Meeskonnajuht (jätkuõpe)

Õppeaeg:
1 aasta
Õppekava maht :
60 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub kord kuus T-L

Meeskonnajuhina suudad Sa hallata meeskondi, motiveerida inimesi ja ohjata protsesse.

Õppekava läbinuna on Sulle selgeks saanud põhilised meeskonnatöö juhtimisega seotud oskused ning organisatsioonikultuuri toimemehhanismid, oskad juhtida projekte ja neid eelarveridadesse paigutada. Kooli lõpetanud meeskonnajuhina kasutad IKT vahendeid, et ühendada meeskondi. Meeskonnajuhi õppekaval saad õppida ning täiendada teadmisi nii teeninduse kui ka tootmise korraldamise valdkonnas. Õppeprotsess hõlmab palju rühmatööd ja aktiivõppe meetodeid.

Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Meeskonna juhtimine

Valikõpingud:

Valikõpingute maht meeskonnajuhi õppekavas on 3 EKAPit. Valikainete valimine toimub õppeaasta algul oma õpperühma siseselt. Valikainetena tulevad õpetamisele need 1-2 teemat, mis on osutunud õpperühma piires enim valituteks:

Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia – 2 EKAP
Finantsarvestuse alused – 2 EKAP
Ettevõtte ostutoimingud – 1 EKAP
Projektijuhtimine – 1 EKAP
IKT meeskonnajuhi töös – 3 EKAP
Terviseedendus – 1 EKAP
Logistika – 2 EKAP
Kvaliteedijuhtimine – 3 EKAP
Ametikeel ja retoorika – 2 EKAP

Õppekava rakenduskava

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Õppeajast veerand  on praktika töökeskkonnas.

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi ehk üks nädal õppuri tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.


Sisseastumine

Sisseastumiseks on tarvis esitada eelneva hariduse tõend ning portfoolio, mis kinnitab Sinu omandatud oskusi ja vastavalt vastuvõtueeskirjas toodud lisadokumendid (lk 11).

Õppima saavad asuda need, kellel on vähemalt 5. taseme kutse järgmistel kutsealadel: põllumajandus, kalandus, metsandus, toiduainetööstus, teenindus, tehnika, tootmine ja töötlemine või vastavate kompetentside olemasolu.
Õpingute alustamiseks on vajalik inglise keele oskus vähemalt algtasemel A2.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.