Õpingute pikendamine

Õpingute pikendamine on võimalus lõpukursuse õpilasel minna ühele lisa-aastale.

Õpinguid saab pikendada, kui õpilane on täitnud õppekava vähemalt 75% ulatuses, st kui õppekava on 120 EKAPit, peab koos olema vähemalt 90 EKAPit. 

Õpinguid pikendatakse kuni uue õppeaasta alguseni ehk kuni 01.09 ning uuest õppeaastast on õpilane lisa-aastal. See annab õpilasele võimaluse ning ka kohustuse oma õpingud lõpetada koos uue lõpukursusega.

Õpinguid saab pikendada vastava avalduse alusel.

Õpingute pikendamise avaldus

Lisainformatsiooni saamiseks pöördu oma õppetooli õppetöö koordinaatori poole: