Praktika välismaal

Head õpilased!

Erasmus+ programmi raames on võimalik läbida erialane praktika osaliselt teistes Euroopa riikides. Õpirändes osalemine pakub võimalusi täiendada oma erialast pädevust, kinnistada juba omandatud  teadmisi ja oskusi rahvusvahelises töökeskkonnas. Lisaks erialasele praktikale on õpirändes osalemine suurepärane viis võõrkeelte praktiseerimiseks, oma silmaringi laiendamiseks, teiste maade (töö)kultuuriga tutvumiseks ning uute tutvuste leidmiseks.

2021/22. õppeaastal on võimalik sooritada praktikat 6 riigis: Saksamaal, Suurbritannias, Malta, Itaalias, Sloveenias  ja Hispaanias. Praktika kestus on enamasti 3-4 nädalat.  Igas eelnimetatud riigis on Tallinna Majanduskoolil partnerorganisatsioonid, kes korraldavad õpilaste majutuse, praktika ettevõtted ja monitooringu kohapeal.

Erasmus+ rahastus katab õpilase reisikulud, majutuse ja elamisrahad kogu õpirändeperioodi jooksul.

Kui soovite osaleda õpirändes, täitke
elektrooniline sooviavaldus (sooviavaldust saab täita ainult TMK kontoga), kuhu on lisatud

– inglisekeelne Europassi CV koos kaaskirjaga (cover letter) (vormid ja selgitused täitmiseks leiate https://europa.eu/europass/en)
CV kaaskirjas kirjutage inglise keeles, miks soovite välispraktikal osaleda, milliseid oskusi arendada, mida õppida, mis on Teie isiklikud eesmärgid.
Kuna soovialavaldusele tuleb enne selle ära saatmist lisada nii Europassi CV kui kaaskiri, siis tehke need kõigepealt valmis, salvestage arvutisse või drive´i ning seejärel asuge sooviavaldust täitma.

Õppijate valiku kriteeriumid:
– õppetöös osalemine ja edasijõudmine;
– isiklikud eesmärgid välispraktikaks;
– eneseanalüüs (oma tugevate ja nõrkade külgede analüüs);
– varasem osalemine Erasmus programmis (võrdsete tingimuste korral eelistame õpilast, kes pole programmis varem osalenud).

Vajadusel kaasame valiku tegemisse eriala ainete õpetajaid ning vestleme kandideerinutega.

Lisaks tuleb käesoleval õppeaastal kindlasti arvestada koroonaviiruse tõkestamiseks kehtestatud meetmete ja piirangutega. Probleemide ennetamiseks palume, et kõik välispraktikale suundujad oleksid vaktsineeritud.  Valmis peab olema ka  muutusteks, sest reisimisega seotud piirangud või kohalikud olud võivad kiiresti muutuda.

Küsimuste korral esitage need elen.raudsepp@tmk.edu.ee või pöörduge kab B204. Võimalusel leppige palun aeg kokkusaamiseks eelnevalt kokku.

 

Elen Raudsepp
Erasmus programmi koordinaator
kabinet B204
E-post: elen.raudsepp@tmk.edu.ee
Telefon: +372 650 7873


Tallinna Majanduskooli õpilaste ja õpetajate õpirändeid toetatakse Erasmus+ programmi projektidest: