Õigusalane täienduskoolitus kohaliku omavalitsuse teenistujatele

Õppeaeg:
Septembrist juunini
Õppekava maht:
60 EKAP; 1560 tundi
Sessioonõpe:
(õppetöö 2-3 nädala tagant) N-L ajavahemikul 8.30 - 20.30
:
Õppetöö toimub järmistel kuupäevadel: 14-16.09; 05-07.10; 26-28.10; 16-18.11; 07-09.12; 04-06.01; 25-27.01; 15-17.02; 14-16.03; 04-06.04; 25-27.04; 16-18.05; 06-08.06.

Õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu ja kehtiv teenistussuhe kohaliku omavalitsuse üksusega. Kursusele registreerunutega toimub vestlus, mille järel tehakse otsus õppegruppi vastuvõtmise kohta.

Kohaliku omavalitsuse teenistujana oled juba täna valdkonna spetsialist, kuid õigusalaste teadmiste täiendamine ning saadud õigusalaste teadmiste eluline rakendamine annab väljavaate läbiviidavate menetluste korrektsuseks ning enda töö tõhusamaks korraldamiseks.

Esmalt läbivad kõik koolitusel osalejad üldmooduli, milles saadakse teadmised ja oskused:

  • riigi ja kohaliku omavalitsuse õiguslikust korraldusest,
  • õigusloomest ja õigusdokumentide koostamisest kohaliku omavalitsuse üksuses,
  • haldusmenetlusest ning selle planeerimisest ja läbiviimisest,
  • kohalikke makse ja eelarvet puudutavates küsimustes.

Üldmoodulile lisaks saavad koolitusel osalejad ka valdkonnapõhiseid teadmisi läbi suunamoodulite:

  • sotsiaaltöö- ja teenused
  • arendus, ehitus, teed, maaplaneerimine ja keskkond
  • järelvalve
  • hanked

2023/2024 õppeaastal avatakse üks suunamoodul – järelevalve.

Õppekava maht on 1560 tundi, millest:

  • kontaktõpe koolis on 480 tundi
  • iseseisev töö kodus 1080 tundi

Sisseastumine

2023/24. õppeaastaks toimub sisseastumisavalduste vastuvõtt perioodil 01.06.-23.08.2023.

Esita avaldus õppeinfosüsteemis JUHAN.

Õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu. Kursusele registreerides tuleb esitada CV ja osalemise soovi põhjendus. Õppijate vastuvõtt kursusele toimub vestlusel saadud tulemuse paremusjärjestuse alusel. Tutvu täienduskoolituse vastuvõtueeskirjaga.


Seotud lood

Tutvustame Äripäeva raadios Õigusalast täienduskoolitust kohalike omavalitsuste teenistujatele