Kooli arhiiv

Arhiiviotsingu protseduur
1. Täida arhiiviavaldus arhiiviavaldus
Digiallkirjastatud avaldus saada meiliaadressil – info@tmk.edu.ee
või saada postiga aadressil Tallinna Majanduskool, Tammsaare tee 147, 12915 Tallinn

2. Kui soovitud dokument on arhiivist leitud või tõend vormistatud, siis anname sellest taotlejale teada kas e-maili või telefoni teel. Teavitame ka juhul, kui arhiivimaterjalid puuduvad. Avaldusele vastame hiljemalt 30 päeva jooksul.

Kui soovid, et originaaldokumendid võtab vastu keegi teine, tuleb koostada volikiri.
Täiendav info telefonil 650 7863.

Milliste koolide arhiivimaterjalid leiduvad Tallinna Majanduskoolis
Tallinna Majanduskoolis säilitatakse järgmiste koolide materjale:
Tallinna Majanduskool 1993- …..
Tallinna Majandustehnikum 1961-1992
Tallinna Kommertskool 1992-2000
Talliinna Kaubandustehnikum 1986-1992
Tallinna Riikliku ja Kooperatiivkaubanduse Tehnikum 1958-1985
Tallinna Nõukogude Kaubanduse Tehnikum 1951-1958
Tallinna Toiduainete Tööstuse Tehnikum 1948-1951.
Tallinna Kergetööstustehnikumi arhiiv on üle viidud Tallinna Tehnikakõrgkooli arhiivi (telefon 666 4554).