralduseeskirjast.


Sisseastumine

Maksuspetsialisti õppekaval võib õppima asuda isik, kes on lõpetanud majandusarvestuse või raamatupidaja eriala või sooritanud Raamatupidaja V taseme või Raamatupidaja assistendi I kutseeksami.
Sisseastumisekatseteks on vestlus, mille käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.
Õpingute alustamiseks on vajalik inglise keele oskus vähemalt algtasemel A2.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.