Erasmus+ strateegiline koostöö

 

The VET Learning Community (TVLC)
Projekti teemaks on organisatsiooni kvaliteedikultuur ja kutseõppe kvaliteedi edendamine. Projektis osalevad 5 riigi (Eesti, Sloveenia, Portugal, Holland, Leedu) tavakutseõppeasutused ja nö erikutseõppeasutused. Lisaks Tallinna Majanduskoolile osaleb projektis Eestist Astangu Kutserehabilatsioonikeskus.

Projektil on 2 eesmärki:
Edendada üldist kvaliteeti ja kvaliteedikultuuri nii tavakutseõppeasutuses kui ka eriõppeasutusest läbi süstemaatilise benchmarkimise ja vastastikkustest praktikatest ja kogemustest õppimise.
Panustada läbi partnerluse kaasavasse haridusse.

Projekti number 2016-1-NL01-KA202-022909