Maksuspetsialist (jätkuõpe)

Õppeaeg:
1,5 aastat
Õppekava maht:
60 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõppe jätkuõpe raamatupidajatele
Sessioonõpe:
õppetöö toimub iga kolme nädala tagant kahel või kolmel päeval, kas E-T või N-L

Maksuspetsialistina tunned end protsentide ja numbrite maailmas koduselt.

Maksuspetsialistiks saad õppida, kui oled läbinud majandusarvestuse või raamatupidamise eriala. Sellele hakkame Majanduskoolis peale ehitama teadmisi maksusüsteemist ja maksukorraldusest. Maksud ja maksed, isikuandmete kaitse, rahvusvaheline maksustamine ja maksumenetlus on peamised teemad, millega meie juures igapäevaselt tegeled. Uurime üheskoos erinevad maksuteemalisi juhtumeid.

Peale kooli lõpetamist saad töötada erineva sektori ettevõtetes või pakkuda oma ettevõtte alt teenust. Maksuspetsialistina puutud kokku erinevate klientidega väikeettevõtetest edukate suurfirmadeni. Töötad maksukonsultandina või maksunõustajana. kas iseseisvalt või raamatupidamisosakonnas, kus saad spetsialiseeruda just maksundusele.


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Klientide nõustamine ja dokumenteerimine
  • Maksumenetluses osalemine

​Valikõpingud:

  • Vene keel
  • Inglise keel

Õppeajast veerand on praktika töökeskkonnas.

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppemoodulid.

Õppekava rakenduskava.


Sisseastumise tingimused

Maksuspetsialisti õppekaval võib õppima asuda isik, kes on lõpetanud majandusarvestuse või raamatupidaja eriala või sooritanud Raamatupidaja 5-taseme või Raamatupidaja assistendi I kutseeksami.
Sisseastumisekatseteks on vestlus, mille käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.

Jätkuõppe erialade sisseastumise avalduse leiad siit.