Õppejõud Mare

 

Suur rõõm on meie vilistlaste ja õppejõudude üle, kes ringiga meie juurde tagasi on jõudnud. Ühega neist teemegi kohe tutvust. Tema on Mare Muskat, meie kooli üks õppejõududest.

Kuidas jõudsid Tallinna Majanduskooli õppejõuks? 

Majanduskooli õppejõuks sain aastal 2010 kui täitus ligi 20 aastat esimesest kooliga seotusest. Täpsemalt üheksakümnendate algul leidsin pärast rätsepaõpinguid edasiõppimiseks Majanduskooli ja valisin maksunduse eriala. Kuna sellel ajal oli praktika alles kaheaastase teooriaõppe lõpus, siis kabinetitöö paberi ja kalkulaatoriga huvi ei pakkunud, seega kooli lõpetamise järel suundusin tehnoloogiliselt arenenud pangandusmaastikule. Olles kümme aastat kutseharidusega panganduses tekkis paratamatult huvi ja vajadus enesetäienduseks, mis tõi mind kümne aasta järel tagasi Majanduskooli panganduse rakenduskõrgharidust omandama. Eduka lõpetamise järel sai karjäär hea hoo sisse ja kestis majanduslanguseni. Koondatuna asusin taas enesetäienduse teele, seekord andragoogika magistrantuuri. Selline valik andis sobiva kombinatsiooni alustada õppejõu ametis ühendades minevikuteadmised-kogemused uue erialaga omandatud õpiteooriate katsetamiseks ja nii sai minust Majanduskoolis panganduse tudengitele õppejõud. Hiljem lisandusid ülekantavate oskuste arendamise ainekursused nagu organisatsioonikäitumine, nõustamis- ja suhtlemisoskused, teeninduskultuur jms ka teiste erialade õppuritele. Olen siiralt tänulik Majanduskoolile elukestva õppe pakkumise eest nii õppurina kui õppejõuna ja kinnitan, et kool on asendamatu andes põhjust jätkuvalt kooliga seotud olla.

Kas sulle meenub mõni huvitav seik oma loengutest?

Kasutan kohalolemise märkimiseks allkirja asemel emotsiooni väljaelamist ja nii joonistatakse oma nime-kuupäeva lahtrikesse loomingulisi meeleoluväljendeid. Ühel korral oli lahtris läbi paberi tehtud auk, mispeale küsisin grupilt: „mis emotsiooni see väljendab“. Kostus selgitus: „nii tühi tunne on…“

Millega tegeled lisaks Majanduskoolis õpetamisele? 

Majanduskooli paindlik töökorraldus võimaldab tegus olla ka teises koolis ja enda koolitusettevõttes pakkudes tellimuskoolitusi. Teiseks kooliks on Tallinna Tööstushariduskeskus, kus kohtun lisaks täiskasvanud õppuritele ka põhikoolijärgsete õppijatega, kellele andragoogiline lähenemine õppimisele on uudne ja harjumatu ning see suunab mind olema meetodites jätkuvalt kombineeriv, leidlik ja loominguline.

Kelleks unistasid lapsena saada? 

Lapsena mängisin kriminaaluurijat, mängurahaga ja õpetajat, samuti õmblesin nukkudele rõivaid. Karjääriõpetajana tean, et mängud imiteerivad ja inspireerivad, nii ka mind – õppisin rätsepaks, maksuametnikuks, finantsistiks ja andragoogiks ning viimases ametis kasutan kõike eelpool õpitust.

Meie koolipere soovib Marele edu ja inspiratsiooni õpetamiseks ka uueks aastaks.