Ettevõtlusõppe arendamine

ESF taotlusvoorust „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” kolmandast taotlusvoorust rahastati meie projekti „Ettevõtlusõppe arendamine Tallinna Majanduskoolis“. Projekti kogumaksumus on 18956 eurot, millest on struktuuritoetus 17060,40 eurot.  Projekti toimumise aeg 01.03.2019 kuni 29.02.2020.

Projekti raames viiakse läbi 2019/2020. õppeaastal karjääri planeerimise ja ettevõtluse mooduli teema “Majandus ja ettevõtlus” uudsel viisil kahepäevase õpiüritusena. Kokku toimub 6 kahepäevast õpiüritust.

Õpiürituse raames kohtuvad ja õpivad koos õpilased erinevatelt erialadelt, tutvutakse ettevõtluse ja ettevõtluskeskkonnaga, toimuvad kohtumised ettevõtjatega – inspiratsiooniks esinevad erinevad ettevõtjad oma lugudega, toimuvad loengud erinevatel teemadel (näiteks kuidas on loovustehnikad abiks neil kahel päeval; konfliktist koostööni; Osterwalderi ärimudel; reklaam ja sõnum; kas idee muudab? Kas muutus käivitab muudatuse või toob muudatus kaasa muutuse?; tehnoloogia ja jätkusuutlikkus; mis on liftikõne?), oma ideede arendamine kasutades Osterwalderi ärimudeli lõuendit ning ideede esitlemine. Ideede arendamisel toetavad meeskondi mentorid. Kahepäevasele õpiüritusele eelneb õppijate iseseisev töö ja ettevalmistus, mida toetab, nagu ka 2-päevast õpiüritust, e-kursus moodle keskkonnas. Kuna teema läbitakse ühtse tervikuna kahe päeva jooksul, siis kujunevad õpilastel ettevõtluse ja ettevõtlikkuse vahelised puutepunktid ning selgemad seosed ümbritseva majanduskeskkonnaga. Inspiratsiooniloengute ja mentorite leidmisel ja kaasamisel on kooli partneriks EVEA.