Õigusassistent

Õppeaeg:
2 aastat
Õppekava maht:
120 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub 2 korda kuus N-L

Õigusassistendina töötad koostöös juristide, kohtunike ja teiste õigusvaldkonna spetsialistidega erinevate kaasuste kallal.

Majanduskoolis õpid Sa tundma erinevaid õigusteenuseid ja menetlusdokumente. Sa õpid kriminaalmenetlustaktikaid ning eristad erinevaid õigusvaldkondade liike. Oled hea suhtleja, tegutsed kiirelt ja paindlikult ning saad hakkama erinevate olukordadega. Sa õpid erinevad seadusi ning nende toimimise põhimõtteid.

Peale kooli lõpetamist saad õigusassistendina töötada notaribüroodes, kohalikes omavalitsuses, kohtutäiturite, kohtunike või advokaadibüroode juures. Sinu ülesandeks on õigusteenuste administreerimine ja esmane tehniline õigusalane teenindamine. Sa oled terane ja analüüsivõimeline, kontrollid ja kogud vajalikke andmeid ning koostad nende põhjalt menetlusdokumente.


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Sise- ja välisklientide nõustamine
  • Õigusteenuste administreerimine
  • Õigusdokumentide jõustamine

Valikõpingud:

  • Eraõigus
  • Haldusõiguse eriosa
  • Vabade elukutsete pidamine
  • Õiguse mõistmine
  • Kriminaalmenetlustaktika
  • Perekonna- ja pärimisõigus

Õppemoodulid

Õppekava rakenduskava

Õigusassistendi kutsestandard

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Esimesel õppeaastal on praktika pikkus 8 nädalat ja teisel õppeaastal 12 nädalat.

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.


Sisseastumine

Sisseastumisel arvestatakse sisseastumistesti, õppepäeval loengutest osavõttu ja vestluse tulemust.
Õpingute alustamiseks on vajalik inglise keele oskus vähemalt algtasemel A2.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.