Digiuudised

2022/2023

 1. Moodle koolitused: algtase  (13.02.2023 – 05.03.2023) ja edasijõundnud (03.04.2023 – 23.04.2023)
 2. Digipädevuste tutvustus https://digipadevus.ee digipädevuste enesekontroll link
 3. Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus (detsember 2022)  Video ja Video2 (Hans Põldoja)
 4. Koolitus: “Arvutialased korduma kippuvad küsimused” (november 2022) Link
 5. Koolitus: e-õppekeskkond Moodle 4.0.4 (oktoober 2022) https://bit.ly/Moodle404
 6. Koolitus: ÕIS TAHVEL (september 2022) Videojuhendid

2021/2022:

 1. Taskuhäälingu võimalus õpetajale (mai 2022) Video
 2. Google Forms (aprill 2022) Juhend
 3. Moodle: H5P vahendid  (märts 2022)  Salvestus
 4. Interaktiivne valgetahvel Miro (veebruar 2022) Juhend
 5. Camtasia videosalvestuste loomise võimalused (jaanuar 2022) Lühijuhend
 6. Puutetahvlite koolitus Tutvustus (detsember 2021) Koolitus
 7. Moodle koolitus Link (november 2021)
 8. Mainekujundus sotsiaalmeedias – millega pean arvestama?” (oktoober 2021)
 9. Podcast stuudio võimalus TMK-s (september 2021)

2020/2021:

 1. Moodle juhendid (august 2021)
 2. Autoriõiguse seadus digitaalsete õppematerjalide koostamisel (veebruar 2021)
 3. Õppeinfosüsteemi TAHVEL videojuhendid õpetajatele (jaanuar 2021 )
 4. Õppematerjalide lisamine Tahvel keskkonda (detsember 2020) Juhend
 5. Camtasia Studio 2020 koolitus (november 2020)
 6. GoogleMeet (september ja oktoober 2020)
 7. Moodle: Interaktiivne Sisu (august 2020)
 8. Google Meet’i kasutamine tunni ülekandmiseks veebi või selle läbiviimiseks veebis (september ja oktoober 2020)

2019/2020:

 1. Distantsõppe tagasiside (juuni 2020)
 2. Powerpoint helindamine, Jitsi ja Google Meet (aprill 2020)
 3. MOODLE: Interaktiivne sisu (märts 2020)
 4. MOODLE: Testid (veebruar 2020)
 5. Õpikeskkond MOODLE (jaanuar 2020)
 6. Camtasia Studio koolitus (detsember 2019)
 7. edPuzzle koolitus õpetajatele (november 2019)
 8. Digitaalsete õppematerjalide jagamine õpilastele (lisamine ÕIS’i kaudu) (oktoober 2019)
 9. ZOOM’i koolitus õpetajatele (oktoober 2019)
 10. Toimus esimene sisekoolitus “Video- ja audiovahendid” (september 2019)