Meeskonnajuht (jätkuõpe)

Õppeaeg:
1 aasta
Õppekava maht :
60 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub kord kuus T-L

Meeskonnajuhina suudad Sa hallata meeskondi, motiveerida inimesi ja ohjata protsesse.

Meeskonnajuhi õppekaval saab valida spetsialiseerumise kas teeninduse või tootmise korraldamise vahel. Õppeprotsess hõlmab palju rühmatööd ja aktiivõppe meetodeid. Õppekava läbinule on selgeks saanud põhilised psühholoogia ja organisatsioonikultuuri toimemehhanismid, ta oskab juhtida projekte ja neid eelarveridadesse paigutada. Kooli lõpetanud meeskonnajuht kasutab IKT vahendeid, et ühendada meeskondi. Valikainetena on võimalik õppida lisaks ka kvaliteedijuhtimist, terviseedendust ja logistikat.


Õppekava 2020/2021 sisseastujale

Õppekava peamised ainemoodulid:

  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Meeskonna juhtimine

Valikõpingud:

Valikõpingute maht meeskonnajuhi õppekavas on 6 EKAP, millest 3 EKAPit on tootmise korraldamise spetsialiseerumise valinud õpilasele „Teeninduse korraldamine“ ja teeninduse korraldamise spetsialiseerumise valinud õpilasele „Tootmise korraldamine“.

Lisaks eelnevale on õppegrupil võimalik valida järgnevast loetelust valikaineid 3 EKAPi ulatuses:

Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia – 2 EKAP
Finantsarvestuse alused – 2 EKAP
Ettevõtte ostutoimingud – 1 EKAP
Projektijuhtimine – 1 EKAP
IKT meeskonnajuhi töös – 3 EKAP
Terviseedendus – 1 EKAP
Logistika – 2 EKAP
Kvaliteedijuhtimine – 3 EKAP
Ametikeel ja retoorika – 2 EKAP

Õppekava rakenduskava

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Õppeajast veerand  on praktika töökeskkonnas.

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi ehk üks nädal õppuri tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.


Sisseastumine

Sisseastumiseks on tarvis esitada kas eelenva hariduse tõend või portfoolio, mis kinnitab Sinu omandatud oskusi.

Õppima saavad asuda need, kellel on vähemalt IV taseme kutse järgmistel kutsealadel: põllumajandus, kalandus, metsandus, toiduainetööstus, teenindus, tehnika, tootmine ja töötlemine või vastavate kompetentside olemasolu.
Õpingute alustamiseks on vajalik inglise keele oskus vähemalt algtasemel A2.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.