Õigusalane täienduskoolitus kohaliku omavalitsuse teenistujatele

Õppeaeg:
Septembrist juunini
Õppekava maht:
60 EKAP; 1560 tundi
Sessioonõpe:
Õppetöö toimub 1-3 nädala tagant, N-L ajavahemikul 8.30 - 20.40. Vastavalt õppeteema sisule ja õpiväljunditele võib kontakttunde läbi viia e-õppena.
:
Õppetöö toimub sessioonigraafiku alusel

Õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu ja kehtiv teenistussuhe kohaliku omavalitsuse üksusega. Kursusele registreerides tuleb esitada CV ja portfoolio. Kursusele registreerunutega toimub vestlus, mille järel tehakse otsus õppegruppi vastuvõtmise kohta.

Kohaliku omavalitsuse teenistujana oled juba täna valdkonna spetsialist, kuid õigusalaste teadmiste täiendamine ning saadud õigusalaste teadmiste eluline rakendamine annab väljavaate läbiviidavate menetluste korrektsuseks ning enda töö tõhusamaks korraldamiseks.

Esmalt läbivad kõik koolitusel osalejad üldmooduli, milles saadakse teadmised ja oskused: riigi ja kohaliku omavalitsuse õiguslikust korraldusest, õigusloomest ja õigusdokumentide koostamisest kohaliku omavalitsuse üksuses, haldusmenetlusest ning selle planeerimisest ja läbiviimisest, kohalikke makse ja eelarvet puudutavates küsimustes.

Üldmoodulile lisaks saavad koolitusel osalejad ka valdkonnapõhiseid teadmisi läbi suunamoodulite:

  • sotsiaaltöö- ja teenused
  • arendus, ehitus, teed, maaplaneerimine ja keskkond
  • järelvalve
  • hanked

2024/2025 õppeaastal avatakse üks suunamoodul – sotsiaaltöö- ja teenused


Vaata täienduskoolituse infotundi


Õppekava maht on 1560 tundi, millest:

  • kontaktõpe koolis on 480 tundi
  • iseseisev töö kodus 1080 tundi

Sisseastumine

2024/25. õppeaastaks toimub sisseastumisavalduste vastuvõtt perioodil 01.05.-18.06.2024 kooli kodulehe kaudu. 

Sisseastumisavalduse täienduskoolitusele saad esitada siin (LINK).

Õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu ja kehtiv teenistussuhe kohaliku omavalitsuse üksusega. Kursusele registreerides tuleb esitada CV ja portfoolio.

Pane tähele! Portfoolio faili pealkirja tuleb kindlasti märkida oma nimi. Portfoolio esitamine on vajalik kui kandidaati tutvustav taustainfo, kus kandidaat põhjendab oma soovi õppida valitud õppekaval.

Vajadusel toimub kandidaadiga lisaks vestlus, ent peamiselt teeb vastuvõtukomisjon otsuse õppija kooli vatsuvõtmise kohta dokumentide põhjal (avaldus, CV, portfoolio).

Tutvu täienduskoolituse vastuvõtueeskirjaga.


Seotud lood

Tutvustame Äripäeva raadios Õigusalast täienduskoolitust kohalike omavalitsuste teenistujatele