22. Oktoober 2021

Õppe- ja töökorraldus alates 25.10.2021

Valitsus kiitis heaks korralduse nr 362, mis lubab alates 25. oktoobrist kontrollitud tegevustes osaleda üksnes vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud täiskasvanuid.

Täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele kehtestatakse erand, mille järgi tohib alustatud koolitused, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks, lõpetada. Erand on vajalik, kuna teatud juhtudel on töötamise eelduseks vastava kvalifikatsiooni tõendava tähtajalise tunnistuse olemasolu.

Õppe- ja töökorraldusse uued piirangud muudatusi tasemeõppijate jaoks ei too, kuid täienduskoolitustele tehtud erisuse tõttu muutuvad ESF kursustel ning kolmel pikal täienduskoolituse kursusel osalemise tingimused järgmiselt:

 • Alates 25. oktoobrist tohivad ESF kursustel osaleda lähiõppena koolimajas vaid vaktsineeritud või haiguse läbipõdenud inimesed. Vaktsineerimata inimestele pakub kool võimalust osaleda kursusel veebiülekande teel eeldusel, et osalejal on olemas tehniline võimekus veebi teel kursusest osa võtta.
 • Alates 25. oktoobrist ei ole vaja teostada uue valitsuse korralduse kohaselt COVID-19 tõendite kontrolli pikkadel täienduskoolituse kursustel osalejatele (Finantsvaldkonna klienditoe spetsialist; Müügijuht; Õigusalane täienduskoolitus kohalike omavalitsuste teenistujatele), kuna õpe toimub tasemeõppijatega võrdustatud alustel. Soovi korral saavad kursusel osalejad teha koolimajas tasuta kiirtesti, mille saab küsida valvelaua administraatorilt.

Õppetöö läbiviimine:

 • Õpe toimub ka edaspidi koolimajas lähiõppena – me ei rakenda hübriidõpet ja nii kaua kui võimalik ka distantsõpet. Soovime, et õpilased käiksid koolis ja seepärast loengutest ülekandeid ei soosi. Haigestunud õpilane pöördub tervenenuna koolitundidesse tagasi.
 • Tallinna Majanduskool ei paku isolatsioonireeglite tõttu õppetööst eemal olevale õppijatele veebiõppe võimalust.
 • Kool tagab kontaktõppe läbiviimisel kuulajaskonna hajutatuse. Suurema turvalisuse tagab kaitsemaski kandmine, mis on rangelt soovituslik!

Maskikandmine:

 • Kuigi haridusasutustes maskikandmise kohustust ei ole (kuna kooli ruume ei käsitleta avaliku kohana), soovitame me siiski kaitsemaski kanda, kuna viiruse risk on ühiskonnas hetkel äärmiselt kõrge. Kaitsemaskid on kõigile kättesaadavad fuajees ja klassiruumides.

COVID-19 tõendite kontroll:

 • Täiskasvanud õppijal ei ole vaja tasemeõppes osalemiseks tõendada enda viirusohutust ega esitada vaktsineerimispassi, läbipõdemise tõendit ega negatiivset testitulemust. Tõendiküsimise nõue ei puuduta ühelgi haridustasemel tasemeõppes õppijaid.
 • COVID-19 tõendi peavad alates 25. oktoobrist esitama täiskasvanud õppijad, kes osalevad ESF kursustel, kuna kursused ei tõsta õppija kvalifikatsioonitaset ehk kelle töötamise tingimuseks ei ole vastava kvalifikatsiooni tõendava tähtajalise tunnistuse olemasolu.
 • Valitsuse poolt kehtestatud korraldusest lähtuvalt võivad alates 25. oktoobrist kooli sportimisvõimalusi (jõusaal ja spordisaal) kasutada vaid vaktsineeritud või haiguse läbipõdenud isikud, esitades COVID tõendi kooli valvelaua administraatorile, kes väljastab ka jõusaali sissepääsukaardi.
 • Vaktsineerimistõendi või läbipõdemise tõendi peavad esitama kõik külalised, kes ei ole igapäevase õppetegevusega seotud (teenusepakkujad, koostööpartnerid, külalislektorid jne).

*Viide: https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-covid-19-uute-kontrollmeetmete-korraldused

Keda ja kui tihti peab kool testima?

 • Regulaarselt peab kool korraldama testimise vaktsineerimata või haigust mittepõdenud kooli personalile (1 kord nädalas).

Kooli personalile ja õpetajatele:

Kooli valvelauast on õpetajatel ja personalil võimalik lisaks kaitsemaskidele küsida kasutamiseks ka visiire, süljeteste ja termomeetrit.

Külalised ja kohtumised koolimajas:

 • Koolimajja ei tohi üldjuhul lubada kolmandaid isikuid, kes ei viibi hoones õppe-eesmärgil.
  Põhjendatud vajaduse korral võib hoonesse lubada külalisi, kes tõendavad, et on:
  – vaktsineerimiskuuri läbinud
  – COVID-19 haiguse läbi põdenud
  – kuni 48 tundi varem teinud antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi, mille tulemus on negatiivne.
 • Võimaluse korral võib kool pakkuda enesetestimiseks mõeldud teste kooli töötaja poolt teostatud järelvalvel.

Kohtumiste ja koosolekute korraldamisel asutuseväliste inimeste osavõtul tuleb teostada nakkusohutuse kontrollimist või eelistada virtuaalseid kanaleid.

Kui nakatumine on toimunud perioodil, mil osalesite õppetöös või viibisite koolimajas:

 • Tasemeõppes õppijal palume viivitamatult teada anda COVID-19 haigestumisest õppeosakonna töötajale: rea@tmk.edu.ee või telefonil 650 7863.
 • Täiendõppes õppijal palume viivitamatult teada anda COVID-19 haigestumisest täienduskoolituse spetsialistile: ykskyla@tmk.edu.ee või telefonil 5649 5209.
 • Kooli personalil palume viivitamatult teada anda COVID-19 haigestumisest personalijuhile: ustal@tmk.edu.ee või telefonil 5628 1688.
 • Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse ja leviku kohta leiate alati Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist ee.

Täiskasvanud õppijatele ja kooli personalile rakenduvad üldised karantiinireeglid

Lähikontaktsena peavad karantiini jääma:

 • Haigustunnustega inimesed
 • Positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni
 • Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus
 • Inimesed, kes keelduvad lähikontaktsena testimisest, mis tähendab, et puudub võimalus teha kindlaks nende nakkusohutus.

Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma haigustunnusteta:

 • Inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID-tõend
 • Inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on terveks tunnistanud
 • Inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud maksimaalse kaitse
 • Inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst on terveks tunnistanud

* Nakkushaiguse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on korrakaitseseaduse § 23 lõike 4 kohaselt 9600 eurot.

Koolimajja tulles palume kinni pidada kõikidest kehtestatud ohutusnõuetest:

 • Koolimajas kaitsemaski kandmise otsest kohustust ei ole, kuid soovitame seda siiski kõrgendatud riski tõttu teha (maskid on saadaval valvelauas ja klassiruumides).
 • Peseme ja desinfitseerime käsi regulaarselt (desinfitseerimisvahendid on olemas kõikjal koolimajas).
 • Hoiame omavahelist mõistlikku distantsi, kus vähegi võimalik.
 • Tuulutame regulaarselt klassiruume ja koridore.
 • Mistahes haigustunnuste ilmnemisel lahkume viivitamatult koolimajast.

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

Tallinna Majanduskool