Kooli nõukogu

Tallinna Majanduskooli nõukogu on 15-liikmeline.

Alates 27.02.2023 on kooli nõukogu koosseis järgmine:

Triin Laasi-Õige – direktor
Eve Kont-Kontson – finantsist
Helen Raid – õppetööaudiitor
Piret Ustal – juhiabi
Rene Reinola – haldusjuht
Karita Leppsoo – kogukonnajuht
Helen Raja – turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
Allan Kaljakin – õppejuht
Triin Rum – turunduse õppetooli juht
Indrek Jänes – ärinduse õppetooli juht
Kristel Bankier – administratiivtöö õppetooli juht
Elen Raudsepp – õppekavaarenduse spetsialist
Kaidi Vanatoa – õppekorralduse spetsialist
Kristina Kask – töötajate valitud esindaja
Liina Lilleniit – kooli õpilaskonna esindaja