Maksuspetsialist (jätkuõpe)

Õppeaeg:
1,5 aastat
Õppekava maht:
60 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõppe jätkuõpe raamatupidajatele
Sessioonõpe:
õppetöö toimub 2-3 päeval, kas T-K või N-L iga 2-3 nädala tagant

Maksuspetsialistina tunned end protsentide ja numbrite maailmas kindlalt.

Maksuspetsialistiks saad õppida, kui oled läbinud majandusarvestuse või raamatupidamise eriala. Sellele hakkame Tallinna Majanduskoolis peale ehitama teadmisi maksusüsteemist ja maksukorraldusest. Maksud ja maksed, isikuandmete kaitse, rahvusvaheline maksustamine ja maksumenetlus on peamised teemad, millega meie juures igapäevaselt tegeled. Uurime üheskoos erinevad maksuteemalisi juhtumeid.

Peale kooli lõpetamist saad töötada erineva sektori ettevõtetes või pakkuda oma ettevõtte alt teenust. Maksuspetsialistina puutud kokku erinevate klientidega väikeettevõtetest edukate suurfirmadeni. Töötad maksukonsultandina või maksunõustajana. kas iseseisvalt või raamatupidamisosakonnas, kus saad spetsialiseeruda just maksundusele.


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Klientide nõustamine ja dokumenteerimine
  • Maksumenetluses osalemine

​Valikõpingud:

  • Vene keel
  • Inglise keel

Õppemoodulid

Õppekava rakenduskava

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Õppeajast veerand on praktika töökeskkonnas.

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.


Sisseastumine

Maksuspetsialisti õppekaval võib õppima asuda isik, kes on lõpetanud majandusarvestuse või raamatupidaja eriala või sooritanud Raamatupidaja V taseme või Raamatupidaja assistendi I kutseeksami.
Sisseastumisekatseteks on vestlus, mille käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.
Õpingute alustamiseks on vajalik inglise keele oskus vähemalt algtasemel A2.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.

Siit leiad jätkuõppe erialade sisseastumise avalduse.