Tallinna Majanduskooli direktor Triin Laasi

Teeme tutvust meie alati särava ja inspireeriva direktori Triin Laasiga, kes jagas meiega, kuidas ta Majanduskooli üldse jõudis. Mille jaoks Triinul veel aega jätkub, kui ta siin vägesid parasjagu juhatamas pole? Uurime lähemalt.

 

Millega tegeled Tallinna Majanduskoolis?

Mul on suur au, puhas rõõm ja äge professionaalne väljakutse töötada Tallinna Majanduskooli direktorina.

Kuidas sellesse kooli jõudsid?

Olen kogu oma teadliku professionaalse elu tegutsenud hariduse valdkonnas, juhtides erinevaid õppeasutusi. Minu esimeseks tööks oli Haapsalu Kutsehariduskeskuse moodustamine. Äsja ülikooli lõpetanud teoreetikust idealistina oli see mulle erakordseks võimaluseks alustuseks paberile panna ja seejärel tihedas koostöös nii ministeeriumi kui ka kohaliku kogukonnaga kirja pandu pinnalt päris kool elule aidata. Ühtlasi avanes mul võimalus sedasama uut kooli tollal ilmselt Eesti ühe noorima koolidirektorina juhtima asuda. Kokku olin HKHK-ga seotud 7 aastat ning omandasin muutuste juhtimise alal hindamatu töö- ja elukogemuse.

Et mitte jääda vaid kutseharidusekeskseks, võtsin järgmise tööalase väljakutse vastu kõrghariduses, asudes juhtima TLÜ Haapsalu Kolledžit. Emaülikooliga võrreldes tillukese kolledži juhtimisel oli väljakutse aga suur – kuidas sillata Tallinna Ülikooli akadeemilist potentsiaali Lääne regiooni ning leida regiooni päriselulistele probleemidele läbi õppetöö tõenduspõhiseid lahendusi.

Ühel hetkel aga tundsin, et vajan avaramat toimeruumi, mida ei kitsenda regionaalsuse mõõde ning asusin unistama tööst, mis võimaldaks mul ära kasutada oma varasemaid kogemusi nii kutse- kui kõrgharidussüsteemist.

Tallinna Majanduskool – rakenduskõrgkooli kogemusega täna kõrgeimat 5. taseme kutseõpet pakkuv Eesti üks vanimaid ja väärikamaid kutsekoole – võttis kokku kõik mu ootused. Minu otsus kandideerida sündis kiirelt ning kahtlusteta. Ma olin ja olen jätkuvalt väga õnnelik, et mul on au olla osa TMK väärikast organisatsioonist ning vedada eest arenguid, mis muudavad Majanduskooli õppijaile usaldusväärseks ja kvaliteetset õpet pakkuvaks koostööpartneriks.

Kellele soovitaksid Majanduskooli õppima tulla?

Majanduskooli soovitan kõigile täiskasvanud õppijatele, kes soovivad olla tööturul konkurentsivõimelised, on uudishimulikud, edasipürgivad ning nõudlikud. Majanduskool soovib kujuneda nii oma vilistlastele kui õppijatele koostööpartneriks elukestvas õppes, pakkudes võimalusi nii oma olemasolevate erialaste kompetentside süvendamiseks kui ka uute oskuste omandamiseks. Ja olemaks pidevalt ajakohane oma erialavalikuga, uuendame me seda pidevalt.

Millega lisaks siin toimetamisele veel tegeled? On Sul põnevaid hobisid?

Väga oluline osa mu elust on mu lapsed, kellega koosolemisele ning koos- ja kokkukasvamisele pühendun mõnuga ja täiel rinnal. Sõbrad on ka väga tähtis osa mu elust. N-ö pikalaua lõunad ja õhtusöögid sõpradega võimaldavad nii kõik südamele kogunenud ilmaasjad ära klaarida kui ka annavad väljundi mu kokkamise kirele.

Ühiskondlikult olen tegev Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu juhatuses ning Lions klubis.

Kelleks unistasid lapsena saada?

Valikus on olnud kosmonaut, loomaarst, detektiiv, advokaat jne. Koolis töötamine oli õpetajast ema lapsena, kes koolis kasvanud, kindel välistus …