Praktikate ajakava

Praktikate ajakava 2021/2022. õppeaasta kevadsemestril erialade kaupa.


E-turundusspetsialist

Õppe-
rühm
Praktika teemad
(praktika nädalate (n) arv)
EKAPAkadeemilisi tunde (45 min) (astronoomilisi tunde [60 min])Praktika juhendaja koolisPraktika perioodAruande esitamine
ET219Turundustegevuse strateegiline juhtimine; sisuturundus; e-mailiturundus; turunduskampaania ja eelarvestamine; (3 n).
E-turunduse korraldamine; veebilehestiku haldamine; fotograafia; heli- ja videotöötlus; äritegevuse arendamine sotsiaalmeedias; veebianalüütika programmid (9 n).
Kokku: 12 n
18468 ak.t.
(351 as.t.)
Brit Mesipuu11.10.2021-17.04.202225.04.2022


Kinnisvaramaakler

Õppe-
rühm
Praktika teemad
(praktika nädalate (n) arv)
EKAPAkadeemilisi tunde (45 min) (astronoomilisi tunde [60 min])Praktika juhendaja koolisPraktika perioodAruande esitamine
KM209Asjakohased teenindusviisid – ja tehnikad; kinnisvara hindamisega seotud mõisted ja hindamismeetodid; registrite regulatsioonid; planeeringute põhimõtted; läbirääkimised; notariaaltoimingud; kasutuslepingud; võõrandamislepingud; dokumendihaldus; järelteenindus.
Kokku: 12 n
18468 ak.t.
(351 as.t.)
Kaido Kaljuste10.01.-24.04.202202.05.2022


Kvaliteedispetsialist

Õppe-
rühm
Praktika teemad
(praktika nädalate (n) arv)
EKAPAkadeemilisi tunde (45 min) (astronoomilisi tunde [60 min])Praktika juhendaja koolisPraktika perioodAruande esitamine
KV219Sissejuhatav erialapraktika (12n)18468 ak.t.
(351 as.t.)
Valvo Paat7.02.-15.05.2022 23.05.2022
KV209Erialapraktika (12n)18468 ak.t.
(351 as.t.)
Valvo Paat10.01.-17.04.202225.04.2022


Maksuspetsialist

Õppe-
rühm
Praktika teemad
(praktika nädalate (n) arv)
EKAPAkadeemilisi tunde (45 min) (astronoomilisi tunde [60 min])Praktika juhendaja koolisPraktika perioodAruande esitamine
MA219Sissejuhatus maksundusse; nõustamisprotsess;
kaudsed maksud, sh tarbimismaksud, käibemaks;
otsesed maksud, sh juridiilise ja füüsilise isiku tulumaksustamine;
sotsiaalkindlstussüsteem, sh sotsiaalmaks, sundkindlustusmaksed;
maksudokumendid ja nende vormistamine; maksumenetluse läbiviimine sh terminoloogia inglise keeles; maksuvõla sissenõudmine ja võla nõustamise alused.
Kokku: 11 n
17442 ak.t.
(332 as.t.)
Helle Koitla, Viktor Arhipov24.01-24.04.202228.04.2022


Meeskonnajuht

Õppe-
rühm
Praktika teemad
(praktika nädalate (n) arv)
EKAPAkadeemilisi tunde (45 min) (astronoomilisi tunde [60 min])Praktika juhendaja koolisPraktika perioodAruande esitamine
MJ219Organisatsiooni käitumine, juhtimine, töökorraldus, meeskonnatöö organisatsioonis, kommunikatsioon organisatsioonis (10 n); tootmise / teeninduse korraldamine (5 n).
Kokku: 15 n
22 572 ak.t.
(429 as.t.)
Riina Rohelaan11.10.2021-17.04.202225.04.2022


Nooremprojektijuht

Õppe-
rühm
Praktika teemad
(praktika nädalate (n) arv)
EKAPAkadeemilisi tunde (45 min) (astronoomilisi tunde [60 min])Praktika juhendaja koolisPraktika perioodAruande esitamine
PJ2191, PJ2192Projekti eesmärkide sidumine tellija organisatsiooni strateegiatega, organisatsioonikultuur, projekti programmi- ja portfellijuhtimine, õiguse alused, projekte puudutavad õigusaktid (3n)4104 ak.t.
(78 as.t.)
Lily Loidap14.02.-15.05.2022 23.05.2022
PJ2191, PJ2192Eneseanalüüsimine ja enesejuhtimine, sobiva kommunikatsioonistiili ja -vahendite kasutamine ning kommunikatsiooni juhtimine (3n)5130 ak.t.
(98 as.t.)
Lily Loidap14.02.-15.05.2022 23.05.2022
PJ2191, PJ2192Projekit määratlemine, protsesside kavandamine, projekti plaanimiseks vajalik tarkvara: projektijuhtimise tarkvara (MSProject), tabelarvutustarkvara (MS Excel), projekti rahastuse valikupõhimõtted, projekti plaanimine (5n)
7182 ak.t.
(137 as.t.)
Lily Loidap14.02.-15.05.2022 23.05.2022
PJ209Võimu ja huvide kasutamine, projekti huvipoolte kaasamine (2n);
liidri isiklike suhete loomine, usalduse saavutamine, loovustehnikate kasutamine, konfliktide ja kriiside haldamine, läbirääkimiste pidamine, meeskonna tulemustele suunamine ja tagasisidestamine (3n);
kvaliteedijuhtimine, projekti elluviimine, kontroll, aruandlus ja tulemite juurutamine (4n).
Kokku: 9 n
14364 ak.t.
(273 as.t.)
Lily Loidap10.01.-1.05.202209.05.2022


Ostu- ja hankespetsialist

Õppe-
rühm
Praktika teemad
(praktika nädalate (n) arv)
EKAPAkadeemilisi tunde (45 min) (astronoomilisi tunde [60 min])Praktika juhendaja koolisPraktika perioodAruande esitamine
OH219Ostu- ja hanketegevus ettevõttes, hinna planeerimine ja kujundamine, ostu- ja hankevajaduste kaardistamine, kategooria juhtimine, varude juhtimine, logistika ja laondusega seotud toimingud, tarnijate tulemuslikkuse hindamine.
Kokku 12 n
18468 ak.t.
(351 as.t.)
Kerttily Golubeva, Katrin Riisalu (erasektor) ja Marius Kuningas (riigisektor)11.10.2021-24.04.202202.05.2022


Personalispetsialist

Õppe-
rühm
Praktika teemad
(praktika nädalate (n) arv)
EKAPAkadeemilisi tunde (45 min) (astronoomilisi tunde [60 min])Praktika juhendaja koolisPraktika perioodAruande esitamine
PT218Tutvumispraktika organisatsioonis (8n)12312 ak.t.
(234 as.t.)
Riina Rohelaan31.01.-22.05.202227.05.2022
PT208Personalitöö praktika I (7n)10260 ak.t.
(195 as.t.)
Asta Feldschmidt8.11.2021-6.02.202211.02.2022
PT208Personalitöö praktika II (7n)10260 ak.t.
(195 as.t.)
Egle Saska,
Riina Rohelaan
14.02.-24.04.202229.04.2022


Raamatupidaja

Õppe-
rühm
Praktika teemad
(praktika nädalate (n) arv)
EKAPAkadeemilisi tunde (45 min) (astronoomilisi tunde [60 min])Praktika juhendaja koolisPraktika perioodAruande esitamine
RP2091Raha ajaväärtuse kontseptsioon ning kapitali vajadus ja struktuur (1 n)126 ak.t.
(20 as.t.)
Ingrid Kääp11.01.-04.04.202109.04.2021
RP1991Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine ning aruannete koostamine ja analüüsimine (5 n)8208 ak.t.
(156 as.t.)
Ene Altpere11.01.-04.04.202109.04.2021
RP1991Kuluarvestus ja finantsaruannete analüüs (4n)6156 ak.t.
(117 as.t.)
Ingrid Kääp11.01.-04.04.202109.04.2021
RP1992Raha ajaväärtuse kontseptsioon ning kapitali vajadus ja struktuur (1 n)126 ak.t.
(20 as.t.)
Ingrid Kääp11.01.-04.04.202109.04.2021
RP1992Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine ning aruannete koostamine ja analüüsimine (5 n)8208 ak.t.
(156 as.t.)
Janek Keskküla11.01.-04.04.202109.04.2021
RP1992Kuluarvestus ja finantsaruannete analüüs (4n)6156 ak.t.
(117 as.t.)
Ingrid Kääp11.01.-04.04.202109.04.2021
RP1993Raha ajaväärtuse kontseptsioon ning kapitali vajadus ja struktuur (1 n)126 ak.t.
(20 as.t.)
Ingrid Kääp11.01.-04.04.202109.04.2021
RP1993Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine ning aruannete koostamine ja analüüsimine (5 n)8208 ak.t.
(156 as.t.)
Ene Altpere11.01.-04.04.202109.04.2021
RP1993Kuluarvestus ja finantsaruannete analüüs (4n)6156 ak.t.
(117 as.t.)
Ingrid Kääp11.01.-04.04.202109.04.2021
RP195Raha ajaväärtuse kontseptsioon ning kapitali vajadus ja struktuur (1 n)126 ak.t.
(20 as.t.)
Anna Sidorenko11.01.-04.04.202109.04.2021
RP195Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine ning aruannete koostamine ja analüüsimine (5 n)8208 ak.t.
(156 as.t.)
Anna Sidorenko11.01.-04.04.202109.04.2021
RP195Kuluarvestus ja finantsaruannete analüüs (4n)6156 ak.t.
(117 as.t.)
Anna Sidorenko11.01.-04.04.202109.04.2021


Sekretär

Õppe-
rühm
Praktika teemad
(praktika nädalate (n) arv)
EKAPAkadeemilisi tunde (45 min) (astronoomilisi tunde [60 min])Praktika juhendaja koolisPraktika perioodAruande esitamine
SR2191Dokumendihalduse ja dokumentide elukäigu korraldamine, dokumentide loomine, dokumentide menetlemine, andmekaitsenõuete rakendamine, infosüsteemide rakendamine, arvutiõpe, sh arvutikiri (5n);
arhiivitöö korraldamine (1n);
osalemine organisatsioonikultuuri kujundamisel, töökeskkonna tagamine, personalitöö tehniline korraldamine, raamatupidamise assisteerimine (2n);
organisatsiooni suhtekorraldus, ametikohtumiste korraldamine (2n).
15390 ak.t.
(293 as.t.)
Janne Kerdo31.01.-30.04.202209.05.2022
SR2192Dokumendihalduse ja dokumentide elukäigu korraldamine, dokumentide loomine, dokumentide menetlemine, andmekaitsenõuete rakendamine, infosüsteemide rakendamine, arvutiõpe, sh arvutikiri (5n);
arhiivitöö korraldamine (1n);
osalemine organisatsioonikultuuri kujundamisel, töökeskkonna tagamine, personalitöö tehniline korraldamine, raamatupidamise assisteerimine (2n);
organisatsiooni suhtekorraldus, ametikohtumiste korraldamine (2n).
15390 ak.t.
(293 as.t.)
Janne Kerdo31.01.-30.04.202209.05.2022


Sotsiaalmeedia spetsialist

Õppe-
rühm
Praktika teemad
(praktika nädalate (n) arv)
EKAPAkadeemilisi tunde (45 min) (astronoomilisi tunde [60 min])Praktika juhendaja koolisPraktika perioodAruande esitamine
MS2191e-turundustegevuse korraldamine (8n)12312 ak.t.
(234 as.t.)
Jane Salu14.03.-22.05.2022 29.05.2022
MS2192e-turundustegevuse korraldamine (8n)12312 ak.t.
(234 as.t.)
Jane Salu14.03.-22.05.2022 29.05.2022
MS215e-turundustegevuse korraldamine (8n)12312 ak.t.
(234 as.t.)
Tatjana Moroz14.03.-22.05.202229.05.2022
MS2091Kommunikatsiooni korraldamine sotsiaalmeedias (8n);
sotsiaalmeedia haldamine ja monitoorimine (8n)
24624 ak.t.
(468 as.t.)
Jaanika Järvlepp13.12.2021-8.05.202216.05.2022
MS2092Kommunikatsiooni korraldamine sotsiaalmeedias (8n);
sotsiaalmeedia haldamine ja monitoorimine (8n)
24624 ak.t.
(468 as.t.)
Veikko Ristissaar13.12.2021-8.05.202216.05.2022


Turundusspetsialist

Õppe-
rühm
Praktika teemad
(praktika nädalate (n) arv)
EKAPAkadeemilisi tunde (45 min) (astronoomilisi tunde [60 min])Praktika juhendaja koolisPraktika perioodAruande esitamine
TU2191Sissejuhatav turunduspraktika (7n)10260 ak.t.
(195 as.t.)
Helle Liblik21.03.-22.05.202230.05.2022
TU2192Sissejuhatav turunduspraktika (7n)10260 ak.t.
(195 as.t.)
Helle Liblik21.03.-22.05.202230.05.2021
TU215Sissejuhatav turunduspraktika (7n)10260 ak.t.
(195 as.t.)
Indrek Jänes21.03.-22.05.202230.05.2021
TU2091Turunduspraktika (10n)16416 ak.t.
(312 as.t.)
Helle Liblik21.03.-12.06.202201.08.2022
TU2092Turunduspraktika (10n)16416 ak.t.
(312 as.t.)
Helle Liblik21.03.-12.06.202201.08.2022
TU205Turunduspraktika (10n)16416 ak.t.
(312 as.t.)
Indrek Jänes21.03.-12.06.202201.08.2022


Väikeettevõtja

Õppe-
rühm
Praktika teemad
(praktika nädalate (n) arv)
EKAPAkadeemilisi tunde (45 min) (astronoomilisi tunde [60 min])Praktika juhendaja koolisPraktika perioodAruande esitamine
VE209Äriplaani koostamine (1n);
väikeettevõtte juhtimine, teadmuse juhtimine (3n);
finantsanalüüs- ja juhtimine, majandusarvestus, maksuarvestus, töökorraldus, juhtimisarvestus (4n); eksporditegevuse korraldamine, logistika (1n)
12364 ak.t.
(273 as.t.)
Rain Veetõusme,
Helle Liblik,
Ene Altpere
10.01.-17.04.202202.05.2022


Õigusassistent

Õppe-
rühm
Praktika teemad
(praktika nädalate (n) arv)
EKAPAkadeemilisi tunde (45 min) (astronoomilisi tunde [60 min])Praktika juhendaja koolisPraktika perioodAruande esitamine
OT209Praktika erasektoris15390 ak.t.
(293 as.t.)
Hille Raud, Marius Kuningas10.02.-17.04.202225.04.2022


Ärikorralduse spetsialist

Õppe-
rühm
Praktika teemad
(praktika nädalate (n) arv)
EKAPAkadeemilisi tunde (45 min) (astronoomilisi tunde [60 min])Praktika juhendaja koolisPraktika perioodAruande esitamine
AK218Ettevõtte juhtimise toetamine: ettevõtluskeskond, dokumendi- ja arhiivihaldus, organisatsiooniline käitumine ja juhtimise alused, ettevõtte juhtimine, personalijuhtimine, juhtimisarvestus, innovatsioonijuhtimine.
Kokku: 7 n
10260 ak.t.
(195 as.t.)
Indrek Jänes28.03.-22.05.202230.05.2022
AK219Ettevõtte juhtimise toetamine: ettevõtluskeskond, dokumendi- ja arhiivihaldus, organisatsiooniline käitumine ja juhtimise alused, ettevõtte juhtimine, personalijuhtimine, juhtimisarvestus, innovatsioonijuhtimine.
Kokku: 7 n
10260 ak.t.
(195 as.t.)
Indrek Jänes28.03.-22.05.202230.05.2022
AK216Ettevõtte juhtimise toetamine: ettevõtluskeskond, dokumendi- ja arhiivihaldus, organisatsiooniline käitumine ja juhtimise alused, ettevõtte juhtimine, personalijuhtimine, juhtimisarvestus, innovatsioonijuhtimine.
Kokku: 7 n
10260 ak.t.
(195 as.t.)
Indrek Jänes28.03.-22.05.202230.05.2022
AK208Majandusarvestus: finantsarvestus, töötasuarvestus, statistilised andmekogumise ja analüüsimeetodid, finantsanalüüs (4 n)6156 ak.t.
(117 as.t.)
Viktor Arhipov10.01.-8.05.202216.05.2022
AK208Turundustegevuse ja müügitöö korraldamine: hinnakujundus, müügikorraldus, turundus, turunduskommunikatsioon, tootearendus (5 n).
Ostutoimingute ettevalmistamine ja läbiviimine: hinnapäringute koostamine, logistika ja tarneahela juhtimine, materjalijuhtimine, ostutoimingute juhtimine, tarnijasuhted (5n).
Kokku: 10 n
14364 ak.t.
(274 as.t.)
Anti Radik10.01.-8.05.2022 16.05.2022
AK206Majandusarvestus: finantsarvestus, töötasuarvestus, statistilised andmekogumis ja analüüsimeetodid, finantsanalüüs (4 n)6156 ak.t.
(117 as.t.)
Ljubov Gromova10.01.-8.05.2022 16.05.2022
AK206Turundustegevuse ja müügitöö korraldamine: hinnakujundus, müügikorraldus, turundus, turunduskommunikatsioon, tootearendus (5 n).
Ostutoimingute ettevalmistamine ja läbiviimine: hinnapäringute koostamine, logistika ja tarneahela juhtimine, materjalijuhtimine, ostutoimingute juhtimine, tarnijasuhted (5n).
Kokku: 10 n
14364 ak.t.
(274 as.t.)
Anti Radik10.01.-8.05.202216.05.2022