Finantsvaldkonna klienditoe spetsialist

Õppeaeg:
Septembrist juunini
Õppekava maht:
60 EKAP; 1560 tundi
Kontaktõpe:
E-N ajavahemikul 17.15 - 20.30.

Finantsvaldkonna klienditoe spetsialisti õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu ja vene keele oskus algtasemel. Kursusele registreerunutega toimub vestlus, mille järel tehakse otsus õppegruppi vastuvõtmise kohta.

Finantsvaldkonna klienditoe spetsialistina oled oma ettevõtte visiitkaardiks.
Kliente nõustades leiad küsimustele vastused ning annad klientidele ülevaate:

  • arvelduslahendustest
  • krediiditoodete valimisest
  • krediidikõlblikkuse hindamisest
  • laenupakkumise tegemisest
  • laenu väljastamisest
  • säästmis- ja investeerimislahenduste leidmisest ja pakkumisest
  • kindlustuslahenduste leidmisest ja pakkumisest lähtuvalt klientide vajadustest ning panga võimalustest

Seeläbi juhid nõustamisprotsessi, kasutades sobivaid nõustamistehnikaid lähtudes seejuures ettevõtte teenindusstandardist ja kliendirahulolu mõjutavatest aspektidest.

Õppekava maht on 1560 tundi, millest:

  • kontaktõpe koolis on 484 tundi
  • iseseisev töö kodus 1076 tundi

Sisseastumine

Finantsvaldkonna klienditoe spetsialisti õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu ja vene keele oskus algtasemel. Kursusele registreerunutega toimub vestlus, mille järel tehakse otsus õppegruppi vastuvõtmise kohta.

Järgmine õpperühm komplekteeritakse 2022/23 õppeaasta talvise vastuvõtu raames 2023. aasta alguses.

Loe lisa täienduskoolituste kursuste vastuvõtueeskirjast.


Seotud lood

Tutvustame Äripäeva raadios finantsvaldkonna klienditoe spetsialisti täienduskoolituse kursust