Tallinna Majanduskooli õppedirektor Helen Raid

Teeme tutvust meie õppedirektori Helen Raidiga, kellele on Tallinna Majanduskoolis meeldinud töötada juba enam kui 30 aastat! Tema arvates on parim aja investeering saada parimatelt praktikutelt oskusi ja teadmisi. Millega Helenile aga vabal ajal tegeleda meeldib? Uurime lähemalt.

 

Millega tegeled Tallinna Majanduskoolis?

Eelkõige korraldan koos meeskonnaga sellist õpet, kus õpingud lõpetanud isik saaks öelda, et majanduskoolis saadud oskused on tema tööeluks igati vajalikud ning õppimisele kulunud aeg oli õige investeering. Õppedirektorina olen püstitanud õppe korraldajatele eesmärgi, et õppe kvaliteet peab olema nii hea, et me ise oleksime nõus nendel erialadel õppima. See tähendab, et õpetajateks tuleb leida vaid häid praktikuid ja õppeprotsess on õppijale selgitatud, st millal toimuvad sessioonid ja millal saab vaadata tunniplaani, kus on õppematerjal ja ülevaade läbitud õpingutest, mis on vajalik praktika sooritamiseks, kuidas sooritada arvestusi ja mitu korda seda teha saab ning kui on vajalik õppimine katkestada või väiksema koormusega õppida, siis millised on selleks võimalused jne.

Kuidas sellesse kooli jõudsid?

See oli natuke rohkem kui 30 aastat tagasi. Tehti pakkumine asuda tööle kaugõppeosakonda sekretäriks. Tulin, meeldis ja meeldib tänaseni. Sellel teekonnal olen töötanud erinevatel ametikohtadel ja omandanud päris suure portfelli kogemust. Liikunud läbi erinevate ajastute ja hariduspoliitikate, viinud ellu erinevate õppekavade ülesehituse alusel õppekorraldust nii kutse, kui kõrghariduse erialadel. Omandanud päevase, õhtuse, sessioonõppe õppe eripärad, korraldanud õppija jaoks niinimetatud tasuta kui ka tasulist õpet. Tean, kuidas ajas on muutunud õppija ja õpetaja ootus.

Mis on Sinu töö juures see miski, mis paneb jätkuvalt silma särama ja miks just majanduskoolis?

Olen natuurilt tegutseja, algataja ja lõpptulemuse osas nõudlik. Muutuv hariduspoliitika toob kogu aeg lauale teemasid, millega tuleb tegeleda. Ju see sobib mulle. Kui loen õppijate tagasisidet või kui keegi peatab mind tänaval ja ütleb, et lõpetas majanduskooli aastaid tagasi ja on väga rahul sellega, mida õppis ning palub kedagi õpetajatest, kolleegidest tervitada, siis saangi parima tasu selle eest, mida igapäevaselt teen.
Mul on vedanud sellega, et minu juhid on minuga teinud koostööd viisil, et ma tunnen nende tuge. Mul on vedanud kolleegidega, nad on töökad ja koostöövalmid. Ma saan tõesti iga päev minna särava silmaga nende juurde.

Kellel soovitaksid majanduskooli õppima tulla?

Kõikidel. Aasta või kaks saada parimatelt praktikutelt oskuseid ja teadmiseid, on parim aja investeering. See annab võimaluse jätkata sellel ametikohal kus isik on või liikuda edasi. Parem tööelu ja parem tasu ning koos õppimisest tekkivad uued tutvused.

Millega lisaks siin toimetamisele veel tegeled? On Sul põnevaid hobisid?

Olen piisavalt uudishimulik ja see on viinud mind maailma avastama. Reisimine on üks minu eelistusi vaba aja veetmiseks. Ma püüan kvaliteetselt puhata ka Eestis, suvel tegelen väikse aiaga, mis on suvila ümber, talvel pigem spaa ja hea seltskond ning pere. Hobideks loen pikemaid, a 8 km jalutuskäike paaril korral nädalas ning pühapäevahommik on ujumise aeg.

Kelleks unistasid lapsena saada?

Algklasside õpetajaks.