Kooli nõukogu

Tallinna Majanduskooli nõukogu on 13-liikmeline.

Alates 13.10.2023 on kooli nõukogu koosseis järgmine:

Karita Leppsoo – kogukonnajuht direktori ülesannetes

Allan Kaljakin – õppejuht

Anne-Ly Kandelin – administratiivtöö õppetooli juht

Triin Rum – turunduse õppetooli juht

Indrek Jänes – ärinduse õppetooli juht

Eve Kont-Kontson – finantsist

Rene Reinola – haldusjuht

Merike Heide – personalispetsialist

Helen Raja – turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

Kristina Kask – töötajate valitud esindaja

Kerli Jaago, Ciina Keeroja – kooli õpilaskonna esindajad