Õigusalane täienduskoolitus kohalike omavalitsuste teenistujatele

Õppeaeg:
Septembrist juunini
Õppekava maht:
60 EKAP; 1560 tundi
Sessioonõpe:
(õppetöö 2-3 nädala tagant) N-L ajavahemikul 8.30 - 20.30

Õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu ja kehtiv teenistussuhe kohaliku omavalitsuse üksusega. Kursusele registreerunutega toimub vestlus, mille järel tehakse otsus õppegruppi vastuvõtmise kohta.

Kohaliku omavalitsuse teenistujana oled juba täna valdkonna spetsialist, kuid õigusalaste teadmiste täiendamine ning saadud õigusalaste teadmiste eluline rakendamine annab väljavaate läbiviidavate menetluste korrektsuseks ning enda töö tõhusamaks korraldamiseks.

Esmalt läbivad kõik koolitusel osalejad üldmooduli, milles saadakse teadmised ja oskused:

  • riigi ja kohaliku omavalitsuse õiguslikust korraldusest,
  • õigusloomest ja õigusdokumentide koostamisest kohaliku omavalitsuse üksuses,
  • haldusmenetlusest ning selle planeerimisest ja läbiviimisest,
  • kohalikke makse ja eelarvet puudutavates küsimustes.

Üldmoodulile lisaks saavad koolitusel osalejad ka valdkonnapõhiseid teadmisi läbi suunamoodulite:

  • sotsiaaltöö- ja teenused
  • arendus, ehitus, teed, maaplaneerimine ja keskkond
  • korrakaitse
  • hanked

2021/2022 õppeaastal avatakse suunamoodulitest sotsiaaltöö- ja teenused ning hanked.

Õppekava maht on 1560 tundi, millest:

  • kontaktõpe koolis on 508 tundi
  • iseseisev töö kodus 1052 tundi

Sisseastumine

Õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu ja kehtiv teenistussuhe kohaliku omavalitsuse üksusega. Kursusele registreerunutega toimub vestlus, mille järel tehakse otsus õppegruppi vastuvõtmise kohta.

Loe lisa täienduskoolituste kursuste vastuvõtueeskirjast.


Seotud lood

Tutvustame Äripäeva raadios Õigusalast täienduskoolitust kohalike omavalitsuste teenistujatele