Sekretär

Õppeaeg:
1 aasta
Õppekava maht:
60 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub 2-3 päeval, kas T-K või N-L iga 2-3 nädala tagant

2020/2021 õppeaastast on uue õppekava alusel õppeaeg 1 aasta. Varasemalt õpinguid alustanud õppijatel on õppeaeg 2 aastat.

Sekretärina saab Sinust organisatsiooni süda – Sa tunned organisatsiooni ja selle toimimispõhimõtteid suurepäraselt.

Sekretärina oled esimene kontaktisik, kellega ettevõttes suheldakse ja seetõttu on Sinu stiil, hoiakud, oskused ja teadmised ka asutuse visiitkaardiks. Sekretärina tegeled organisatsioonis teabevahetuse, dokumenditöö ja sise- ning välisklientide teenindamisega.

Majanduskoolis õpid dokumendi- ja teabehaldust ning arhiivitöö korraldust, andmekaitsenõuete rakendamist, infosüsteemide kasutamist dokumendihalduse protsessides, organisatsiooni suhte- ja reisikorraldust, etiketti, personalitööd, raamatupidamise aluseid ja keeli. Omandatud teadmised ja oskused võimaldavad Sul pakkuda väärtuslikku tuge personalispetsialistidele ja raamatupidajatele.

Sekretärina valdad mitut rolli – juhile parem käsi, sisekliendile asendamatu abimees ja väliskliendile asjatundlik ettevõtte esindaja. Sekretäri tööülesanded sõltuvad konkreetse organisatsiooni eripärast ja eeldavad kliendisõbralikkust suhtlemisel, kiiret ja asjakohast tegutsemist ning teabe konfidentsiaalsuse tagamist, samuti toimetulekut erinevate inimeste ja olukordadega.

Tallinna Majanduskooli lõpetanuna on Sul kõrgeimal tasemel ettevalmistus töötamiseks sekretärina, büroo assistendina, personalijuhi ja raamatupidaja assistendina nii avalik-õiguslikus kui erasektoris.


Õppekava 2020/2021 sisseastujale

Õppekava peamised ainemoodulid:

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Dokumentide haldamine
 • Arhiivitöö korraldamine
 • Organisatsiooni töökorraldus
 • Organisatsiooni suhtekorraldus

Valikõpingud:

 • Ettevõtlusõpe
 • Soome keele kasutamine B1 tasemel sekretäri alases tegevuses ja suhtluses
 • Soome keele kasutamine A2 tasemel sekretäri alases tegevuses ja suhtluses
 • Organisatsioonikäitumine
 • Kultuurilugu
 • Ilukiri ja graafiline disain
 • Veebilehtede haldamine ja kujundamine
 • Internetiturunduse korraldamine

Õppekava 2020/2021 rakenduskava

Sektretäri kutsestandard 

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Praktika sisaldub põhiõpingute moodulites ning toimub töökeskkonnas.


Sisseastumine

Sisseastumisel arvestatakse vestluse tulemust. Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.

Õpingute alustamiseks on vajalik inglise ja vene keele oskus vähemalt algtasemel A2.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.


Õppekava 2019/2020 sisseastujale

Õppekava peamised ainemoodulid:

 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • Dokumentide haldamine
 • Arhiivitöö korraldamine
 • Organisatsiooni töökorraldus
 • Organisatsiooni suhtekorraldus

Valikõpingud:

 • Terviseedendus
 • Ettevõtlusõpe
 • Kultuurilugu
 • Ilukiri ja graafiline disain
 • Organisatsioonikäitumine
 • Soome keele kasutamine A2 või B1 tasemel sekretäri tööalases tegevuses ja suhtluses
 • Veebilehtede haldamine ja kujundamine

Õppekava 2019/2020 rakenduskava

Sektretäri kutsestandard