Dokumendiregister

Tallinna Majanduskooli dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse alates 01. jaanuarist 2023 ligipääs registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.
Tallinna Majanduskooli avalik dokumendiregister asub järgmisel lingil: https://adr.pinal.edu.ee/et/?orgId=66