Digiturundusspetsialist

Õppeaeg:
oktoobrist 2024 juunini 2025
Õppekava maht:
45 EKAP, 1170 tundi
Kontaktõpe:
sessioonõppena K-L, tunnid toimuvad koolis kohapeal ning osaliselt e-õppena

Pane tähele! Digiturundusspetsialisti täienduskoolituse õppekava on valmimisel ning avalduste vastuvõtt algab 01.09.2024.


Vaata digiturundusspetsialisti täienduskoolituse infotundi


Sisseastumine

2024/25. õppeaastaks toimub sisseastumisavalduste vastuvõtt perioodil 01.09.-22.09.2024 kooli kodulehe kaudu.

Digiturundusspetsialisti õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu. Kursusele registreerides tuleb esitada CV ja osalemise soovi põhjendus. Õppijate vastuvõtt kursusele toimub vestlusel saadud tulemuse paremusjärjestuse alusel.

Tutvu täienduskoolituse vastuvõtueeskirjaga.


EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt. 1 EKAP vastab 26 tunnile tööle ehk ühele nädalale õppuri tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.