Õppepuhkus

Vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele võid taotleda oma tööandjalt õppepuhkust.

Õppepuhkust on võimalik saada kooli teatise alusel kuni 30 päeva kalendriaasta jooksul, millest 20 kalendripäeval säilitatakse töötajale keskmine kalendripäevapõhine töötasu.

Õpingute lõpetamiseks on võimalik ühekordselt saada täiendavalt õppepuhkust 15 päeva, mille eest makstakse töötajale töötasu alammäära (miinimumpalka).
Kui lõpetamine ebaõnnestub, siis järgmisel aastal puhkust õppe lõpetamiseks enam õigus saada ei ole. Säilib õigus iga-aastasele 30 kalendripäevasele õppepuhkusele.
Puhkuste ajakavasse märkimata õppepuhkuse kasutamisest teatab töötaja tööandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt neliteist kalendripäeva ette.

Tööandjal on õigus keelduda õppepuhkuse andmisest, kui õppepuhkuse päev või järjestikused õppepuhkuse päevad langevad üksnes töötaja puhkepäevadele. Samuti on tööandjal on õigus puhkus katkestada või edasi lükata ettenägematu olulise töökorralduse hädavajaduse tõttu, eelkõige kahju tekkimise ärahoidmiseks (töölepingu seaduse § 69 lõige 5) .

Tõendi õppimise ja õppesessioonide kohta saate õppeosakonnast.

Kuidas tellida tõendit?

Tõendi saab tellida õppeosakonnast e-posti teel oppeosakond@tmk.edu.ee

Palun edastage meile järgmised andmed:

  • ees- ja perekonnanimi
  • isikukood
  • rühmatähis
  • asutuse nimi, kuhu tõend esitatakse

Lisage juurde, millist infot tõendile soovite, näiteks: sessiooniajad, nominaalne õppeaeg, hinnetega tõend jne.

Tõendit on võimalik kätte saada e-posti teel digitaalselt allkirjastatult. Soovi korral võib tellida ka paberkandjal tõendi, millele saab järele tulla õppeosakonda.