Sekretär

Õppeaeg:
1 aasta
Õppekava maht:
60 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub 2-3 päeval, kas T-K või N-L iga 2-3 nädala tagant

EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt. 1 EKAP vastab 26 tunnile tööle ehk ühele nädalale õppuri tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Sekretärina saab Sinust organisatsiooni süda – Sa tunned organisatsiooni ja selle toimimispõhimõtteid suurepäraselt.

Sekretärina oled esimene kontaktisik, kellega ettevõttes suheldakse, ja seetõttu on Sinu stiil, hoiakud, oskused ning teadmised ka asutuse visiitkaardiks. Sekretärina tegeled organisatsioonis teabevahetuse, dokumenditöö ja sise- ning välisklientide teenindamisega.

Majanduskoolis õpid dokumendi- ja teabehaldust ning arhiivitöö korraldust, andmekaitsenõuete rakendamist, infosüsteemide kasutamist dokumendihalduse protsessides, organisatsiooni suhte- ja reisikorraldust, etiketti, personalitööd, raamatupidamise aluseid ning keeli. Omandatud teadmised ja oskused võimaldavad Sul pakkuda väärtuslikku tuge personalispetsialistidele ja raamatupidajatele.

Sekretärina valdad mitut rolli – juhile parem käsi, sisekliendile asendamatu abimees ja väliskliendile asjatundlik ettevõtte esindaja. Sekretäri tööülesanded sõltuvad konkreetse organisatsiooni eripärast ja eeldavad kliendisõbralikkust suhtlemisel, kiiret ja asjakohast tegutsemist ning teabe konfidentsiaalsuse tagamist, samuti toimetulekut erinevate inimeste ja olukordadega.

Tallinna Majanduskooli lõpetanuna on Sul kõrgeimal tasemel ettevalmistus töötamiseks sekretärina, büroo assistendina, personalijuhi ja raamatupidaja assistendina nii avalik-õiguslikus kui erasektoris.


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Dokumentide ja arhiivitöö haldamine
 • Organisatsiooni töökorraldus
 • Organisatsiooni suhtekorraldus

Valikõpingud:

 • Ettevõtlusõpe
 • Soome keele kasutamine B1 tasemel sekretärialases tegevuses ja suhtluses
 • Soome keele kasutamine A2 tasemel sekretärialases tegevuses ja suhtluses
 • Organisatsioonikäitumine
 • Kultuurilugu
 • Ilukiri ja graafiline disain
 • Veebilehtede haldamine ja kujundamine
 • Internetiturunduse korraldamine
 • Diplomaatiline protokoll ja etikett

Õppekava rakenduskava

Sekretäri kutsestandard

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.

2020/2021 õppeaastast on uue õppekava alusel õppeaeg 1 aasta. Varasemalt õpinguid alustanud õppijatel on õppeaeg 2 aastat.


Praktika

Praktika maht on 15 EKAPit.

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri


Sisseastumine

Sisseastumisel arvestatakse vestluse tulemust. Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.


Seotud lood

Aastane sekretäriõpe on ennast õigustanud!