Meeskonnajuht (jätkuõpe)

Õppeaeg:
1 aasta
Õppekava maht :
60 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub kord kuus K-L

EKAP on Eesti kutsehariduse ainepunkt. 1 EKAP vastab 26 tunnile tööle ehk ühele nädalale õppuri tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Meeskonnajuhina suudad Sa hallata meeskondi, motiveerida inimesi ja ohjata protsesse.

Õppekava läbinuna on Sulle selgeks saanud põhilised meeskonnatöö juhtimisega seotud oskused ning organisatsioonikultuuri toimemehhanismid, oskad juhtida projekte ja neid eelarveridadesse paigutada. Kooli lõpetanud meeskonnajuhina kasutad IKT vahendeid, et ühendada meeskondi. Meeskonnajuhi õppekaval saad õppida ning täiendada teadmisi nii teeninduse kui ka tootmise korraldamise valdkonnas. Õppeprotsess hõlmab palju rühmatööd ja aktiivõppe meetodeid.


Vaata meeskonnajuhi eriala infotundi


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Meeskonna juhtimine

Valikõpingud:

Õppija valib valikõpinguid 3 EKAPi ulatuses. Valikainete valimine toimub õppeaasta algul oma õpperühma siseselt. Valikainetena tulevad õpetamisele need 1-2 teemat, mis on osutunud õpperühma piires enim valituteks:

Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia – 2 EKAP
Finantsarvestuse alused – 2 EKAP
Ettevõtte ostutoimingud – 1 EKAP
Projektijuhtimine – 1 EKAP
IKT meeskonnajuhi töös – 3 EKAP
Terviseedendus – 1 EKAP
Logistika – 2 EKAP
Kvaliteedijuhtimine – 3 EKAP
Ametikeel ja retoorika – 2 EKAP

Õppekava rakenduskava

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Praktika maht on 22 EKAPit.

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri 2024/2025. õppeaastal


Sisseastumine

Vastuvõtt kutsehariduse erialadele toimub infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 01.05.–18.06.2024 aadressil www.sais.ee.

Sisseastumiseks on tarvis esitada eelneva hariduse tõend ning portfoolio, mis kinnitab Sinu omandatud oskusi ja vastavalt vastuvõtueeskirjas toodud lisadokumendid.

Õppima saavad asuda need, kellel on vähemalt 5. taseme kutse järgmistel kutsealadel: põllumajandus, kalandus, metsandus, toiduainetööstus, teenindus, tehnika, tootmine ja töötlemine või vastavate kompetentside olemasolu.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.


Seotud lood

Kuidas juhina oma meeskond hästi tööle panna?