Tasuta ESF kursused

 

Tallinna Majanduskoolis toimuvad ka 2023. aastal  täienduskoolitused täiskasvanutele Euroopa Sotsiaalfondi programmi ” Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine” raames. Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ning need on suunatud inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmiseks.

Uued kursused algavad augustis 2023. Käesolev täienduskoolituse riiklik koolitustellimus on suunatud täiskasvanute valdkonnaspetsiifiliste IKT oskuste omandamisele.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad inimesed, ilma ülemise vanusepiirita). Näiteks arvuti kasutamise baaskoolitus on vägagi sobilik just vanemas eas inimestele, kes soovivad omandada arvutikasutamise oskust.
Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Kõik kursused toimuvad kontaktõppe vormis koolimajas.

Kursustele registreerimiseks tuleb täita avaldus (iga kursuse kohta, millel soovite osaleda, tuleb täita eraldi avaldus). Kui Te olete registreerunud, siis tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti ja registreerumine ei taga Teie automaatset õppegruppi arvamist. Teiega võetakse ühendust hiljemalt 10 päeva enne kursuse algust ning teavitatakse kursusele vastuvõtmisest. Ka kursusele mittepääsemise kohta saadetakse vastav teade. Ühe aasta jooksul saab osaleda kuni kahel tasuta kursusel. Vabade kohtade olemasolul on võimalik osaleda ka rohkematel kursustel.

Täiendav info:

Elen Raudsepp
Tel: 5649 4658
E-post: elen.raudsepp@tmk.edu.ee

Kursusele kandideerimiseks esita eestikeelsetele kursustele eestikeelne avaldus, venekeelsetele kursustele venekeelne avaldus. Registreerimine avatakse pärast kursuste toimumisaegade avaldamist.

eestikeelne avaldus

venekeelne avaldus

September 2022 kuni märts 2023 toimunud kursused:

Kursuse nimetusTundide mahtÕppekeel
Arvuti kasutamise baaskoolitus40 tundieesti keel
Arvuti kasutamise baaskoolitus40 tundivene keel
Excel edasijõudnutele32 tundieesti keel
Excel edasijõudnutele32 tundivene keel
Makrode loomine ja VBA kasutamine MS Exceli32 tundieesti keel
Tabelarvutusprogramm MS Excel raamatupidajale ja finantsistile40 tundieesti keel
Veebilehestike loomine ja haldamine32 tundieesti keel
Meeskonnatöö kaugjuhtimine ja tööõigus40 tundieesti keel
Ühistöövahendite ja teenuste kasutamine Google'is28 tundieesti keel
Väikeettevõtja raamatupidamine pilvetarkvaraga Merit40 tundieesti keel
Canva kujundusprogrammi kasutamine toote infomaterjalide kujundamisel24 tundieesti keel
Digipädevused bürootöös48 tundieesti keel
Foto- ja videomaterjalide loomine toote turundamiseks48 tundieesti keel
E-turunduse edendamine60 tundivene keel
Projektijuhtimise tarkvara MS Project kasutamine28 tundieesti keel
Tootearendus ja turundus40 tundieesti keel
Tootearendus ja turundus40 tundivene keel
Äritegevuse edendamine sotsiaalmeedias40 tundieesti keel
Äritegevuse edendamine sotsiaalmeedias40 tundi
vene keel
Praktiline mikroettevõtja raamatupidamine pilvetarkvaraga Merit32 tundieesti keel