Õigusassistent

Õppeaeg:
2 aastat
Õppekava maht:
120 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub 1-2 korda kuus T-N või N-L. Vastavalt õppeteema sisule ja õpiväljunditele võib kontakttunde läbi viia e-õppena

EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt. 1 EKAP vastab 26 tunnile tööle ehk ühele nädalale õppuri tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õigusassistendi kutse omandamisega lood Sa endale võimaluse töötada õigusspetsialisti abilisena õigusvaldkondade kireval skaalal õigus-, advokaadi-, notari-, kohtutäituri jm büroodes ning kohtus.

Majanduskoolis õpid Sa tundma õigusmaastikku – s.o õiguse põhimõisteid ja nende rakendamise baasväljundeid selleks, et õigusspetsialistide abilisena sellel põneval maastikul ladusalt orienteeruda. Majanduskool avab Sulle võimaluse omandada täiesti uus kutsetaseme tööalane kompetents või integreerida õigusassistendi kutsekompetents oma olemasolevate oskuste portfelli näiteks sotsiaalvaldkonnas või töötukassa nõustajana töötades ning õigusspetsialisti õigusbüroodes assisteerides.

Õpingud, sh praktikad, annavad ülevaate õigusvaldkondade rikkalikest tööväljunditest nii avalikus kui erasektoris. Õigusassistendi amet eeldab uudishimu ühiskonnas toimuva vastu, soovi panustada probleemide lahendamisse või nende ennetamisse. Õigusassistendiks sobid Sa, kui oled hea suhtleja, paindlik, tuled toime pingeliste olukordadega, tunned ennast hästi meeskonnas töötades ning austad kutse-eetikat.

Usaldame Sinu kätte õiguse baasteadmiste kompassi ja õigusnormide rakendamise põhioskused. Õpingute järel sobid Sa abistama õigusspetsialiste laial valdkondade skaalal. Õpingud lõppevad kutseeksamiga.

Ootame Sind õppima eriala, mida on majanduskoolis õpetatud juba 40 väärikat aastat!


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Kliendisuhete ettevalmistamine
 • Õigusteenuse toetamine

Valikõpingud:

 • Rahapesu ja selle tõkestamise meetmed
 • Personalitöö alused
 • Tarbijakaitse
 • Õigusalane inglise keel
 • Sotsiaalhoolekandeõigus
 • Ühinguõigus
 • Avalik teenistus
 • Maksejõuetusmenetlus
 • Täitemenetlus  ja kohtutäitur
 • Intellektuaalomandiõigus
 • Keskkonnaõigus ja jätkusuutlikkus.
 • Pilvetehnoloogiad

Õigusassistendi õppekava rakenduskava 


Õigusassistendi õppekava ja rakenduskava 2023 ja varem sissestunutele.


Tutvu õigusassistendi kutsestandardiga


Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Praktikamaht kokku on 30 EKAPit.  Praktika algab II õppeaasta septembrikuus.

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri 2024/2025. õppeaastal


Sisseastumine

Vastuvõtt kutsehariduse erialadele toimub infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 01.05.–18.06.2024 aadressil www.sais.ee.

Sisseastumisel arvestatakse sisseastumistesti, õppepäeval loengutest osavõttu ja vestluse tulemust.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.


Seotud lood

Õigusassistendid harjutasid oma oskusi simulatsioonipäeval


Vaata õigusassistendi eriala infotundi