Tõendi tellimine

Tõendit saate hetkel tellida e-kirja teel aadressilt oppeosakond@tmk.edu.ee või kirjutades otse oma õppetooli õppetöö koordinaatorile (aadressid kodulehel kontaktide all).

 

Andmed, mis on olulised tõendi tellimisel:

TELLIJA EES- JA PEREKONNANIMI

ISIKUKOOD

RÜHMATÄHIS

vajadusel ka asutuse nimi, kuhu tõend esitatakse

 

Lisage juurde, mida soovite tõendile, näiteks: sessiooniajad, nominaalõppeaeg, eksamiperiood, hinnetega tõend jms.

 

Tõend väljastatakse 2 tööpäeva jooksul.

Hinnetega tõend väljastatakse tellimisele järgneva 5 tööpäeva jooksul.