Meeskonnajuht (jätkuõpe)

Õppeaeg:
1 aasta
Õppekava maht :
60 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub kolmapäevast laupäevani 3-4 nädala tagant.

Meeskonnajuht on see inimene, kes suudab hallata meeskondi, motiveerida inimesi ja ohjata protsesse.

Meeskonnajuhi õppekaval saab valida spetsialiseerumise kas teeninduse või tootmise korraldamise vahel. Õppeprotsess hõlmab palju rühmatööd ja aktiivõppe meetodeid. Õppekava läbinule on selgeks saanud põhilised psühholoogia ja organisatsioonikultuuri toimemehhanismid, ta oskab juhtida projekte ja neid eelarveridadesse paigutada. Kooli lõpetanud meeskonnajuht kasutab IKT vahendeid, et ühendada meeskondi. Valikainetena on võimalik õppida lisaks ka kvaliteedijuhtimist, terviseedendust ja logistikat.


Õppekava moodulid:

 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • meeskonna juhtimine

Valikõpingud:

 • Teeninduse korraldamine
 • Tootmise korraldamine

Õppija valib vastavalt oma süvendatud huvi ja edasist tööalast tegevust silmas pidades järgnevate valikõpingute moodulite vahel 7 EKAPi ulatuses:

 • Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia 2 EKAP
 • Finantsarvestuse alused 2 EKAP
 • Ettevõtte ostutoimingud 2 EKAP
 • Projektijuhtimine 2 EKAP
 • IKT meeskonnajuhi töös 3 EKAP
 • Terviseedendus 1 EKAP
 • Logistika 2 EKAP
 • Kvaliteedijuhtimine 3 EKAP
 • Ametikeel ja retoorika 2 EKAP

Õppeajast veerand  on praktika töökeskkonnas.

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi ehk üks nädal õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppekava rakenduskava.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Sisseastumine

Sisseastumiseks on tarvis esitada kas eelenva hariduse tõend või portfoolio, mis kinnitab Sinu omandatud oskusi.

Õppima saavad asuda need, kellel on vähemalt 4. ktaseme kutse järgmistel kutsealadel: põllumajandus, kalandus, metsandus, toiduainetööstus, teenindus, tehnika, tootmine ja töötlemine või vastavate kompetentside olemasolu. (loe lisa vastuvõtu eeskirjast).