Triin Sõstar: Maailmas toimuv seab ostujuhtidele väljakutseid

Räägime Tallinna Majanduskooli ostu- ja hankespetsialisti eriala vilistlase Triin Sõstraga tema tööst Coop Eesti Keskühistu ostujuhina ja õpingutest Tallinna Majanduskoolis.

Palun räägi endast ja oma senisest karjäärist. Millega igapäevaselt tegeled, millised on Sinu vastutusvaldkonnad ja peamised eesmärgid?

Olen olnud kaubandusega seotud varajasest lapsepõlvest, ema töötas poes ja võttis mind tihti tööle kaasa. Ka minu esimene töökoht oli poes, suvel aitasin kaupa välja panna. Viimased neli aastat olen töötanud kaubanduses ostuvaldkonnas. Alustasin neli aastat tagasi ostuassistendina Coop Eesti Keskühistus ning viimased kolm aastat olen olnud ostujuht. Minu peamisteks ülesanneteks ja vastutusvaldkondadeks on sortimendi koostamine, tarnijatega suhtlemine ja läbirääkimine, kampaaniate planeerimine ja tootevalik ja palju palju muud. Igapäevatöö on väga mitmekülgne ning igavust tunda ei saa.

Kuidas jõudsid otsuseni ning mis motiveeris alustama õpinguid Tallinna Majanduskoolis ostu- ja hankespetsialisti erialal?

Varasemalt olen õppinud turunduse erialal, aga kuna jõudsin peale seda hoopis kaubanduse juurde tagasi ning toetavat haridust mul ostuvaldkonnas ei ole, siis leidsin, et ostu-ja hankespetsialisti eriala Tallinna Majanduskoolis oleks hea võimalus oma silmaringi laiendada ja teadmisi selles valdkonnas juurde saada.

Kuidas on omandatud haridus Tallinna Majanduskoolis toetanud Sinu karjääri?

Olen just värskelt lõpetanud ning silmaring sellel erialal on laienenud. Õpingutel käsitlesime palju erinevaid teemasid, mis aitavad mul mõista paremini koostööpartnereid. On mitmeid aspekte, millele ma varasemalt nii põhjalikult oma igapäevatöös tähelepanu ei pööranud, kui täna.

Milliseid majanduskooli õpingute käigus omandatud teadmisi või pädevusi on Sinu senises karjääris kõige enam vaja läinud?

Kuna olen ostujuhina viimased aastad juba töötanud, siis on raske midagi konkreetset välja tuua, pigem olen kohandanud teadmisi ja pädevusi omale vajalikul viisil. Kaubanduse poole pealt ei olnud õpingutes niivõrd palju rõhku, et saaks kohe midagi 1:1 kasutusele võtta. Kuid õpingute kestel püüdsin palju tuua paralleele oma igapäevatööga ning mõelda, kas ja kuidas saaksin mina neid teadmisi oma töös edaspidi kasutada.

Miks soovitad tulla õppima ostu- ja hankespetsialistiks Tallinna Majanduskooli?

Ostu- ja hankespetisalisi eriala õpe on jätkuõpe, seega sinna tulevad enamasti õppima juba sellel alal mingil määral tegutsevad inimesed, kellelt on juba ka väga palju kogemuste põhjal õppida, samuti on need kursusekaaslased väärtuslik kontakt tulevikuks. Õppejõud on oma valdkonnas tegutsevad professionaalid, kelle eesmärk on koolitada tulevikuks spetsialiste, kes seda ostu-ja hankemaailma tulevikus kujundavad. Õpe on hästi struktureeritud ning loengud loogiliselt üles ehitatud, väikestest õppesessioonidest kujuneb lõpuks üks suur tervik. Samuti on võimalik valida valikaineid, mis põhiõpinguid toetavad.

Milliste põhikompetentside arendamisele õppe käigus kõige rohkem rõhku pannakse?

Ma ei oska siin ühtegi põhiasja välja tuua. Näen, et selle eriala õppekava väljatöötanud inimesed on südamega selle teema juures ja näevad vaeva ja päriselt ka tahavad, et meil oleks ostu- ja hankemaailmas tulevikus head spetsialistid. Nagu eelnevalt öeldud, siis kogu kursus on loogiliselt üles ehitatud ning õpingute struktuur on samm-sammuline nii nagu ostu-ja hanketegevus päriselus toimib. Lisaks käsitletakse erinevaid valdkondi, era- kui ka avaliku sektori hankimine, hankimine ja ost tootmises, kaubanduse jne. Ehk igaüks leiab omale kindlasti midagi, mis ka otseselt tema igapäevaeluga seostub.

Millega peaks ostu- ja hankespetsialisti erialast huvitatu arvestama eelnevalt kui asub eriala õppima majanduskoolis?

Tegu on sessioonõppega, koolis peab füüsiliselt käima umbes 4 päeva kuus, kuid suur osa on ka individuaalsel õppel ning tuleb parasjagu vaba aega ohverdada, kuid leian, et lõpuks on see aasta seda pingutust väärt.

Kui palju on Tallinna Majanduskoolis, antud erialal just praktilist õppimist?

Minu arvamuse kohaselt on enamus ikkagi praktiline õpe. Olgu see siis praktika ettevõttes kohapeal või praktilised meeskonnaülesanded ja rühmatööd. Kuivasid loenguid ei ole ning kogu õppeperioodil on meel ergas ja tegemist jagub. Tuleb kastist välja mõelda ning tihti jätta kõrvale oma senised kogemused ja vaadata ringi värske pilguga.

Millised on ostu- ja hankespetsialistiks eriala lõpetajatel väljavaated tööturul?

Sellest aastat lõpetavad ostu- ja hankespetsialisti õpilased õppe kutseeksamiga, seega saab edukal eksami sooritamisel lisaks kooli lõputunnistusele ka kutsetunnistuse. Lisaks paberile annavad õpingud lisaks ka laiema silmaringi. Õpingutel käsitletakse ostu-ja hanketööd mitmest erinevast vaatest, nii era- kui ka avalik sektor, kaubandus, tootmine jms.

Kas oskad  välja tuua, millised on ostu- ja hankespetsialistide võtmeteemad järgneva viie aasta jooksul?

Järgneva viie aasta jooksul on kindlasti teemadeks tarneahelad ja hinnad. Paljud harjumuspärased tarneahelad on katkenud või ei toimi täna enam nii nagu harjunud oldi ja efektiivne oleks. Tuleb leida uued head lahendused ning seda mõistliku hinnatasemega. Usun, et see võtab veel mõnda aega, kui ostu-ja hankemaailm uuesti paika loksub.