Mis on Sinu MIKS? Tallinna Majanduskooli e-turundusspetsialisti eriala vilistlase Kanni Kallastu teekond turundajaks

Räägime Tallinna Majanduskooli e-turunduspetsialisti eriala vilistlase Kanni Kallastuga tema tööst ja õpingutest Tallinna Majanduskoolis.

Palun räägi endast ja oma senisest karjäärist. Millega igapäevaselt tegeled, millised on Sinu vastutusvaldkonnad ja peamised eesmärgid?

Asusin paar aastat tagasi turundus- ja kommunikatsioonijuhina tööle ühes Lõuna-Eesti muuseumis. Mul oli palju ideid, pealehakkamist ja varasemat praktikat, kuid vähe teoreetilisi teadmisi. Asusin tegutsema tehes koostööd oma heade kolleegidega ja tuginedes oma senistele oskustele. Paraku ilma selge visiooni ja eesmärgita. 

Siis tulid koolitused, kursused, kogemused, head kontaktid ja nägemus, kuhu suunda liigume. Tulid ka tulemused, suurepärased tulemused, mis innustasid ja panid veel rohkem pingutama. Siiani väärib meenutamist muuseumi juubelipidustused aastal 2020, mis purustas kõigi aegade külastusrekordid ning tõi muuseumile kogukonna sõbra tiitli. Hea on olnud kuulda tagasisidet teistelt muuseumidelt, kes on pidanud meie pildisolekut heaks eeskujuks.

Tänaseks olen vastu võtnud uued väljakutsed ning üheskoos uue meeskonnaga puhume elu sisse Põlvamaa tunnuslausele „Rohelisem elu“, mis kannab endas Rohelisema Põlvamaa väärtusi olla oma tegevustes säästlik, taaskasutav, hooliv ja puhas. Kõige muu juures tähendab see ka väga head turunduse planeerimist, et kõik tegevused lähtuksid läbimõeldud eesmärkidest ning annaks oodatavaid tulemusi. Loodetavasti saab õige pea ka tulemusi näha.

Kuidas jõudsid otsuseni ning mis motiveeris alustama õpinguid Tallinna Majanduskoolis e-turundusspetsialisti erialal?

Kuulsin Tallinna Majanduskoolist ühel töisel koosolekul, kus kohalik ettevõtja kiitis oma turundusspetsialisti, kes just samas koolis turunduse erialal teadmisi omandas. Kiideti nii inimest kui kooli, mis häid teadmisi jagas ning silmaringi avardas. See äratas ka minus suure huvi Tallinna Majanduskoolis õpetatavate erialade kohta. Tundsin, et see on parim võimalus täiendada oma praktilisi teadmisi teoreetilistega. Innustas ka see, kui e-turundusspetsialisti eriala lähemalt uurides leidsin sealt teemasid, millega oma töös just kimpus olin ning vajasin enda ümber sarnaselt mõtlevaid inimesi ning nn knowhow´d oma ala asjatundjatelt – õppejõududelt, kelle valikut majanduskooli puhul samuti väga kõrgelt hindasin.

Kuidas on omandatud haridus Tallinna Majanduskoolis toetanud Sinu karjääri?

Minu jaoks said täiesti uue tähenduse turundusstrateegia koostamine ja persoonad, millest oli juttu mitme õppejõuga. Mitte et ma neist midagi varem kuulnud poleks, aga just nende olulisus ja erinevate võimaluste nägemine enne, kui üldse mingite tegevustega alustad. 

Erinevaid lühikursusi läbides saab selgeks küll ühe või teise konkreetse turundustegevuse, kuid kui see pole ehitatud teadlikule vundamendile e läbimõeldud turundusplaanile ja eesmärkidele, sarnaneb see natuke kui udus täpsuslaskmisega tegelemine.

Küsimused, millega ma kooli astusin, said õpingute jooksul vastused; kõhklused, mis kerkisid esile olles oma asutuses ainus turundusinimene, asendusid enesekindluse ja läbimõeldud tegevustega; nn piiratud vaateväljast, mis on kerge tekkima, kui toimetad aina ja aina samas keskkonnas, sai julge ja „kastist välja nägev“ mõtteviis, et näha võimalusi ka seal, kus neid esimese hooga näha pole.

Milliseid majanduskooli õpingute käigus omandatud teadmisi või pädevusi on Sinu senises karjääris kõige enam vaja läinud?

Olen seda meelt, et turundusspetsialist ei ole kunagi „päris valmis“. See on valdkond, kus ei saa paari aastaga asju selgeks õppida ning siis selle teadmise baasil olla paarkümmend aastat edukas turundusspetsialist. Oluline on olla arenemis- ja õppimisvõimeline kogu aeg ning olla sammuke ees hetkel toimivatest turundustrendidest.

Minu jaoks moodustasid e-turundusspetsialisti erialal õpitavad ained terviku, milles sain enam tähelepanu pöörata enda senises töös ette tulnud kitsaskohtadele. Tahaksin eraldi välja tuua elulised näited õppejõudude poolt, kes lisaks headele teoreetilistele teadmistele olid ka oma ala praktikud ning tõendasid edasiantavat materjali just läbi oma kogemuste. Kirsiks tordil oli praktika tegemine, mis küll esmalt hirmutavalt ajamahukana näis kui tüütu kohustus, kuid tagantjärele saan öelda, et tänu sellele läks liikuma ja sai tehtud mitu seni edasilükatud tööülesannet või turundusmõtet.

Kui peaksin eraldi välja tooma kitsama valdkonna, siis e-posti turundusega seonduvad ained olid need, mida olen palju kasutanud nii oma põhitöös kui ka oma ettevõtte alt pakutavate teenuste paremaks disainimises. Olen ühe oma õppejõuga sama meelt – e-posti turundus ei kao lihtsalt sõrmenipsust ja see on väärt kanal, mida hoida ja paremaks teha.

Miks soovitad tulla õppima e-turundusspetsialistiks Tallinna Majanduskooli?

Polegi vahet, kas olla kogemustega turundusjuht, oma karjääri alguses olev spetsialist või ainsa töötajana oma ettevõttes ka turundaja rollis – see teadmistepagas ja ideepank, mille Tallinna Majanduskoolist saab, toetab igat turundajat. Läbi arutelude, grupitööde ja koduste uurimustööde avardub pilt turundusturul toimuvast märkimisväärselt. Koos õpivad ju erinevates valdkondades toimetavad inimesed, oma kogemuste, oma küsimuste ja oma tähelepanekutega. Kus veel annaks ühest kohast ja ühe korraga kätte saada sellise infohulga? 

Lisaboonuseks koolile laekuvad praktika- ja tööpakkumised, mis on suunatud just selle eriala õppuritele… Seega – võimalusi on küll ja veel, tuleb vaid ise olla asjast huvitatud, olla kaasas ja olla kohal!

Minu jaoks oli suureks motivatsiooniks see, et sain palju õpitust siduda kohe oma tööga ning õpingute käigus ära teha tööülesandeid, mida olin plaaninud tulevikus ette võtta. Õpitakse ennekõike iseenda jaoks –  seega, kui tegeled e-turundusega ja tunned, et vahel justkui jääb teadmistest puudu või vajad üht uut tõuget, kuidas edasi minna, siis usun, et just e-turundusspetsialisti erialal saad teadmised, selle tõuke ja lisaks väärt kontaktid kogu eluks!

Milliste põhikompetentside arendamisele õppe käigus kõige rohkem rõhku pannakse?

Põhirõhk teoreetiliste teadmiste omandamisel on õpitud oskuste ellurakendamisel. Esmalt saad teadmised e-turunduse planeerimisest, miks see nii oluline on ja kuidas seda teha, seejärel oskuse kasutada erinevaid kanaleid e-turunduse teostamiseks ning lõpetuseks oled spetsialist ka oma turundustegevuste tulemuste hindamises ja analüüsimises, et järgmisi ettevõtmisi veel paremini sihtida ja sõnastada. Kõiki neid etappe läbides kinnistavad teooriat praktilised tunniülesanded ja kodused tööd ning võimalus arutleda õppejõudude ja kaasõpilastega praktiliste tööde käigus tekkinud küsimuste ja murekohtade üle.  See on väga hea võimalus teha praktilisi töid oma tööst lähtuvalt ja saada tagasisidet, mille tulemusel saad oma turundustegevusi palju paremini korraldada.

Millega peaks e-turundusspetsialisti erialast huvitatu arvestama eelnevalt kui asub eriala õppima majanduskoolis?

Enne õppimatulekut tasub kindlasti veelkord üle vaadata õpitava eriala kirjeldus, kas see ikka on kooskõlas sinu eesmärkidega ning kuidas see sinu teadmistele saab lisandväärtust pakkuda. Samuti on oluline läbi mõelda, kuidas see sobib praeguse elukorraldusega ja saada toetus ka tööandjalt, et ära hoida hilisemaid arusaamatusi. Varakult tasub mõelda ka sellele, kus viia läbi õpingute osaks olev praktika, et sellest saadav kasu oleks maksimaalselt suur. 

Õppimatulek peaks olema pühendunud otsus käia kohal ja teha kõik ülesanded tähtajaks ära. Nii ei ole keeruline ka kooli lõpetamine ette antud ajal.

Kui palju on Tallinna Majanduskoolis, antud erialal just praktilist õppimist?

Praktiline osa e-turundusspetsialisti erialal moodustab arvestatava osa kogu õpingute perioodist. Lisaks ettevõtte praktikale ka õppeainetega seotud praktilised ülesanded, mis kinnistavad teoreetilisi teadmisi parimal viisil. 

Suurim kasutegur praktilistest ülesannetest tekib siis, kui neid saab siduda oma igapäevatööga. Seega tasub enne õppima asumist teha ülevaade oma töös ettetulevatest kitsaskohtadest või teemadest, mida veel hästi ei tea, aga vajaks arendamist. Suure tõenäosusega saab Tallinna Majanduskoolis õppides kõigile oma küsimustele vastuse ning kauba peale ka häid ideid, mille peale ise pole veel tulnud.

Millised on e-turundusspetsialisti eriala lõpetajatel väljavaated tööturul?

Kui e-turundus on valdkond, mis tõeliselt huvitab, siis tööd jagub. Vaatamata sellele, et näib justkui iga teine tegeleks moel või teisel e-turundusega. 

Mäletan, kui esimeses infotunnis räägiti sellest, et e-turundusspetsialist on igale ettevõttele hädavajalik inimene. No juhul kui ettevõttel on plaanis ikka kasvada ja elus püsida. 

Tegelikult on täna võimalusi palju. Tööpakkumisi on nii neile, kes soovivad e-turundust teha palgatööna kui ka neile, kes eelistavad olla vabakutselised. Oluline on vaid see, et e-turundusspetsialist tuleb olla oma tegude poolest, mitte taskus oleva paberi järgi.

Kas oskad välja tuua, millised on e-turundusspetsialisti võtmeteemad järgneva viie aasta jooksul?

Minu hinnangul seisavad täna paljud ettevõtted silmitsi probleemiga, kuidas teiste samasuguste seast silma paista. Keeruline on välja mõelda asja, mida veel olemas pole ning jääda selles ainukeseks. Paratamatult tuleb jagada oma potentsiaalset klientuuri konkurentidega. Seega on võtmetähtsusega ettevõtte jaoks ERISTUMINE. Milliseid digilahendusi valid kasutada, kui populaarsed sotsiaalmeediakanalid kasutusest kaovad? Millega lood lisavõimalusi digireklaamide võimendamiseks? Kuidas reklaamida nii, et reklaam ei näiks reklaamina? Kuidas saada minimaalsete kulutustega maksimaalset kasu? Mis on sinu tegevuse MIKS?