Õppepuhkus

Vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele võid taotleda oma tööandjalt õppepuhkust.

Õppepuhkust on võimalik saada kooli teatise alusel kuni 30 päeva kalendriaasta jooksul, millest 20 kalendripäeval säilitatakse töötajale keskmine kalendripäevapõhine töötasu.

Õpingute lõpetamiseks on võimalik ühekordselt saada täiendavalt õppepuhkust 15 päeva, mille eest makstakse töötajale töötasu alammäära (miinimumpalka).
Kui lõpetamine ebaõnnestub, siis järgmisel aastal puhkust õppe lõpetamiseks enam õigus saada ei ole. Säilib õigus iga-aastasele 30 kalendripäevasele õppepuhkusele.
Puhkuste ajakavasse märkimata õppepuhkuse kasutamisest teatab töötaja tööandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt neliteist kalendripäeva ette.

Tööandjal on õigus keelduda õppepuhkuse andmisest, kui õppepuhkuse päev või järjestikused õppepuhkuse päevad langevad üksnes töötaja puhkepäevadele. Samuti on tööandjal on õigus puhkus katkestada või edasi lükata ettenägematu olulise töökorralduse hädavajaduse tõttu, eelkõige kahju tekkimise ärahoidmiseks (töölepingu seaduse § 69 lõige 5) .

Kuidas tellida tõendit?

Tõendi saab tellida õppeinfosüsteem Tahvel kaudu: Dokumendid>Tõendid>Telli tõend

Kui olete õppeinfosüsteemist Tahvel tõendi ära tellinud, siis saadetakse valmiskujul tõend kooli e-posti aadressile. Pane tähele! Kontrolli ka rämpsposti kausta.