Eksmatrikuleerimine

Eksmatrikuleerimine ehk õpilaste nimekirjast väljaarvamine

Kui oled täiesti kindel, et soovid oma õpingud katkestada, siis selleks on vajalik õppeinfosüsteemis TAHVEL esitada eksmatrikuleerimise / koolist väljaarvamise avaldus. 

Avalduse saab esitada: Dokumendid> Avaldused> Koosta avaldus


Avalduse liigiks märkida eksmatrikuleerimise/ koolist väljaarvamine, pärast seda valida õpingute katkestamise põhjus. Kui sobivat põhjust ei leia, siis omal soovil – muud põhjused.